Cevaplar.Org

ASR-I SAADET HATIRALARI-39

BAŞKASININ TOPRAĞINI GASBIN VEBALİ Hz. Muaviye’nin(r.a) hilafeti sırasında Erva namında bir kadın Medine valisi Mervan bin el Hakem’e Aşere-i Mübeşşere’den Said bin Zeyd’i(r.a) şikâyet etmişti. Şikâyetin konusu, Said hazretlerinin bu kadının arazisine tecavüz etmesiydi. Durumu araştırmak için gelenleri Akik’deki arazisinde karşılayan Said bin Zeyd hazretleri şöyle demişti;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-08-26 12:21:14

BAŞKASININ TOPRAĞINI GASBIN VEBALİ

Hz. Muaviye'nin(r.a) hilafeti sırasında Erva namında bir kadın Medine valisi Mervan bin el Hakem'e Aşere-i Mübeşşere'den Said bin Zeyd'i(r.a) şikâyet etmişti. Şikâyetin konusu, Said hazretlerinin bu kadının arazisine tecavüz etmesiydi. Durumu araştırmak için gelenleri Akik'deki arazisinde karşılayan Said bin Zeyd hazretleri şöyle demişti; 

"Ne için geldiğinizi anladım. Size Rasul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'den duyduğum bir sözü nakledeyim. Rasul-i Ekrem buyurdu ki, "Kim ki kendisine ait olmayan bir toprağı alırsa, yerin yedinci katında olsa, o toprak kıyamet gününde onun boynuna dolanır."

Bunları söyledikten sonra kendisinin toprağının hududunu tecavüz etmediğine yemin eden hazret-i Said ellerini açmış ve şöyle demişti; "Ya Rab! Eğer bu kadın yalan söylüyorsa, gözleri kör olsun"

Gerçekten de o iftirayı atan kadın kısa bir zaman sonra görme nimetinden mahrum oldu..

HZ. SAFİYYE'NİN KARDEŞİ HAMZA'YA KEFEN GETİRMESİ

Hz. Safiyye(r.a) Peygamberimizin halası, Hz. Hamza'nın kız kardeşi ve Zübeyir Bin Avvam'ın annesi idi. Çok kuvvetli, sert bir hanımdı. Oğlu Zübeyir(r.a) onun Uhud savaşının nihayetinde harb meydanına gelişini bize şöyle resmeder; "Uhud günü kadının biri koşarak geldi. Nerede ise maktul düşenlerin içine girecekti. Rasul-i Ekrem(Sallalahu aleyhi ve sellem) bu kadının maktulleri görmesini istemedi. Ben dikkat ettim ve onu validem Safiyye'ye benzettim.

Rasul-i Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem); "kadını çekin, kadını çekin" diye bağırıyordu. Hemen koştum ve ona maktullere varamadan yetiştim. Kendisine mâni olmak istedim ama validem beni bir eliyle itti ve "çekil karşımdan" dedi. Kendisi son derece mütecellid(yiğit, celalli) bir kadındı.

Ona "Rasul-i Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem) emr etti, buralara girilmemesi için and verdi" dedim. Bunun üzerine validem durdu, taşıdığı iki parça kumaşı bana uzattı "Bunları kardeşim Hamza'yı kefenlemek için getirdim. Siz onu techiz ediniz" dedi.

Kefenleri alıp götürdük. Maktuller arasında Hamza'yı bulduk. Hamza'nın yanında Ensar'dan birisi yatıyordu. Hamza'ya yapılan ona da yapılmıştı. Ensari kefensiz yatıyorken Hamza'yı iki kat kefene sarmaktan hayâ ettik. Kefenin birini Ensariye diğerini Hamza'ya tahsis etmek istedik. Kefenleri ölçtük. Biri uzun diğeri kısa idi. Hangisini Hamza'ya hangisini Ensari'ye tahsis edeceğimize dair kura çektik ve ona göre ikisini de kefenledik."

ÖRNEK BİR KOCA; HZ. TALHA

Hz. Ömer(r.a), Utbe bin Rebia'nın kızı Ümm-i Eban'ı almak istemiş ama o bunu kabul etmek istememişti. Sebebi Hz. Ömer'in fıtraten sert oluşuydu. Sonra kendisine Zübeyir bin Avvam talip olmuş ama bu hanım onu da geri çevirmişti.

En sonunda kendisiyle Talha bin Ubeydullah hazretleri evlenmek isteyince Ümm-i Eban bunu kabul etmiş "Hakikaten zevc olacak adam odur" demişti. Sebebini sorduklarında ise bun u şöyle cevaplamıştı; "Onun ahlakını tanırım. Talha evine girerken yüzü gülerek girer. Evinden çıkarken mütebessim çıkar. Kendisine bir iyilik yapıldığında teşekkür eder, bir kusur yapıldı mı affeder."

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe çeviri: Asr-ı Saadet, mütercim; Ali Genceli, Cilt: 1, ve Cilt: 2, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI