Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-31

Ders: 13. Şua(s: 114). İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *En şerefli rütbe Kur’an’a talebe olmaktır. *İlim mütalaa ve müzakere ile alınır. Kulaktan dökme ile ilim olmaz. Dinlersin, tefeyyüz edersin. Ama ilimdeki rusuhiyete çıkmak kulakla olmuyor. İlim talimle alınır.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-01-22 11:47:35

Ders: 13. Şua(s: 114).

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*En şerefli rütbe Kur'an'a talebe olmaktır.

*İlim mütalaa ve müzakere ile alınır. Kulaktan dökme ile ilim olmaz. Dinlersin, tefeyyüz edersin. Ama ilimdeki rusuhiyete çıkmak kulakla olmuyor. İlim talimle alınır.

*Bazı kardeşlerimiz bazı meseleleri sanırım yanlış anlıyorlar. "Ya oku, ne kadar alırsan al, hem aklen anlamasan da, kalben istifade edersin" diyorlar. Doğru. Bu cümlenin bir hakikati var mı? Var. Bu cümlenin bir yeri var mı? Var. Bu cümlenin oturduğu bir yer(mak'adı) var mı? Var. Ama ilimdeki rusuhiyet için yalnız füyuzat kâfi değil.

*Üstad diyor ki, Cenab-ı Hak bana nimet-i ifadeyi verdi, size de nimet-i istifadeyi verdi."

Not: Üstadın orijinal ifadesi şöyledir: "Halbuki Cenab-ı Hak onlara ders-i Kur'anîde verdiği nimet-i istifade ile Üstadlarına ihsan ettiği nimet-i ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş. Onlar derler ki: "Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi, biz bu dersi alamazdık. Öyle ise onun ifadesi, istifademize illettir." Ben de derim: "Ey kardeşlerim! Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş, iki nimetin illeti de rahmet-i İlahiyedir. Ben de sizin gibi iktiranı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirdlerine çok minnetdarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmi bir bîçare nasıl hizmet edecekti? Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kudsi nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakıyet ihsan etmiş. (Mesnevi-i Nuriye s: 174 )

 Üstada verilen nimet-i ifade, cemaate verilen nimet-i istifade.. Hangisi büyük? Nimet-i ifade büyük.

*Her ders-i Kur'aninin bir istifade, bir de istifaze cephesi var. Ama akılda tahkim, idrakte tasnif, ilimde rusuhiyet için illa mütalaa lazım, illa mütalaa lazım. İlla müzakere lazım, illa müzakere lazım..

*Muhyiddin Arabî hazretleri demiş ki; "Cenab-ı Hak, Resul-i Kibriyaya kelam verdi. Eğer kelamdan daha büyük bir nimet olsaydı, Cenab-ı Hak onu habibinden esirgemezdi."

*Bir Müslüman üç şekilde İslam'a hizmet edebilir;

1-Halisane ahval: Hal diliyle, İslam'ın güzelliğini hayat vitrininde gösterip teşhir ederek.

2-Mübarek lisan: Hakikat-ı Kur'aniyeyi vaazu nasihat ve sohbetlerle, hikmet çerçevesinde insanlara ulaştırarak.

3-Kıymettar kalem; yazarak, eserler neşrederek dine hizmet etmek. Bunlardan sonuncusu kalıcıdır. Bir eser yazar, asırlarca okunur. Büyük zatların kitapları gibi.

*Talebe-i ulumun mütalaası tesbihtir, müzakeresi ise zikir.

*Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir, onu izale edecek de hakiki âlimlerdir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

Ders: 29. Mektup, Altıncı Kısım, Beşinci ve Altıncı Desise-i Şeytaniyye İzah: Mehmed Kır

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

Ders: Sual Cevap İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Şener Dilek beyin 30.12. 2011 tarihinde Düss

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

Ders: 33. Söz, 20. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Mantık ilmi itibarıyla mahlukatı ç

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

Ders: 4. Şua, İkinci Mertebe-i Nuriye-yi Hasbiye(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Her

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

"Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır."

Münavi

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI