Cevaplar.Org implant

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-39

Ders: 13. Şua-s: 492-493 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek * Risale-i Nur hizmeti şahıs eksenli değil, kitap eksenli bir hizmet. Risale-i Nur hizmetinin orijinal bir cephesi bu. *Risale-i Nur hizmetinin çeşitli zamanlarda çeşitli dönemleri var. Birinci Dönem: Telif dönemi; bu dönemde bir yandan risaleler te’lif ediliyor, diğer yandan Anadolu’na sathında eskimez harflerle kıymettar kalemlerle çoğaltılma dönemiydi. Kalem hizmeti ön plandaydı.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-01 02:17:57

Ders: 13. Şua-s: 492-493

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

* Risale-i Nur hizmeti şahıs eksenli değil, kitap eksenli bir hizmet. Risale-i Nur hizmetinin orijinal bir cephesi bu.

*Risale-i Nur hizmetinin çeşitli zamanlarda çeşitli dönemleri var.

Birinci Dönem: Telif dönemi; bu dönemde bir yandan risaleler te'lif ediliyor, diğer yandan Anadolu'na sathında eskimez harflerle kıymettar kalemlerle çoğaltılma dönemiydi. Kalem hizmeti ön plandaydı.

İkinci dönem: Kalem ile birlikte teksir makinelerinin devreye girdiği dönem.

Üçüncü dönem: Risalelerin matbaalarda basılma dönemi. Üstad bu dönemde üniversite talebelerinin istifadesi için Latince basılmasına da izin verdi.

Dördüncü dönem; Üstadın vefatından sonraki dönem. Bu zamanda bir yandan medreseler, dersler genişledi. Sohbet halkaları oluştu. Bugünlere geldi.

Şimdi bizim dönemimiz ise Risale-i Nur hakikatlerinde derinleşme dönemi ve devresi.

Not: Şener ağabey bu hizmet dönemlerini sohbette şifahi olarak anlatıyor. Yalnız ben, bu kısmı kendisinin "Hizmet İntişarının Tarihi Seyri" yazısından kısaltarak aldım. Geniş izah için bkz: Prof. Dr. Şener Dilek, Risale-i Nur Nasıl Okunmalı? S. 186-189, Feyza Yayıncılık-İst. 2013

Bu konuda müellifin Risale-i Nur'da Derinleşme adlı eserinin 198. Sahifesi ve devamında da izah vardır, bakılabilir.

*Sahabeler İslamiyeti mukabele sırrıyla aldılar. (Mukabele Sırrıyla alakalı bir izah için Prof. Dr. Şener Dilek, Risale-i Nur Nasıl Okunmalı?. s:80)

İslamiyet güneşine;

Teveccüh-ü Tamme

Teyakkuz-u Tamme

Teslimiyet-i Tamme ile ruhlarının inkişafıyla aldılar. O zaman İslamiyet'in tebliğ ve tamim dönemi olduğu için büyük bir aksiyon eseri olarak dünyanın en ücra köşelerine din-i mübinin bayrağını taşıdılar. Ondan sonraki dönemler ise dini ilimlerde derinleşme dönemleri idi. Mezhep imamları bu vazifeyi üzerlerine aldılar.

*Şimdi Risale-i Nur hizmetinde tetebbuat zamanı. Derinleşme zamanı..

*Bugün bize düşen Üstad ne demiş değil, üstad ne demek istemiş?

*Şimdi arifler dönemi..Hakikat-ı Kur'aniyeyi fikir seviyesinde aktarma ve açma dönemi ve devresi.. Belki bizden sonraki kuşaklarda da abidler dönemi , salih insanlar dönemi olacak..

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

Ders: 22. Mektup(Uhuvvet Risalesi-)2. Ders İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

3, Kadir

GÜNÜN HADİSİ

"Kelimetan hafifetan alellisan. Sakiyleten filmizan. Habiybetan ilerrahman: Subhanellahi ve bi hamdihi, subhanellahi'l-azim."

"İki kelime vardır ki, dile hafif, mizanda ağırdırlar: Sübhanellahi ve bi hamdihi, sübhanellahi'l-azim." (Buhari, Deavat: 11/175)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI