Cevaplar.Org

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulmamıştı. İdeolojiler kendileri bir şey inşâ etmezler zaten. Althusser’in dediği gibi hep başka bir yarım–gerçekliği sömürür dururlar.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2013-12-01 04:14:47


Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulmamıştı. İdeolojiler kendileri bir şey inşâ etmezler zaten. Althusser'in dediği gibi hep başka bir yarım–gerçekliği sömürür dururlar. S. 35

Yalnız Osmanlı–İslâm medeniyetinin değil, tarihinin yetiştirdiği en orijinal mimarî dehâlardan birisi olan Mimar Sinan'ımızın kafatasının mezarından çıkartıldığını, dahası bugün kayıp olduğunu biliyor muydunuz? S. 43

1935 yılı, Mimar Sinan'ın kafatasını, belki de bir daha geri gelmeyecek şekilde, kaybettiğimiz yıl olarak da hatırlanacaktır. Bir insanın sağlığında kafasını kesmekle öldükten sonra mezarından çalmak arasında ne fark olduğunu bilen varsa söylesin lütfen! S. 47

Sultan Abdülaziz, Tanzimat sonrası Osmanlı yüksek kültüründeki çatallanmanın bâriz misallerinden biriydi. Mevlevî tarikatına müntesipti ama resim yapmaktan geri kalmazdı. Yusuf Paşa'dan aldığı dersler sonunda neyzenlikte ciddi mesafeler kat etmişti ama bu, onun iyi bir lavta ve piyano icrâcısı olmasına engel teşkil etmemişti. Üstelik yetenekli bir "hafif müzik" bestecisiydi de. S. 80

…Halîfe'nin (Sultan Abdülaziz) bestelediği valsler ve polka'ların notaları Avrupa ülkelerinde yayımlanmış ve askerî bandolar tarafından resmi törenlerde seslendirilmiştir. S. 81

Yığınla kavramı tek bir çuvala doldurarak tartışmanın iflah olmaz tiryakileriyiz. Kardeş katli de Osmanlı tarihi alanındaki bu "metafizik çuvallar"dan birisi, belki de birincisi. S. 143

Baba da öldürülse, torun da, yeğen de, amca da; hepsini torlayıp toplayıp kardeş katli çuvalının içerisine dolduruyoruz. Fark etmiyor bizim için. Devlete isyan sebebiyle de öldürülse, suçu sebebi yokken de öldürülse, adı kardeş kardeşi öldürdü oluyor. S. 143

…Hakikaten bir kanunnâme(1) midir elimizdeki metin, yoksa bir saray içtüzüğü mü? Bence daha çok ikincisine yakışıyor.

…Metinde sayılan bazı görevlilerin Fatih döneminde var olmayışı, Kânunnâme'nin onun dönemine değil, sonraki yüzyıllara ait olduğu şüphesini tetiklemektedir. S. 145

Bu tüzük (Kânunnâme değil) metni, Sultan'ın onayına sunulmuşsa da, elimizde Fatih'in notlarını ve değişikliklerini içeren orijinal ve resmi metin mevcut değildir. S. 146

Denizaltıcılığımızın babasının, şu denizciliğe önem vermediği ve donanmamızı Haliç'te çürümeye terk ettiği için önüne gelenin suçladığı II. Abdülhamid olması, bazılarının yüzünü kızartmalı ama nerde? S. 180

1838 İngiliz–Osmanlı Ticaret Antlaşması'nın kendine yeten, tekellere sâhip ve tedarikçi Osmanlı ekonomisinin yerel bir Pazar olmaktan çıkıp dünya ekonomisiyle bütünleşme yolunda attığı cesur bir adım olduğu gerçeğine gözlerimizi kapamamamız gerekiyor. S. 198

Osmanlı korsanları, bildiğimiz korsanlar gibi miydi yoksa diğer Osmanlı figürleri gibi farklı yüzlere ve farklı gönüllere mi sahipti?

Osmanlılar korsana farklı bir anlam yüklemişlerdi, Avrupalılar başka. Mesela, izin veya emir verilmediği halde bir gemiyi ele geçiren veya bir limanı yağmalayan korsanların Osmanlı kolluk güçleri tarafından yakalanıp yargılandığı ve gerekirse idama mahkûm edildiği konusunda neden lal kesilir tarihin sayfaları? S. 234

…A. Riger adlı Alman araştırmacıdan naklen, Avrupa'da 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında "korsan" teriminin Hıristiyanlar için kullanıldığını, Müslümanlara ise "levend" denildiği belirtiliyor. S. 237


(1) Fatih'in kendisinden sonraki padişahlara kardeşlerini öldürmeyi 'emrettiği' iddia edilen ünlü Kânunnâme maddesi şu şekildedir: "Ve her kimesneye ki evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem için katl etmek münâsip görülüp ekser-i ulemâ dahi tecviz etmiştir. Onunla âmil olalar." Halil İnalcık hocaya göre, Kânunnâme'deki bu madde, aslında bir emir veya zorunluluk getirmiyor. Nitekim "münâsiptir" ifâdesinden bunun daha çok tavsiye niteliği taşıdığı anlaşılıyor.

 

Nurgül Dere

https://twitter.com/CevaplarOrg


Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

GELENEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ (…) Ne orijinal ne de felsefî olarak teolojik düşünce sahibi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*Nizamü'l-Mülk'ün Şehadeti(14 Ekim 1092) *II.Kosova Zaferi(17 Ekim 1448) *Gedik Ahmed Paşa'nın Vefatı(18 Ekim 1482)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI