Cevaplar.Org

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, üç sene evvel dar-ı bekaya irtihal eden merhum İsmail Çetin Hocaefendi’nin Tek Çare adlı eserindeki kitap tavsiyelerini sizlerle paylaşıyoruz. Merhum, ehlince malum olduğu üzere mütebahhir bir âlim ve müdakkik bir kitap okuyucusu idi. Kendileri ile ilk mülakatımızda tavsiye ettiği eserleri sormuştum.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-02-28 21:50:11

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, üç sene evvel dar-ı bekaya irtihal eden merhum İsmail Çetin Hocaefendi'nin Tek Çare adlı eserindeki kitap tavsiyelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Merhum, tanıyanlarına malum olduğu üzere mütebahhir bir âlim ve müdakkik bir kitap okuyucusu idi. Kendileri ile ilk mülakatımızda tavsiye ettiği eserleri sormuştum. Aşağıdaki linte görülebilir;

http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=2553&ctgr_id=59onu

Hocamız, eserlerinde de yer yer birçok kitap tavsiyelerinde bulunmaktadır ve bunlar eserlerinde dağınık olarak bulunuyor. İnşallah fakir şu anda hocamızın eserlerini notlar alarak okumakta ve tavsiye ettiği geniş bir kitap listesi hazırlamaktayım. Tevfik refik olur ve ne zaman biterse, onu da siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmak niyetindeyim.

Eser tavsiyeleri ile sizi baş başa bırakırken, merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerim. Saygılarımla. Salih Okur/cevaplar.org

Not; Dipnotlar tarafımızdan eklenmiştir. 

"Yaşanması vacib olan; iman, ihlâs, ibadet ve taattir. Bunları itikad olarak bilmek farzdır. Şu halde, Ehl-i Sünnet ve'l Cemaatin ölçülerine uygun olarak en önce tashih-i itikad etmek her Müminin borcudur.

Mesela, Ömer Nasuhi Bilmen'in "Muvazzah İlm-i Kelam" adlı eserini, yahud Şeyh Ahmed Gümüşhanevi'nin yazdığı "Câmiu'l- Mütûn'un- hatalı olsa dahi tercümesini(1) ya da yazmış olduğumuz "Ehl-i Sünnet'in Nazarı İtikadın Ölçüsüdür" veyahut Üstad Bediüzzaman'ın eserlerini okumak gerekli bir vazifedir. Bunlar tashih-i itikad için güzel kitaplardır. Eş'ari ve Maturidi mezheplerinin aslına uygun yazılmışlardır. Özellikle Ekmel-ul Ulema'nın Mesnevi'si(2)itikadi meseleler için ruhlara tiryaktır. Ne fayda ki, tastamam kemâliyle tercüme edilmedi.

Sonra ilmihallerden "Nimet-ul İslam" gibi bir kitap okumalı ve okunan kitapları iyice anlamalı, iyi bir âlime müracaat ederek öğrenmelidir.

İtikad ve ahlak olarak "İnsan Ve Vazifesi", "Mufassal Medeni Ahlak" ve "Ölçüler" adlı eserlerimizi özellikle tavsiye ederim. Allah Teâlâ'nın hamdu senasıyla şu anda üç bucuk cild olarak Mişkat'ın Şerhi Tâhkim-i Sâdât, iman konularıyla beraber birçok dini hakikatleri câmidir.

Bundan sonra Sâbûni'nin  "Revâ-i'ûl Beyan Tefsiru Ayati-l Ahkâm Min-el Kur'ân kitabının Mazhar Taşkentli tarafından yazılan tercümesinin(3) okunması tavsiye edilir. Gerçi muhterem Sabuni ile görüşmüştüm amma mütercimi görmedim, fakat tercümesini beğenirim.

Ayrıca Davudoğlu'nun "Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi'ni(4), Arabi olarak da Tirmizi'nin şerhi Âridat'ul Ahvezi, yahud Mişkat'in Şerhi Mirkât-ul Mefatih'i, İbnu Abidin'in tercümesini, İhyâu-l Ulum'un tercümesini oku. Tabii ki Arabî olarak aslından bunları okumak en güzeldir.

Ekmel-ul Ulema'nın(5) eserlerini unutma

Şunu da demek mecburiyetindeyiz; Bir adam tek başına tıp kitaplarını okumakla, hekim, mühendis, eczacı olmadığı gibi, özü ve sözü birleşmiş bir din adamının nezaretinde bulunmaksızın binlerce kitaplar okusa dahi samimi bir din âlimi olamaz, bilakis yolunu şaşırabilir.

Yukarıda belletmiş olduğumuz eserlere tam vukuftan sonra, Said Havva ve benzerleri yazarların eserlerini tavsiye edebilirim.

Kaynak

İsmail Çetin

Tek Çare

Dilara Yayınları

Isparta, 2007

Dipnotlar

1-Bedir Yayınevince Ehl-i Sünnet İtikadı adıyla bastırılan tercüme kastediliyor.

2-Üstad Bediüzzaman'ın Mesnevi-yi Nuriye adlı eseri

3-Mazhar Taşkesenlioğlu olacak. Eser "Ahkam Tefsiri" adıyla bastırılmıştır. Mazhar Hocaefendi 1989'da dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Rahmetullahi aleyh

4-Merhum, hususi bir sohbetimizde merhum ve mağfur Haydar Hatipoğlu Hocaefendi'nin Sünen-i İbnu Mâce şerhini de çok beğendiğini, fakat Haydar Hocaefendi ile akraba olduğundan, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için her yerde zikredemediğini söylemişti.

5-Üstad Bediüzzaman

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin bir devre ışık tutan hatıratı vefatının altıncı

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilme

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman’ın mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ah

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kaza

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Han

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Ule

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, üç sene evvel dar-ı bekaya irtihal eden merhum İsmail Çetin Hocae

MEHMED KIRKINCI HOCA VE HİKMET PIRILTILARI

MEHMED KIRKINCI HOCA VE HİKMET PIRILTILARI

Mehmed Kırkıncı Hoca’nın Hikmet Pırıltıları ismi en son, 2007’de Zafer Yayınları’nd

YUSUF ÖZCAN İLE “BİNBİR DAMLA” ÜZERİNE SÖYLEŞİ

YUSUF ÖZCAN İLE “BİNBİR DAMLA” ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Gençlik ve Namaz ile Gençlik ve Evlilik kitaplarının yazarı Yusuf Özcan’ın yıllardır mera

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI