Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-34

Ders: 30. Söz(3. Ders) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Akıl mahdut, mahlûk çünkü. Onun için her şeyin hakikatini kavrayamaz. Vahyin ışığına ihtiyacı var. *Yunan-ı mütekaddiminden bu yana feylesofları biliyoruz, meselelerde devamlı ihtilaf içindeler. Bir de peygamberlere bakalım, hepsi ana meselelerde ittifak halindeler, aralarında hiçbir ihtilaf yok. Sadece feri meselelerde zaman, zemin ve insanların ahvalinden dolayı bir ihtilaf var, ayrı ayrı şeriatlar gelmiş.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-02-22 02:02:45

Ders: 30. Söz(3. Ders)

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*Akıl mahdut, mahlûk çünkü. Onun için her şeyin hakikatini kavrayamaz. Vahyin ışığına ihtiyacı var.

*Yunan-ı mütekaddiminden bu yana feylesofları biliyoruz, meselelerde devamlı ihtilaf içindeler. Bir de peygamberlere bakalım, hepsi ana meselelerde ittifak halindeler, aralarında hiçbir ihtilaf yok. Sadece feri meselelerde zaman, zemin ve insanların ahvalinden dolayı bir ihtilaf var, ayrı ayrı şeriatlar gelmiş.

*Felsefede iki akım;

a-Meşşaiyyun. Aristo'ya tabi olanlar. Eşyanın mahiyetini anlama yolunda akıl yoluyla hareket edenler.

b-İşrakiyyun, bunlarda Eflatun'a tabi. Eşyanın hakikatinden ziyade insanın terbiyesi, kötü vasıflardan sıyrılıp, iyi vasıflarla vasıflanması ile meşgul olanlar. Tasaffi(saflaşma) ile terbiye yolunu tutmuşlar. Tahliye;(kötü sıfat ve duygulardan arınma) ve tahliye(iyi sıfatlarla bezenme) uğraşıları olmuş..

*Felsefecilerden ahiretin varlığına inananlar ahiretin ruhani olduğunu, cismani olmadığını, ruhani lezzet ve elemler olduğunu savunmuşlar ..Ben bir zaman İstanbul'da bir felsefeciyle bu meseleyi konuşmuştum. Ona dedim ki; Bir insan rüyada bir batman kebap yemesi mi daha iyidir. Yoksa uyanıkken yüz gram kebap mı? Sen olsan hangisini kabul edersin?" Dedi ki; "yüz gram kebabı" Dedim ki; "İşte ahiretteki lezzetlerin ruhani olması, rüyada kebap yemeye benzer."

Not; Hocamızın o felsefeciyle konuşması Hayatım Hatıralarım adlı eserinde vardır, geniş bilgi için bakılabilir.

*Bir adama desek ki "sen bu gece yatacaksın, ama yarın sabaha kalkamayacaksın, gece uykunda öleceksin" O adam o gece uyuyabilir mi, gözüne uyku girebilir mi, giremez. Ama desek ki, "uyuyacak, sabah da normal olarak kalkacaksın" O zaman rahatlıkla uyur. İşte biz Müslümanlar diyoruz ki, "Tamam ölecek, toprak altında yatacaksın. Ama haşrin sabahında kalkacaksın" Ne kadar rahatlatıcı. İnkar edenler de diyorlar ki, "Yok, yatacaksın ama bir daha hiç kalkamayacaksın."Misalde olduğu gibi ne kadar sıkıntı verici..

* İnsanın izzeti Allah'a karşı zillette, yani secdede

*Bir kuzuyu bir koyun doğurur. Bir kuzuyu birkaç koyunun bir araya gelip ortaklaşa olarak doğurmaları düşünülemez. Misalde olduğu gibi, bu kâinat da bir olan bir zatın dilemesiyle vücut bulmuştur. Yoksa ayrı ayrı ilahların veya sebeplerin bir araya gelmesiyle değil.

* Bütün mahlûkat Cenab-ı Hakkı hal diliyle zikreder. Mesela şu önümüzdeki mikrofon lisanı haliyle kendi ustasını tarif ediyor, onu zikrediyor. Diyor ki; "benim ustamın aklı var, gözü var, iradesi var, sanat kabiliyeti var, gücü kudreti var vs. İşte bir çiçek de letafetiyle Cenab-ı Hakkın Latif ismini, bir şekle girmesiyle Musavvir ismini, ölçülü yaradılışıyla Mukaddir ismini vs. zikrediyor.

*Mahlûkatın hal diliyle zikrini görebiliyoruz. Ama Muhyiddin Arabî gibi zatların beyanına göre bir de lisan-ı kalle zikirleri var ama herkes göremiyor.

*Ben merhum hocam Tifnikli Hacı Faruk Efendi'den dinlemiştim. "Burada* bir Şeyh Mehmed Efendi vardı. Bir gün Topçulardan Ağa Efendi( o da evliyadan) atlarımıza atlayarak Mehmed Efendiyi ziyarete gittik. Kendisine misafir olduk. O sırada tekkede tadilat vardı. Ustalar çalışıyorlardı. Bir gün sabah ustalar çalışıyorlar. Biraz sonra şeyh efendi kapıdan içeri girdi. Dedi ki; "Aman ustalar! Eşyalar bugün sükût. Siz işe bismillahla başlamamışsınız. Eşyanın zikri kulağıma gelmiyor" dedi. 

*Hocamız sohbette yerin ismini de söylüyor ama net anlaşılmadığı için yazamadım.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-166

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-166

Ders: Hizmet Rehberi, s: 26-27 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Bazan bir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-165

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-165

Ders: Hizmet Rehberi, s: 58 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *İnsanın manevi terakki ve tasaffisind

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-164

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-164

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, 9. Mukaddime İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *“Ukûl-ü seli

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI