Cevaplar.Org implant

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-53

Ders: 11. Söz(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Hüsün, Cemal ikisi de güzellik demek. Ancak hüsün kelimesi daha çok manevi güzellikleri ifadede kullanılır.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-14 03:52:52

Ders: 11. Söz(3. Ders)

İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar

*Hüsün, Cemal ikisi de güzellik demek. Ancak hüsün kelimesi daha çok manevi güzellikleri ifadede kullanılır.

*Manevi kemal ve cemal ancak maddi tezahürleriyle görülür. Mesela sehavet(cömertlik) güzelliği ancak o cömert zatın hayır ve hasenat yapmasıyla, infakıyla görülür. Yine birisini farz edelim, fevkalade bir mimar. Ama ondaki bu kemal ancak yaptığı mimari şaheserlerle kendini gösterir. Yine hattatlık manevi bir kemaldir. Ancak maddi olan kâğıt ve kalemde kendini gösterir. 

*Üstad bir yerde tekbiri anlatırken şu güzel ifadeleri kullanıyor; "marifetimiz haricindeki kemalât-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır." (Sözler s:199 ) Allah'ın kemal ve kibriyası var, bizi aklımız onu ihata edemez, bizim marifetimizin ötesidir o. İşte bu bilemeyişimizdeki aczin ilanı Allahüekberdir. Yani tekbir; "Ben Senin kemal ve azametini ne kadar bilsem Sen onun ötesinde büyüksün" demektir.

 Not:1: Üstad diyor ki; "İnsan, mahlûkat-ı acibe ve harekât-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman, "Allahü Ekber" demekle rahat bulur. Yani, Hâlıkı daha azîm ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir.(Mesnevi-i Nuriye s: 130 )

 Not: 2: Alaaddin Bey, Tekbir hakkında bir yazında şöyle diyor; ""İnsan, Allah'ın kudret sıfatını idrakten aciz oluşuyla da "tekbir" getirir. Önce kendisine lütfedilen kudret ve kuvveti nazara alır. Sonra bütün canlılara dağıtılan kuvvetleri hayalen bir araya toplar, tefekkürünü biraz daha genişletir. Sonra, atomdaki kuvvet cilvesinden, güneşteki cazibeye kadar bütün kuvvetleri birden düşünür. .. "Bu mahlûklara bu kuvvetleri bağışlayan, onlarda bu sıfatı yaratan Allah'ın sonsuz kudreti, bu tecellilerle layıkınca bilinemez", der ve beşerin idrak edebileceği kuvvetlerden sonsuz derece büyük olan ilahı kudret karşısında hayretini "tekbir" ile ifade eder."(Prof. Dr. Alaaddin Başar, Risale-i Nur'dan Kelimeler, Cümleler, Cilt:1 s.403, Zafer Yayınları, İst. 2007) 

*Namazın bir sureti bir de hakikatı var. Rükuya gidiyoruz, belimizi büküyoruz. Bu, rükunun şeklidir. Bir de rükunun hakikatı var ki, o da tazim içinde bir acz ile Cenab-ı Hakkın kemalat-ı Kibriyasını bilip, onu idrak edemeyişimiz karşısında bel bükmektir.

Not: Hz. Mevlana da buna işaret sadedinde; "Namaz yumurtasından civcivi çıkara gör. Tane toplayan kuş gibi tazimsiz ve tadilsiz başını yere koyup kaldırma" buyurur.(Salih Okur)

*Şu anda vücudumuzda birçok işler oluyor, hiçbirinden haberimiz yok. En azından kanımız temizleniyor, hücrelerimiz yenileniyor. Biz ise, sonsuz aczimizle Allah'ın sonsuz rahmetine iltica etmiş durumda ders dinliyoruz.

*Cennete girmek Allah'ın lütfu iledir, oradaki dereceler ise burada işlediğimiz ibadetler iledir.

 *Cennette acıkma da yok, susama da yok. Doyma da yok. Sırf zevk için yiyeceksin, o an nur olacak.

 *Cennette süt nehirleri gibi dünyada süt nehirleri var da, görmüyoruz. Üstad "Hâlık-ı Zülcelali Vel'ikram, çocukları dünyaya gönderdiği vakit, arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi" diyor. (Mektubat s: 260)

 Not: Bu meselede Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin verdiği bir misali nakledelim, "O Rezzak-ı Zülcelalin her gün insani validelerden tâ koyunlara ve kedilere kadar bütün memeli hayvanlar kanalıyla bu dünya yüzeyine akıttığı sütleri bir araya toplasanız, birçok büyük nehirler meydana gelir.

 Cennetteki süt ırmaklarını aklına sığıştıramayanlar her gün yeryüzünde akan bu ve benzeri binlerce nehre hiç nazar etmiyorlar mı?"(Mehmed Kırkıncı, Hikmet Pırıltıları, s. 146, Yeni Asya Yayınları, İst. 1976)

 *İmanın mükâfatı; saadet-i ebediye, İslamiyetin mükâfatı; Dar'üs Selam. Yani, her şeyden salim olunan hiçbir kederin bulunmadığı bir âlem.

 *Seyrettiğimiz şeyler fani, seyrimiz de öyle, o da gelip geçiyor. Ama o seyri tefekküre çevirdik mi, o, ruha bir kemal veriyor, o baki işte. Hayret ettik mi, o hayret ruha geçiyor, o baki, çünkü ruh baki. Bir nimeti yediğimizde bir şükür duygusu ruhumuzda hâsıl oldu mu, o ruha geçiyor. Ruha mal olan şeyler baki oluyor. Bedene mal olan şeyler beden gibi fani, ama ruha mal olan şeyler ruh gibi baki.. 

Not: Hz. Mevlana buna işaret sadedinde;

"Çunki perid ez dehanet hamdü Hak

Murgu Cennet sahateş Rabb-i felak

"Senin ağzından Allah'ın hamdi zuhur edince, Cenab-ı Hak o hamdi Cennet'te bir kuş yapar" buyuruyor.(Salih Okur)  

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

Ders: 22. Mektup(Uhuvvet Risalesi-)2. Ders İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI