Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-44

Ders: 26. Söz, Zeyl, 2. Hatve İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sure-i Zuhruf’ta bir ayet-i kerime var;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-10-07 06:09:29

Ders: 26. Söz, Zeyl, 2. Hatve

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*Sure-i Zuhruf'ta bir ayet-i kerime var;

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

"Kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. (Zuhruf Suresi, 43: 36)

*Herkesi haktan, hakikatten uzaklaştıran şeytanlar vardır. Cins cins.. Kimisi makam içinde, kimisi para içinde, kimisi şöhret içinde, kimisi sefahat içinde, kimisi.. kimisi.. kimisi..

*

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

"Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah onlara kendi nefislerini unutturmuştur(Haşir Suresi; 59: 19)

Böyle olunca ne olur? O nefsin ahiret adına bir endişesi olmaz. Ölüm mü, hiç aklına gelmez. İbadet mi, hiç mescide uğramaz. Namaz mı, alnı hiç secdeye gitmez. Oruç mu, hiç Ramazanın yanından geçmez.

*Kalb, Samed olan Allah'ın aynasıdır. Eğer Samed'e ayna olmazsa, o kalp Samed'in değil, sanemlerin(putların) olur. Kalpte putlar yerleşince dışarıda put arama. Riya putu, enaniyet putu, şöhret putu, kibir putu, hased putu.. say gitsin..

*Küçük günahlar aynanın üzerindeki buğulanma gibidir. Büyük günahlar da aynanın üzerindeki siyah lekeler gibidir. Leke büyür büyür, aynanın letafetini alır götürür.

*Damak zevki diye bir şey var. Dünyanın en güzel memba suyunu hasta, ağzının tadı bozulmuş adama getirsen, suyu zakkum olarak niteleyecek. Sorun suda değil, sen üşütmüş, hasta olmuşsun. Bunun gibi de, günah ve zulümler maneviyatı anlama zevkimizi bozuyor. Adam derse geliyor, hiçbir şey anlayamıyor..

Not; Şener ağabeyi te'yiden Hz. Üstadın Arapça bir şiirden nakline yer vermek istiyorum;

قَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ

Yani, bazı gözü hasta olan kimse, güneşin ziyasını ve vücudu hasta olan kimse de, suyun tadını inkâr ediyorlar.(Nurun İlk Kapısı-s: 101)

"Evet, gözleri hasta olan, güneşin ziyasını inkâr eder; ağzı acı olan, tatlı suya acı der. (İşarat-ül İ'caz s: 124 )

*Su şebekesi altı ay çalışmasa, borular pas tutsa, dünyanın en güzel suyu şebekeye girse dahi akan su nasıl olur? Kur'an iman hakikatları o menbadan gelen su gibidir. Kulağımızdan içeri giriyor, ama pas içimizdeyse..

Niye anlayamadım?

Niye zevk edemedim?

Niye muhatap olamıyorum?

Niye ruhuma inbisat gelmedi?

İçim pas tutmuş da, onun için.. Ne yapacağız o zaman? Suyun tazyikini attıracağız.. Yani nefsimizi muhatap alarak okumalarımızı hızlandıracağız, artıracağız..

*Günahlar, maneviyatın zevkini, tadını, kokusunu örtüyor, kapatıyor, bazen de öldürüyor..

*Üstad "gençliğimde on sene İstanbul'da kaldım. Bir defa olsun namahreme nazar etmedim" demiş.

Not; Bu meseleyi Şener Bey büyük bir ihtimalle Üstad hazretlerinin merhum talebesi M. Sungur ağabeyden dinlemiş. Onun için, biz bir de, Abdülkadir Badıllı'nın Mufassal Tarihçesinden bu meseleyi nakletmek istiyoruz. 

19-01-1986 Cuma günü, Kayseri'de Mustafa Sungur Ağabey, büyük bir cemaat huzurunda âlem-i misal bahsi okunurken, Hazret-i Üstad'dan şöyle bir hatıra anlattı: "Bir gün Üstadımız bir münasebetle buyurmuşlardı ki; "Kardeşlerim! Ben, gençliğimde İstanbul'da on sene kaldığım zamanlarda hiç bir kadına bakmadım, bakamıyordum. Çünkü bana âlem-i misal açılmış idi."

*Üstad, Van'da, Tahir Paşa'nın konağında iki sene kalmış, onun üç büyük kızını, hiçbir zaman bakmadığından, birbirinden ayırt edememiş.

Not; Bu meselede çok defa şahit olduğumuz gibi isimler ve yer karıştırılıyor. Şener ağabeyde de böyle bir zühul olmuş. Onun için, meselenin aslını, yerinden nakletmek istiyoruz; "Tarih-i hayatımı bilenlere malûmdur: Elli beş sene evvel ben, yirmi yaşlarında iken, Bitlis'te merhum vali Ömer Paşa hanesinde iki sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Onun altı aded kızları vardı. Üçü küçük, üçü büyük. Ben, üç büyükleri, iki sene beraber bir hanede kaldığımız halde, birbirinden tefrik edip tanımıyordum. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Hatta bir âlim misafirim yanıma geldi, iki günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Herkes ve ben de, bu hale hayret ederdik. Bana sordular: "Neden bakmıyorsun?" Derdim: "İlmin izzetini muhafaza etmek, beni baktırmıyor." (Emirdağ Lahikası-1 s: 264 )

*Günahlar zikir taravetini bozuyor, idrak gabileşiyor kalp hassasiyeti kaybediyor, ruhun latifelerinin hayatiyeti zedeleniyor..

*Akdeniz ikliminde soğuk eksi bir dereceye indi mi, muzlar kapkara olur. Eksi iki dedi mi, mahvolur. Büyük günahlar aynen o muzları kömür yapmak gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI