Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-34

*Osman bin Mazun(r.a)’un Cahiliyye döneminde de büyük bir ruh saffeti içerisinde olduğunu. O zamanda dahi ağzına bir damla içki koymadığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-10-07 06:07:00

*Osman bin Mazun(r.a)'un Cahiliyye döneminde de büyük bir ruh saffeti içerisinde olduğunu. O zamanda dahi ağzına bir damla içki koymadığını..

*Osman bin Mazun hazretlerinin hicretten 30 ay sonra vefat ettiğini.. O zamana kadar Müslüman mezarlığı olmayan Medine'de, Resul-i Ekrem(Sallalahu aleyhi ve sellem) hazretlerinin Baki mevkiini kabristan olarak seçtiğini. Osman bin Mazun'un da Baki kabristanına ilk defnedilen Müslüman olduğunu..

* İslam devletinde ilk hapishanelerin Hz. Ömer(r.a) devrinde açıldığını..

*Sürgün cezasının da Hz. Ömer(r.a)'in getirdiği yeniliklerden olduğunu..

*Dört halife arasında akrabalık yönüyle Peygamberimize en uzak olanın Hz. Ömer(r.a) olduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in oğlu Abdurrahman'ın ancak Hudeybiyye sulhundan sonra İslam'a girdiğini..

*Abdullah bin Cahş'ın(r.a) annesi Ümeyme'nin Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) halası olduğunu..

*Abdullah bin Cahş'ın Uhud günü Ebu'l Hakem bin Ahnes es-Sekafi'nin attığı oklarla şehid düştüğünü

* Hz. Ömer(r.a)'in Mecusi'nin darbesiyle şehid olmadan önce kendisinden sonraki halifeyi seçmek için bir şûranın tertibini emrettiğinde; "Salim(Ebu Huzeyfe'nin azadlısı, Yemame şehidi, büyük Kur'an kârisi) hayatta olsaydı, şûra'ya hacet yoktu. Çünkü ben onu yerime getirirdim" buyurduğunu..

*Abdullah bin Ömer(r.a)'in Hz. Muaviye(r.a)'nin ordusunda komutan olarak Haricilere karşı savaşlara iştirak ettiğini. Yine kendisinin Eba Eyyub Ensari(r.a)'nın da içinde bulunduğu İstanbul kuşatmasına katıldığını..

* Abdullah bin Ömer'in Kur'an ayetleri üzerinde derin tefekkürlerde bulunduğunu, Bakara suresi üzerinde dört sene çalıştığını..

*Ebu Hureyre'nin asıl isminin Umeyr bin Âmir olduğunu, fakat Ebu Hureyre künyesi ile meşhur olduğunu..

Kaynaklar

1- Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim; Ali Genceli, Cilt:3, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1964

2- Mevlana Şibli Numani, el Faruk, İngilizce çeviriden Türkçeye tercüme; Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Cilt: 2, Mütercim; Dr. Talip Yaşar Alp, Hikmet- Dava-Çağ Yayınları, İst. 1975

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI