Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-50

Ders: 13. Şua’dan Tesanüdle Alakalı Bir Mektup İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *İzah Edilen Metin


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-11-22 06:24:36

Ders: 13. Şua'dan Tesanüdle Alakalı Bir Mektup

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*İzah Edilen Metin: "Aziz, sıddık kardeşlerim! Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaati için değil, belki tahkikî imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'î buldukları bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci', bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki; bir hakikat var, hiç bir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur. (Şualar s: 320 )

*Dinin esası hulusiyet, safvet ve samimiyettir.

*Din namına sergilediğimiz her şey mahşer gününde niyetleri ile tartıya girecek. Eğer niyet müşevveş ise, eğer niyet kirli ise, eğer niyet bulanıksa, helak olduk demektir. Allah muhafaza buyursun.

*Bir Müslümanın hayatının değerler manzumesi içerisinde ilk ve en büyük değer hulusiyettir.

*Hizmet, tesanüdle intişar ve inkişaf eder. Hizmette hayattar, ciddi ve sürekli semere almanın yolu tesanüdden geçer. Bir beldede ehl-i hizmet omuz omuza, baş başa hizmeti beraber götürürlerse, orada hizmet sünnetulah kanunlarına göre intişar ediyor, açılıyor. Ama tesanüd kırılırsa, hizmetin tadı tuzu zayi oluyor. Hizmet paralanıyor ve parçalanıyor. Bunun manevi mesuliyeti ise çok büyüktür. Böyle bir şeye vesile olmaktan Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun.

*Üstad, tesanüdü formüle etmiş; "Üç kişi bir araya gelse 111 kuvvet olur. Dört kişi bir araya gelse 4444 kuvvet olur. İlim dünyası buna "sinerji" diyor. Matematiğe göre 2+2= 4 eder. Sinerjiye göre dört etmez, beş eder, on eder, yüz eder, bin eder.

Sinerji kendini hizmet-i imaniye ve Kur'aniyeye adamaktır. Tam bir dava adamı hissiyatını yaşamak ve yaşatmaktır. Sinerji kardeşlerine karşı izzet gömleğini çıkarmak, zillet gömleğini giymektir.

*Bakın toprak bir manada sinerjiye, tesanüde medar bir manayı temsil ettiği için- ki toprakta izzet yok, gurur yok, kibir yok, enaniyet yok- Yere serilmiş, gelen basıyor, giden basıyor, ayaklar altında paspas olmuş..

Ama bakın bir sırr-ı azim var; Allah'ın bağları, bahçeleri, nimetleri, ikramları, ihsanları hep toprağın bağrından fışkırıyor, çıkıyor.

İşte toprakvari bir mahviyetle hizmete omuz verildiği zaman, o hizmet küllileşiyor, azim bir kuvvet, azim bir mazhariyet zuhur ediyor.

Not: Hz. Mevlana da toprakvari mahviyeti iki beytiyle şöyle anlatır;

Ez behârân key şeved sersebz seng

 Hak şev ta gül bi rûyed reng reng

"Bahar mevsiminde bir taş yeşerir mi? Toprak ol ki, senden renk renk güller ve çiçekler yetişsin."

Sâlhâ tu seng budi dil hırâş

Âzümün kün yek zamanş hak bâş

"Sen de senelerce yürek tırmalayan taş gibiydin. Tecrübe olmak için bir müddet toprak oluver." (Salih Okur) 

*Rahmetli Hulusi Yahyagil ağabey derdi ki; "En büyük hizmet, hizmete zarar vermemektir."

*Her mide her yemeği hazmedebilir mi, edemez. Her idrak her manayı hazmedebilir mi, edemez.

 * Nur hizmetinde iki türlü hazm var;

1- Hakikatları hazmetmek, okuduğu cümleleri idrakinde hazmetmek, yaşantısında aksettirmek

2-Bir de en sıkıntılı noktamız, bugün belki Risale-i Nur dairesi içerisinde en çok muhtaç olduğumuz şey olan, kardeşini hazmetmek. Onun meziyetlerini, hizmetlerini hazmedebilmek, kendi hizmeti gibi kabullenebilmektir.

*Hazm yüksek ruhların kalitesidir. Not: Şener Bey bu sohbette bahsettiği hazm metodunu "Risale-i Nur'da Derinleşme" adlı eserinde de(s:282-283, Feyza Yayıncılık) işlemiştir, bakılabilir.

*Tesanüd safvet ve samimiyetin de en bariz bir göstergesidir.

*Üstad; "tesanüd bozulsa cemaatin tadı kaçar" diyor.(Barla Lahikası s: 124 )

*Nerede bir ihtilaf, nerede bir sıkıntı varsa, dibini kazın, orada ya nefis yatar, ya da enaniyet çıkar. Hazımsızlıktır, nefistir, enaniyyetir, gururdur, haseddir, kap küçüklüğüdür, zilletir. Hakikat-ı İmaniye noktasında da tezellüldür, hakarettir, meleklerin nefretidir, gadab-ı ilahinin taalukudur.

*İzzetini kırma.. enaniyetini parçalama.. gururla, kibirle, varlıkla, ekâbirane yürü ve sonra da hizmet bekle..Emin ol olmaz, olmamış, olmuyor..

*Zaman zaman anlatırım. Üstad 1925'lerin sonu 1926 başlarında Van'dan Batı tarafına sürgüne gönderiliyor. Sürgün kafilesi Erzurum'un Pasinler İlçesinin Korucuk köyünde iki gün mola veriyor. O zaman iki gün Üstadın hizmetine bakan Korucuk'lu Hacı Münir Efendi'yi 40 sene evvelisi evinde ziyaret edip hatıralarını dinlemiştik. Kendisi o sırada Erzurum'da oturuyordu. Doksan küsur yaşlarında vefat etti, Allah rahmet eylesin. 

Anlattığına göre, Üstad orada onun evinde iki gece kalmış, konaklamış. Yatak sermişler, yemek getirmişler. Üstad ne yemek yemiş ne de yatağa yatmış. Sabaha kadar iltica ile göz yaşı ile ibadet etmiş. Münir Efendi; "İkinci günü ben geldim" diyor, "Yatak bozulmamış yemek de yenmemiş.""Seyda" dedim, "bilirsin ki şarkta misafir yemek yemese, ev sahibi rahatsız olur. Allahını seversen, benim ekmeğimi ye" Böyle çok ısrar edince, "Biraz yoğurt getir" dedi. Bir kase yoğurt getirdim, yalnız o yoğurttan iki kaşık yedi. "Seyda nedir sendeki bu hal?" dedim. Dedi ki; "Kardaşım, bu milletin omuzuna inen belâ, musibet, Cehennem ateşinden daha şiddetli bir belâdır. Bende ne uyku kaldı, ne de yemek yeme iştahı."

Böyle bir üstadın davasında sen kalk, enaniyet damarıyla "bana şöyle dediler. Şu da şöyle dedi, o da böyle yaptı, onun da şu yanlışı var" de..

Bugün bizim yanlışları görmeye zamanımız yok ya… Bir insanın imanını kurtarmak bir kainat kurtarmak kadar değerlidir. Allah rızası için şu davaya sahip çıkmak lazım. Bu dünyaya bir daha gelecek değiliz.

Herkesin kendi nefsini sorgulaması lazım. "Şu anda, bugüne gelinceye kadar, şu dinin ila ve ibkası için ne yaptım? Kırdım mı, döktüm mü, yıktım mı, paraladım mı, parçaladım mı? Bu zalim nefsin, bu şeytanın tuzağına düştüm mü, düşmedim mi? Ne yaptım?"

Not; Yukarıdaki hatırayı Muhterem Abdülkadir Badıllı ağabey Mufassal Tarihçe-i Hayat adlı eserinde, Necmeddin Şahiner Bey de Son Şahitler adlı eserinde merhum Hacı Münir Efendi'ye istinaden nakletmişlerdir.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Kim Allah'a ve Rasûlü'ne îman etmezse, (bilsin ki) biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık.

(Fetih, 13)

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI