Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-39

Ders: 13. Şua-s: 492-493 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek * Risale-i Nur hizmeti şahıs eksenli değil, kitap eksenli bir hizmet. Risale-i Nur hizmetinin orijinal bir cephesi bu. *Risale-i Nur hizmetinin çeşitli zamanlarda çeşitli dönemleri var. Birinci Dönem: Telif dönemi; bu dönemde bir yandan risaleler te’lif ediliyor, diğer yandan Anadolu’na sathında eskimez harflerle kıymettar kalemlerle çoğaltılma dönemiydi. Kalem hizmeti ön plandaydı.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-01 02:17:57

Ders: 13. Şua-s: 492-493

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

* Risale-i Nur hizmeti şahıs eksenli değil, kitap eksenli bir hizmet. Risale-i Nur hizmetinin orijinal bir cephesi bu.

*Risale-i Nur hizmetinin çeşitli zamanlarda çeşitli dönemleri var.

Birinci Dönem: Telif dönemi; bu dönemde bir yandan risaleler te'lif ediliyor, diğer yandan Anadolu'na sathında eskimez harflerle kıymettar kalemlerle çoğaltılma dönemiydi. Kalem hizmeti ön plandaydı.

İkinci dönem: Kalem ile birlikte teksir makinelerinin devreye girdiği dönem.

Üçüncü dönem: Risalelerin matbaalarda basılma dönemi. Üstad bu dönemde üniversite talebelerinin istifadesi için Latince basılmasına da izin verdi.

Dördüncü dönem; Üstadın vefatından sonraki dönem. Bu zamanda bir yandan medreseler, dersler genişledi. Sohbet halkaları oluştu. Bugünlere geldi.

Şimdi bizim dönemimiz ise Risale-i Nur hakikatlerinde derinleşme dönemi ve devresi.

Not: Şener ağabey bu hizmet dönemlerini sohbette şifahi olarak anlatıyor. Yalnız ben, bu kısmı kendisinin "Hizmet İntişarının Tarihi Seyri" yazısından kısaltarak aldım. Geniş izah için bkz: Prof. Dr. Şener Dilek, Risale-i Nur Nasıl Okunmalı? S. 186-189, Feyza Yayıncılık-İst. 2013

Bu konuda müellifin Risale-i Nur'da Derinleşme adlı eserinin 198. Sahifesi ve devamında da izah vardır, bakılabilir.

*Sahabeler İslamiyeti mukabele sırrıyla aldılar. (Mukabele Sırrıyla alakalı bir izah için Prof. Dr. Şener Dilek, Risale-i Nur Nasıl Okunmalı?. s:80)

İslamiyet güneşine;

Teveccüh-ü Tamme

Teyakkuz-u Tamme

Teslimiyet-i Tamme ile ruhlarının inkişafıyla aldılar. O zaman İslamiyet'in tebliğ ve tamim dönemi olduğu için büyük bir aksiyon eseri olarak dünyanın en ücra köşelerine din-i mübinin bayrağını taşıdılar. Ondan sonraki dönemler ise dini ilimlerde derinleşme dönemleri idi. Mezhep imamları bu vazifeyi üzerlerine aldılar.

*Şimdi Risale-i Nur hizmetinde tetebbuat zamanı. Derinleşme zamanı..

*Bugün bize düşen Üstad ne demiş değil, üstad ne demek istemiş?

*Şimdi arifler dönemi..Hakikat-ı Kur'aniyeyi fikir seviyesinde aktarma ve açma dönemi ve devresi.. Belki bizden sonraki kuşaklarda da abidler dönemi , salih insanlar dönemi olacak..

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-166

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-166

Ders: Hizmet Rehberi, s: 26-27 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Bazan bir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-165

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-165

Ders: Hizmet Rehberi, s: 58 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *İnsanın manevi terakki ve tasaffisind

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-164

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-164

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, 9. Mukaddime İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *“Ukûl-ü seli

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI