Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-40

Ders: Haşir Risalesi(1. Sohbet) İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *Hayat kâinatın mayasıdır. *Kâinat bir ağaç; hilkat(yaratılış) ağacı. Onun bir meyvesi var; hayat. Hayat da bir ağaç, onun da meyvesi ebedi hayat.. *İnsana verilen maddi manevi cihazlar, eğer ahiret hayatı, ebed hayatı olmazsa israf edilmiş olur, bu kadar yatırım boşa harcanmış olur.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-08 11:30:15

Ders: Haşir Risalesi(1. Sohbet)

İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz

*Hayat kâinatın mayasıdır.

*Kâinat bir ağaç; hilkat(yaratılış) ağacı. Onun bir meyvesi var; hayat. Hayat da bir ağaç, onun da meyvesi ebedi hayat..

*İnsana verilen maddi manevi cihazlar, eğer ahiret hayatı, ebed hayatı olmazsa israf edilmiş olur, bu kadar yatırım boşa harcanmış olur.

Burada, sohbette bulunan muhterem Rahmi Erdem Bey bir söz naklediyor; "Makineli tüfekle tilki avına gidilmez" derler.

Not: Yeri geldiği için, Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin "Adem-i İsraf Ve Ahiret" yazısını nakletmek istiyorum; "Her insana bir çift el verilmiş ve bu ellere binler vazife takılmıştır. İnsanlar yeme ve içmekten yazı yazmaya, çalışmaktan elbise giymeye kadar bütün işlerini bu bir çift elle yapmaktadırlar. Aynı şekilde insan, bir tek dil ile her çeşit tadı alabilmekte ve yemeklerin muhtelif sıcaklıklarını ölçebilmektedir. Her bir iş nevi için ayrı bir el ve her bir tad ve sıcaklık için ayrı bir dil icap etseydi, insanların yanlarında arabalarla el ve dil taşımaları lâzım gelecekti.

Bir insanın vücudunda fazla bir aza bulunamayacağı gibi noksan bir hususa rastlamak da mümkün olmayacaktır. Eğer ahiret olmazsa, bir tek dilinde binler hikmet ve israfsızlık delilleri bulunan bu insan, tamamıyla israf edilmiş olacaktır.

Mesele sadece insanın israf edilmesiyle de kalmayacak, ona hizmet eden umum cansız varlıklar, bitkiler ve hayvanların da yaratılışı abesiyete inkılâp edecektir. Yani, meyve israf edilince ağaç da israf edilmiş olacağı gibi, insanın, ölümle yok edilmesi, kâinatın idamı ve yok edilmesi demek olacaktır.

İsraftan ve abesiyetten münezzeh olan Hakîm-i Ezelî, elbette va'dettiği ahirete bizleri götürecek ve bu güzel kâinatı israf etmeyecektir."(Hikmet Pırıltıları-s: 38-39 Yeni Asya Yayınları, İst. 1980, 8. Baskı)

*Hayvan için aldığı elemsiz, kısıtlı bir zevk var. Mesele hayvan için bir boğaz manzarasının verdiği keyif ve lezzet yoktur. Onun için önünde ot olması kâfidir. Önünde ot olduktan sonra ha Çanakkale boğazında, ha İstanbul boğazında olması fark etmez. İnsan öyle mi? Karnını doyurmuş olsa, üstüne baklava yese, en güzel suyu içse, yine de şöyle bir boğaz manzarası ona öyle bir keyif verir ki, hayvan bunun bilemez.

Yine ilmi, imani bir sohbetten alınan lezzet ve keyfi bir hayvan hissedemez.

Not. Mehmed Kırkıncı Hocamızın bu konudaki misali de ne hoştur; "Çalı yiyen bir keçiye, yanı başında ilim tahsil eden bir zatın, ilimden aldığı zevki nasıl izah edebilirsiniz? Keçi de çalıdan bir zevk almaktadır. Bu zevk ile âlimin aldığı zevkin ölçülmesi kabil değildir.(Hikmet Pırıltıları-s: 84, Yeni Asya Yayınları, İst. 1980, 8. Baskı)

*Hayvan, geçmişin elemleri, geleceğin endişelerine kapalıdır. İnsanın ise, geçmişten gelen elemler, gelecekten gelen endişeler hazır lezzetini kaçırmaya kâfidir.

*Naim Talu hükümetinden CHP kökenli bir bakan bir zaman "Türkiye 2010'larda açlık sıkıntısı çekecek, acımızdan öleceğiz" demişti.

Not; Ahmet Akgündüz Hocanın bu dersi yaptığı tarih 1994'dür. Şimdi bugünlerde o eski bakanın söylediği sözlere ve endişelere nasıl da gülüyoruz. 36. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya Naim Talu Hükümeti, Naim Talu'nun başkanlığında, 15 Nisan 1973 tarihinde kuruldu. Partiler üstü olarak kurulan hükümet, 26 Ocak 1974 tarihine kadar görev yaptı.

*Şener Dilek ağabeyin-Allah selamet versin- bizim her yerde söylediğimiz güzel bir misali var. Derdi ki; "şimdi kime deseniz ki, "sen bir öküzsün" adam kalkar, seni döver.

O zaman İnsan= Öküz önermesi yanlış..

O zaman ne diyeceğiz;

İnsan> Öküz

O zaman parantez karelerini biraz açalım,

Öküz: Doğar, büyür, yer içer, uyur, çiftleşir ve ölür.

İnsan: Doğar, büyür, yer içer, uyur, çiftleşir ve ölür.

Parantez karelerin her iki tarafı da eşit olduğundan eğer ahirete iman, Allah'a iman olmazsa insan ne derekeye düşüyor, öküz ile insan eşit oluyor.

Not. Prof. Dr. Şener Dilek Bey bu misalini tafsilatlı olarak "Bir Denklemin Açılımı" başlığıyla "Niçin Yaratıldı Şu İnsan" adlı eserinde(s.75-80) izah ediyor. Bakılabilir, Feyza Yayıncılık-İst. 2009

*Cenab-ı Hakkın her yarattığı şeyde büyük olsun, küçük olsun büyük bir itina var. Mesele bir sivrisineğin yaratılışı için neredeyse bütün Esma-i Hüsna devreye giriyor.

*Midemizin en küçük bir ihtiyacını görüp gözeten bir Rahmet hiç mümkün müdür ki insanın en büyük ihtiyaç ve arzusu olan ebedi hayat ihtiyacına lakayt kalsın?

*Cenab-ı Hakk en cüzi bir hayat olan bitkilerde, taşların arasına yuvarlanmış bir çekirdeğin lisan-ı halle ve ihtiyaç duasıyla ettiği "ağaç olma" duasına is'af etsin de, en âli bir hayata mazhar ettiği insanın ebedi hayat duasına cevap vermesin, mümkün mü?

*Bizim vakfın(OSAV) binasının hidroforu bozulmuş. Hepimizde günde sekiz ton kan çeken hidrofor var. Farkında değiliz..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

Sa'd, 29

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI