Cevaplar.Org

İLK YAĞMUR TANESİ

Bu akşamüstü dışarıda bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru açık penceremden seyrederken elime kitabımı alıp okudum. Okuduğum kitap beni derin düşüncelerin penceresine koydu.


İbrahim Köse

ibrahimkose60@gmail.com

2013-12-08 12:15:44

Bu akşamüstü dışarıda bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru açık penceremden seyrederken elime kitabımı alıp okudum. Okuduğum kitap beni derin düşüncelerin penceresine koydu.

O pencereden baktım bu akşam yağmuruna. Yağmur taneleri hep birbiri ardından iniyordu. Bu sıralanış beni, yeryüzüne inen ilk yağmur tanesine götürdü. Yeryüzüne inen o yağmur tanesi nasıl oluşmuştu ve o gün bu gündür hep aynı tarzda düşüp gidiyordu yağmurlar yeryüzüne. En son yağmur tanesi düşene kadar da hep aynı tarzda inmeye devam edecekti. Acaba son inen yağmur tanesi hangisi olacaktı? Son inen bu yağmur tanesi niçin sonuncusu olacaktı da, ondan sonra hiç yağmur yağmayacaktı. Hiç yağmur yağmayan dünya nasıl bir dünya olacaktı acaba?

Bu düşünce beni yeryüzüne inen ilk güneş ışığını da götürdü. Dünya, dünya olalı ilk güneş ışığını ne zaman görmüştü acaba? Veya güneşin yeryüzüne indirdiği ilk ışık hangisiydi? Son gelecek ışık hangisi olacaktı? Nasıl olacaktı son ışıktan sonra dünya? İlk ışıktan bu güne kadar gelen güneş ışıkları nasıl da hep aynı yoldan hep aynı tarzda gelmişlerdi.

İşte ey Allah'ım, ben senden bu koca kâinatta fazla bir şey istemiyorum. Sadece bu kâinatın küçük bir noktası olan bu dünyamıza ilk yağmur tanesinden son yağmur tanesine kadar her ne kadar yağmur damlası düşmüşse, onlar kadar senden rahmet istiyorum.

Ey yüce Rabbim, yeryüzüne ilk ulaşan güneş ışığından son gelen güneş ışığına kadar kaç tane ışık tanesi gelmişse işte o kadar senden aff-u mağfiret istiyorum. Aslında bütün bunların da ötesinde ben senin bin bir isminin tecellisini istiyorum, ama onu istemeye ne cesaret edebiliyorum, ne de aklım eriyor. Sen önce bu kemter kulunu o azametli güzel zatını anlayacak, isteyecek hale getir Allah'ım.

Sen ey yüce Allah'ım, sadece bu akşam değil, her zaman yağan maddi yağmurların arkasındaki manevi yağmurları da anlamak nasip et. Âmin.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI