Cevaplar.Org

HADİSLERİ DIŞLAMA GAYRETLERİ VE DÜŞÜLEN ÇELİŞKİLER

Rabbimiz tabiatı da bizim için yaratmıştır. Tabiatta ihtiyacımız olan her şey vardır, Ocakta tencerenin kaynamasını herkes görmüştür, ama kapağın hareketinden buharın gücünü bir tek kişi keşfetmiştir. Kur’an’da her şey vardır, ama onu görecek göz gerekir. Kendisine en iyi gösterilen de Allah’ın Rasulüdür.


Mahmud Toptaş

.

2013-11-14 16:40:44

Her Şey Kur'an'da Var

 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

"Sana her şeyi açıklayan hidayet rahmet ve müjde olan Kur'an'ı indirdik" (Nahl süresi 16/89) ayeti ile Rabbimiz genel bir ifade ile haram ile helâlı, geçmişi geleceği açıkladığını haber vermiştir. Amenna.

Rabbimiz tabiatı da bizim için yaratmıştır. Tabiatta ihtiyacımız olan her şey vardır, Ocakta tencerenin kaynamasını herkes görmüştür, ama kapağın hareketinden buharın gücünü bir tek kişi keşfetmiştir.

Kur'an'da her şey vardır, ama onu görecek göz gerekir. Kendisine en iyi gösterilen de Allah'ın Rasulüdür. Çünkü Allah ( c.c ) Ona

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

Doğrusu, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerden tarafa olma"(Nisa: 4/105) buyurmuştur.

Bugün Roma hukukunu şerhetmek isteyen birisi Roma hukukunun tedvin edildiği döneme en yakın şerhlerden ve o dönemde yazılmış lügatlerden yararlanmaktadır.

 Bizim tefsirlerimiz de Kur'an'ı en iyi tefsir eden Kur'an ayetleri, Rasulullah'ın sünneti ve cahiliye dönemi şiirleri ile doludur.

Cahiliye dönemi şiirleri, Arapça nazil olan Kur'anın kelimelerinin ne manaya geldiğini açıklamak içindir."Biz şiirlerle, lügatlerle Kur'an'ı açıklarız, sünnete güvenemeyiz" diyenler bu sahada hiç çalışması olmayanlardır. Sünnete güvenemeyenler şiirlere nasıl güvenecekler? Lügati yazanlar, şiirleri bize nakledenler hadisi koruyup nakledenlerdir.

"Efendim biz hadisi kabul ediyoruz, ama Kur'an'a ve akla uygun olmayanlarını reddediyoruz" diyenler aklın yanılmazlığını kabul edip onu putlaştıranlardır.

Her insan kendi aklını beğenir. Her aklını beğenen "akla uygun değildir" diye bir hadisi reddetse elimizde hadis kalmazdı. Rabbim bu konuda da

 

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

"Bilgice kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?"(Kehf: 18/68) buyurur. Ama sabretmemiz istenir.

Aklım kavramıyorsa bugüne kadar gelip geçen akıllar bu konuda neler söylemiş, onlar nasıl izah etmiş diye şerhlere bakılır. Yok, "benim geçmişin ilmine güvenim yok" diyorsan, o vakit mağaraya çekil ve tekeri yeniden keşfet. 

Akılla çelişir gibi görünen hadisler

Efendimiz (sav) " Kim hergün sabahleyin yedi tane Acve Hurması yerse o gün geceye kadar ona ne sihir ne de zehir zarar verebilir" buyurmuş.( Muhammed B. Süleyman Er-Rûdânî, Cem'ul-Fevâid; C.4. H.no: 7524 

Bir hadisinde de "Birinizin içeceğine sinek düştüğünde onu tamamen batırsın sonra çıkarıp atsın. Çünkü onun kanatlarından birinde zehir birinde panzehir vardır". (Sünen-i İbn-i Mace, C.9 H.no:3504) 

Bu iki hadis ve benzerleri Kirmani'nin dediği gibi "Allah'ın, kalblerine marifet nurunu vermediği kimseler tarafından inkâra kalkışıldı."

Hâlbuki yapılan araştırmalar sineğin bir kanadında zehir, öbür kanadında panzehir bulunduğunu, Medine'nin Acve Hurmasının zehirlenmelere karşı iyi geldiğini ortaya koydu. Bir gün batılılar zehirli maddelerle çalışan işçilere yoğurt yerine Acve Hurması verilmesini tavsiye ederlerse yine bunlar onların buluşunu tasdiklemek üzere bu hadisleri de alacaklardır.

Bizim Bilgisayarlarımız Var, Bizim İmkânlarımız Daha İyidir Diyenler

Allah'ımıza hamdolsun ki Musannef, Mu'cem Müsned, Müstedrek, hadis kitapları yayınlandı. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbnü Mace, Muvatta, Ahmed'in Müsnedi, Hakim'in Müstedreki, Abdürrazzak'ın Musannefi, Taberani'nin Mucemleri, Metalibi Aliye ve Mecmau-z Zevaid gibi eserleri elde edenlerden bir kısmı " Bizim elimizdeki imkanlar Ebu Hanife'nin, İmam-ı Şafinin elinde yoktu. Bu hadis kitapları onlardan sonra tedvin edildi. Biz onlardan şanslıyız ve biz onların görüşlerine muhtaç değiliz. Hadisler bilgisayarlarda, istediğimiz anda istediğimiz hadisi bulabiliriz" demekteler.

Mantıken çok doğru gibi görünen bu söz bir zamanlar İbn-i Teymiye'ye de söylenmiş ve o da gereken cevabı şöyle vermiştir; "Hadis tedvin edilmeden önce geçenler, hadisi sonra gelenlerden daha çok biliyorlardı. Onların gördüğü birçok hadis daha sonrakilere ulaşmadı. Onlara sahih olarak ulaşan hadisler daha sonra gelenlere munkatı olarak veya meçhul bir raviden ulaştı. Onların hafızalarındaki hadisler sonra tedvin edilen kitaplardakinden daha fazla idi."

Bu tür düşünenlerin hali, altı tane destiyle dağın tepesinden vadideki su kaynağının başındaki adama " yazık, su testide yok" diye acımakta olana benzer. Onlar kendi imkânları içinde kitap ve sünnete hizmet ettiler ve Rabbine kavuştular.

Biz de hadis kitaplarından kitap ve sünnet doğrultusunda gayret sarf edip çağının sorunlarını çözen âlimlerden ve usullerinden yararlandığımız gibi, bilgisayarlardan da yararlanarak kendi çağımızı aydınlatmalıyız. Binlerce insan karanlığa küfretse ortalık aydınlanmaz. Sessizce kalkıp şartele basmak yeter.

Çelişki Bizim Anlayışımızda

Efendimize " Hangi amel daha efdaldır" sorusuna soran bir sahabeye "Allah'a ve Rasülüne imandır" diye cevap vermiş. Aynı soruyu soran başka bir sahabeye "Yemek yediren, tanıdığına tanımadığına selam vermendir" diye cevap vermiş. Bu soruyu soran bir başka sahabiye "Vaktinde kılınan namaz" diye cevap vermiş. Bir başka sahabiye ise "Az olup devamlı olan amel" diye cevap vermiştir. Bütün bunları okuyan biri soruyor: Hangi amel daha efdal? Hepsi için en efdal olduğu söylendi. Burada ravilerde bir değiştirme var diyor.

Doktora hangi ilaç daha iyidir diye sorulsa cevap adamına göre değişir. Soranın derdine göre verilen ilaç en iyidir.

Hadislerin söylendiği zamanı, şartları, soranın haleti ruhiyyesini bilmeden hüküm vermek kişiyi dünyada cehalet karasıyla rüsva eder. Ahirette cehennem damgasıyla azap eder.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

İslâm bir dindir. Bu dini gönderen Allah (cc)'dır. Bu dinin bir kutsal kitabı, bir peygamberi,

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Hucurât, 2. âyet: “Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Bi

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

Sahâbe, dinî hükümleriKur’an-ı Kerim’den alıyordu. Ancak çoğu kez Kur’an ayetleri tafs

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

“Sahâbenin hadisleri yazmamasının üç sebebi vardır. Birinci Sebep: Allah Rasûlü'nün (S.

TABİÎNİN SÜNNETİN YAZIM ve TEDVİNİNE VERDİĞİ ÖNEM

TABİÎNİN SÜNNETİN YAZIM ve TEDVİNİNE VERDİĞİ ÖNEM

Sünnetin tedvin ve muhafazası konusunda tâbiîn kuşağının çok büyük hizmetleri olmuştur.

HADİSLERİN TEDVİNİ-3

HADİSLERİN TEDVİNİ-3

Müslümanların "sahih hadis"i tespit amacıyla ortaya koyduğu benzersiz ilimlerden biri de cerh v

HADİSLERİN TEDVİNİ-2

HADİSLERİN TEDVİNİ-2

Ashab-ı Kiramın öğrencileri olan tabiûn kuşağının tarihçesi, hicretin ilk senesinden başl

GÜZEL AHLAKA AİT 15 HADİS-İ ŞERİF

GÜZEL AHLAKA AİT 15 HADİS-İ ŞERİF

1.Mekârim-i ahlâkı itmâm için ba’s buyuruldum.(1) 2. Ahlâk-ı ilâhiyye ile tahalluk edin

HADİSLERİN TEDVİNİ-1

HADİSLERİN TEDVİNİ-1

Bilindiği üzere Allah Rasûlü (s.a.v) başlangıçta Kuran'la karışmasını önlemek amacıyla

HADİS’E SALDIRILMASININ ASIL SEBEBİ

HADİS’E SALDIRILMASININ ASIL SEBEBİ

Çağımızda hadisi ve hadis ehlini hedef alan ve öncülüğünü müsteşriklerin yaptığı ve M

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI