Cevaplar.Org

ASR-I SAADET HATIRALARI-39

BAŞKASININ TOPRAĞINI GASBIN VEBALİ Hz. Muaviye’nin(r.a) hilafeti sırasında Erva namında bir kadın Medine valisi Mervan bin el Hakem’e Aşere-i Mübeşşere’den Said bin Zeyd’i(r.a) şikâyet etmişti. Şikâyetin konusu, Said hazretlerinin bu kadının arazisine tecavüz etmesiydi. Durumu araştırmak için gelenleri Akik’deki arazisinde karşılayan Said bin Zeyd hazretleri şöyle demişti;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-08-26 12:21:14

BAŞKASININ TOPRAĞINI GASBIN VEBALİ

Hz. Muaviye'nin(r.a) hilafeti sırasında Erva namında bir kadın Medine valisi Mervan bin el Hakem'e Aşere-i Mübeşşere'den Said bin Zeyd'i(r.a) şikâyet etmişti. Şikâyetin konusu, Said hazretlerinin bu kadının arazisine tecavüz etmesiydi. Durumu araştırmak için gelenleri Akik'deki arazisinde karşılayan Said bin Zeyd hazretleri şöyle demişti; 

"Ne için geldiğinizi anladım. Size Rasul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'den duyduğum bir sözü nakledeyim. Rasul-i Ekrem buyurdu ki, "Kim ki kendisine ait olmayan bir toprağı alırsa, yerin yedinci katında olsa, o toprak kıyamet gününde onun boynuna dolanır."

Bunları söyledikten sonra kendisinin toprağının hududunu tecavüz etmediğine yemin eden hazret-i Said ellerini açmış ve şöyle demişti; "Ya Rab! Eğer bu kadın yalan söylüyorsa, gözleri kör olsun"

Gerçekten de o iftirayı atan kadın kısa bir zaman sonra görme nimetinden mahrum oldu..

HZ. SAFİYYE'NİN KARDEŞİ HAMZA'YA KEFEN GETİRMESİ

Hz. Safiyye(r.a) Peygamberimizin halası, Hz. Hamza'nın kız kardeşi ve Zübeyir Bin Avvam'ın annesi idi. Çok kuvvetli, sert bir hanımdı. Oğlu Zübeyir(r.a) onun Uhud savaşının nihayetinde harb meydanına gelişini bize şöyle resmeder; "Uhud günü kadının biri koşarak geldi. Nerede ise maktul düşenlerin içine girecekti. Rasul-i Ekrem(Sallalahu aleyhi ve sellem) bu kadının maktulleri görmesini istemedi. Ben dikkat ettim ve onu validem Safiyye'ye benzettim.

Rasul-i Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem); "kadını çekin, kadını çekin" diye bağırıyordu. Hemen koştum ve ona maktullere varamadan yetiştim. Kendisine mâni olmak istedim ama validem beni bir eliyle itti ve "çekil karşımdan" dedi. Kendisi son derece mütecellid(yiğit, celalli) bir kadındı.

Ona "Rasul-i Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem) emr etti, buralara girilmemesi için and verdi" dedim. Bunun üzerine validem durdu, taşıdığı iki parça kumaşı bana uzattı "Bunları kardeşim Hamza'yı kefenlemek için getirdim. Siz onu techiz ediniz" dedi.

Kefenleri alıp götürdük. Maktuller arasında Hamza'yı bulduk. Hamza'nın yanında Ensar'dan birisi yatıyordu. Hamza'ya yapılan ona da yapılmıştı. Ensari kefensiz yatıyorken Hamza'yı iki kat kefene sarmaktan hayâ ettik. Kefenin birini Ensariye diğerini Hamza'ya tahsis etmek istedik. Kefenleri ölçtük. Biri uzun diğeri kısa idi. Hangisini Hamza'ya hangisini Ensari'ye tahsis edeceğimize dair kura çektik ve ona göre ikisini de kefenledik."

ÖRNEK BİR KOCA; HZ. TALHA

Hz. Ömer(r.a), Utbe bin Rebia'nın kızı Ümm-i Eban'ı almak istemiş ama o bunu kabul etmek istememişti. Sebebi Hz. Ömer'in fıtraten sert oluşuydu. Sonra kendisine Zübeyir bin Avvam talip olmuş ama bu hanım onu da geri çevirmişti.

En sonunda kendisiyle Talha bin Ubeydullah hazretleri evlenmek isteyince Ümm-i Eban bunu kabul etmiş "Hakikaten zevc olacak adam odur" demişti. Sebebini sorduklarında ise bun u şöyle cevaplamıştı; "Onun ahlakını tanırım. Talha evine girerken yüzü gülerek girer. Evinden çıkarken mütebessim çıkar. Kendisine bir iyilik yapıldığında teşekkür eder, bir kusur yapıldı mı affeder."

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe çeviri: Asr-ı Saadet, mütercim; Ali Genceli, Cilt: 1, ve Cilt: 2, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

“BÖYLE YAPANLARA MÜNAFIK DERLERDİ” Merhum Zahid Kotku hazretleri naklediyor; Bir gün, -ma

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

DEVİR DEĞİŞTİĞİNDE İSLAM’IN CEMİLESİNİ GÖSTERMEK Vail bin Haceri’l- Hadrami bir pad

ASR-I SAADET HATIRALARI-59

ASR-I SAADET HATIRALARI-59

HZ. ÖMER(R.A)’İN FERASETİ Prof. Dr. Muhammed Süleyman et Temmavi, ‘Hz. Ömer ve Modern Sist

ASR-I SAADET HATIRALARI-58

ASR-I SAADET HATIRALARI-58

HZ. ÖMER’İN RÜYASI VE BAŞI YARILAN KİŞİ Bilindiği gibi Hz. Ömer’in mümtaz özellikler

ASR-I SAADET HATIRALARI-57

ASR-I SAADET HATIRALARI-57

ABDULLAH İBN-İ MESUD’UN KUR’AN’A VUKUFU Abdullah bin Mesud hazretleri Ashab-ı kiram arası

ASR-I SAADET HATIRALARI-56

ASR-I SAADET HATIRALARI-56

İBN-İ ABBAS’IN İLİM AŞKI Abdullah İbn-i Abbas(r.a) hazretleri İslam ilim tarihine adını

ASR-I SAADET HATIRALARI-55

ASR-I SAADET HATIRALARI-55

“İnsanın siması hakikatın aynasıdır.” Seyyid Süleyman Nedvi PEYGAMBER SİMASI Dilimize

ASR-I SAADET HATIRALARI-54

ASR-I SAADET HATIRALARI-54

Zübeyir bin Avvam’ın(r.a) şanlı oğlu Abdullah bin Zübeyir hazretleri İslam Tarihindeki meş

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI