Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-31

Ders: 13. Şua(s: 114). İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *En şerefli rütbe Kur’an’a talebe olmaktır. *İlim mütalaa ve müzakere ile alınır. Kulaktan dökme ile ilim olmaz. Dinlersin, tefeyyüz edersin. Ama ilimdeki rusuhiyete çıkmak kulakla olmuyor. İlim talimle alınır.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-01-22 11:47:35

Ders: 13. Şua(s: 114).

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*En şerefli rütbe Kur'an'a talebe olmaktır.

*İlim mütalaa ve müzakere ile alınır. Kulaktan dökme ile ilim olmaz. Dinlersin, tefeyyüz edersin. Ama ilimdeki rusuhiyete çıkmak kulakla olmuyor. İlim talimle alınır.

*Bazı kardeşlerimiz bazı meseleleri sanırım yanlış anlıyorlar. "Ya oku, ne kadar alırsan al, hem aklen anlamasan da, kalben istifade edersin" diyorlar. Doğru. Bu cümlenin bir hakikati var mı? Var. Bu cümlenin bir yeri var mı? Var. Bu cümlenin oturduğu bir yer(mak'adı) var mı? Var. Ama ilimdeki rusuhiyet için yalnız füyuzat kâfi değil.

*Üstad diyor ki, Cenab-ı Hak bana nimet-i ifadeyi verdi, size de nimet-i istifadeyi verdi."

Not: Üstadın orijinal ifadesi şöyledir: "Halbuki Cenab-ı Hak onlara ders-i Kur'anîde verdiği nimet-i istifade ile Üstadlarına ihsan ettiği nimet-i ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş. Onlar derler ki: "Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi, biz bu dersi alamazdık. Öyle ise onun ifadesi, istifademize illettir." Ben de derim: "Ey kardeşlerim! Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş, iki nimetin illeti de rahmet-i İlahiyedir. Ben de sizin gibi iktiranı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirdlerine çok minnetdarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmi bir bîçare nasıl hizmet edecekti? Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kudsi nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakıyet ihsan etmiş. (Mesnevi-i Nuriye s: 174 )

 Üstada verilen nimet-i ifade, cemaate verilen nimet-i istifade.. Hangisi büyük? Nimet-i ifade büyük.

*Her ders-i Kur'aninin bir istifade, bir de istifaze cephesi var. Ama akılda tahkim, idrakte tasnif, ilimde rusuhiyet için illa mütalaa lazım, illa mütalaa lazım. İlla müzakere lazım, illa müzakere lazım..

*Muhyiddin Arabî hazretleri demiş ki; "Cenab-ı Hak, Resul-i Kibriyaya kelam verdi. Eğer kelamdan daha büyük bir nimet olsaydı, Cenab-ı Hak onu habibinden esirgemezdi."

*Bir Müslüman üç şekilde İslam'a hizmet edebilir;

1-Halisane ahval: Hal diliyle, İslam'ın güzelliğini hayat vitrininde gösterip teşhir ederek.

2-Mübarek lisan: Hakikat-ı Kur'aniyeyi vaazu nasihat ve sohbetlerle, hikmet çerçevesinde insanlara ulaştırarak.

3-Kıymettar kalem; yazarak, eserler neşrederek dine hizmet etmek. Bunlardan sonuncusu kalıcıdır. Bir eser yazar, asırlarca okunur. Büyük zatların kitapları gibi.

*Talebe-i ulumun mütalaası tesbihtir, müzakeresi ise zikir.

*Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir, onu izale edecek de hakiki âlimlerdir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

"Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır."

Münavi

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI