Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-30

*İran’la yapılan Nihavend savaşı öncesi Hz. Ömer(r.a)’in başkumandanlığı Hz. Ali(r.a)’ye teklif ettiğini, Hz. Ali’nin mazeret beyan ederek bu teklifi geri çevirdiğini.. *Kudüs’ün anahtarlarını almak için yola çıkan Hz. Ömer(r.a)’in Medine’de kaymakam olarak Hz. Ali(r.a)’yi bıraktığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-08 11:27:53

*İran'la yapılan Nihavend savaşı öncesi Hz. Ömer(r.a)'in başkumandanlığı Hz. Ali(r.a)'ye teklif ettiğini, Hz. Ali'nin mazeret beyan ederek bu teklifi geri çevirdiğini..

*Kudüs'ün anahtarlarını almak için yola çıkan Hz. Ömer(r.a)'in Medine'de kaymakam olarak Hz. Ali(r.a)'yi bıraktığını..

*Hz. Ali(r.a)'ye ait nutukların toplandığı Nehcü'l Belaga'daki bütün konuşmaların ve şiirlerin Hz. Ali'ye ait olmadığını.. Bir kısmının sonradan uydurularak Hz. Ali'ye isnad edildiğini..

*Nahiv ilminin kurucusunun Hz. Ali(k.v) olduğunu..

*Zübeyir bin Avvam'ın(r.a) babası Avvam bin Huveylid'in Hz. Hatice'nin(r.a) erkek kardeşi olduğunu..

*Zübeyir bin Avvam(r.a)'ın Hz. Ebubekir(r.a)'in damadı olduğunu..

 *Zübeyir bin Avvam hazretlerinin savaş meydanlarının bir arslanı olduğunu..Allah yolunda bir çok yaralar aldığını.. Oğlu Urve(r.a)'nin şöyle dediğini; "Babam bilhassa üç kılıç darbesi yemişti. Bunların biri boynunda idi. Yara o kadar derin bir iz bırakmıştı ki, içine parmağımı sokabiliyordum. Bu darbelerin ikisi Bedr'in, biri de Uhud'un yadigârı idi."

*Hayber cengaverlerinden Merhab adlı Yahudi'nin Hz. Ali (r.a) ile mübarezesinde can vermesi üzerine, oğlu Yasir'in karşısına çıkacak er dilediğini, onun da Hz. Zübeyir bin Avvam'ın eliyle babasının gittiği yere gönderildiğini..

*Zübeyir bin Avvam'ın gayet uzun boylu olduğunu.. Hatta katırına bindiğinde ayaklarının yere değdiğini..

*Zübeyir bin Avvam'ın beş kez evlenip, 18 çocuğu olduğunu..

*Hz. Talha bin Ubeydullah(r.a)'ın Rasul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) tarafından Uhud Savaşındaki kahramanlıklarından ötürü "hayyir(hayırlı), Tebük gazvesinde orduyu teçhiz yolundaki maddi fedakârlıklarından ötürü de "feyyaz(feyizli)" unvanlarıyla şereflendirildiğini..

* Abdurrahman bin Avf''ın(r.a) Cahiliyye döneminde Abdi Amr olan isminin Peygamberimizce Abdurrahman diye değiştirildiğini..

* Abdurrahman bin Avf''ın Peygamberimizle yaşıt olduğunu..

*Sa'd bin Ebu Vakkas hazretlerinin Abdurrahman bin Avf''ın cenazesini teşyi ederken "ey koca dağ" diye tavsif ettiğini..

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt, 1, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI