Cevaplar.Org

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penceresinden bakan anlayış. s. 10


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2013-08-23 08:54:48

 

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!"
...İşte hayata günahlar ve sevaplar penceresinden bakan anlayış. s. 10

Yüzyıllardır devam eden sapmanın bir sonucu olarak İslâm, sevap ve günah adı verilen emirlerden, yasaklardan ve kurallardan ibaret bir din haline gelmiştir. s. 10

İslâm'ı o kurallardan ibaret zannedip iyi niyetle uygulamak isteyen insanlar, hiçbir zaman gereği gibi uygulamaya güç yetiremezler.

Kimi insanların zaten o kuralları yerine getirmek gibi bir niyetleri bulunmaz. Onlar kolay yoldan cenneti elde etmek peşindedirler. Bir yandan kendilerine sevimli gelen sapkın bir hayatı yaşarlar, bir yandan da kendilerini bir yalana inandırırlar... s. 12

Acaba hayatı kurallardan ibaret zanneden bir kimse, gerçekten güç yetiremediği için mi sorumluluklarını aksatır? Yoksa "zaten istesem de tam Müslüman olamayacağım" şeklindeki bir düşüncenin hassasiyetlerini azaltmasından dolayı mı? s. 19

Allah'ın rızasını elde etmek isteyenler, akıl, güç ve samimiyetleri ölçüsünde Kur'ân'ın prensiplerini hayatlarında uygulamaya çalışırlar. s. 24-25

...Beş vakit namaz kılan, ama namazı; ticaretini, ahlâkını ve hayata dair tercihlerini İslâm'a uygun kılmayan insanın durumu neyle izah edilebilir? s. 25

Bütün hayatın Allah'ın boyasıyla boyanması, bütün tutum ve davranışların "Allah görüyor" anlayışıyla yapılması, hayata dair önceliklerin ve tercihlerin "imtihan" bilinci içerisinde oluşturulması, kısacası; "İslâm'ın canlı bir örneği olmak!..." s. 26

"Ben buna layık olmasaydım, Allah vermezdi. Yanlış olsaydı, Allah engellerdi" şeklinde ortaya çıkan kendini haklı görme duygusu, insanoğlunun; iyi veya kötü, yaptığı her şeyi Allah'a bağlamasından başka bir şey değildir. Içinde bulundukları durum sanki Allah'ın suçuymuş gibi, savunmalarını şu ifadeler üzerine kurarlar: "Ne yapayım ben böyleyim. Sonuçta Allah beni bu özelliklerle yarattı." s. 28

...Başına gelen olaylardan sonra şükretmek de, aşırı gitmek de insanın elindedir. s. 33

Bilginin faydalı olabilmesi için, insanın ona göre yaşaması gerekir. Bilgi, kendisine göre yaşanmaya çalışıldığı zaman eksiklikleri giderir ve yanlışları doğruya, acemilikleri tecrübeye ancak bu yolla dönüştürür. s. 64

Aşırı gücün çekiciliği vardır. Insanı isyana yönlendirir. Allah korkusu taşıyan bir insan, herkesin aç olduğu bir ortamda elinde sınırsız bir gücün toplanmasını ve onunla imtihan edilmeyi arzu etmez. Bu yüzden Allah'ın belirlediği sınırlar içerisinde elindeki imkânı diğer Müslümanlarla paylaşmayı tercih eder. Paylaşımın en güzel şekli Kur'ân'da infak kavramıyla ifade edilmiştir. s. 75

Bir kişi örtündüğü halde karşı cins için, açık olan birisinden daha dâvetkâr olabilir. s. 77

...Bir Müslüman'da olması gereken şey takva örtüsüdür. s. 77

İnsanlar arası ilişkilerde sergilenmesi gereken doğru duruş ve tutum haksızlık yapmamak olarak karşımıza çıkar. s. 78

...Hayatın sadece namaz, oruç, hac, zekât ve kurban gibi şekilsel ibâdetlerden ibâret olarak görülmesi bir yanılgıdır.

Oysa kulluk, hayatın her anını içine alan bir eylemdir. Caminin dört duvarı içerisinde veya namazın mânevî havasını solurken Allah'ı hatırlayan, sonrasında ise her türlü sınırı aşıp, ahlâksızca ve haksızlık içerisinde bir hayat süren kişi Allah'a kulluk görevini yerine getirmiş olmaz. s. 86

Müslümanlar İslâm'ın kazandırdığı bir özellik olarak kolayca bir araya gelebilirler. Bir araya gelebilmenin ve birlikteliği sürdürebilmenin şartı olan fedakârlık, âhiret inancı olan birisi için çok kolaydır. s. 110

Fakat Müslümanlar, bir araya geldikleri kolaylıkta, kendilerinden olmayanı dışlama eğilimi içerisine girmektedirler. Kafalar hemen grupçu, cemaatçi bir çizgide çalışmaya başlamakta, kendi grup ve cemaatini diğerlerinden üstün görme eğilimi baş göstermektedir. s. 110

İslâm tevhid dinidir. Tevhid, Allah'tan başka hiç bir otoriteye itaat etmemek ve hayatı yönlendirmesine izin vermemektir. s. 122

Sâhip olduğu her şeyi; vaktini, gücünü, imkânlarını, hayatın sonunda imtihan olduğu bilinciyle Allah uğrunda kullanmayan kimse ziyandadır. s. 129

İyi bir son hazırlamak da, kötü bir son hazırlamak da insanın kendisine bağlıdır. Iyilik de, kötülük de insan çaba ve tercihlerinin ucundadır. s. 139

 

https://twitter.com/CevaplarOrg

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

GELENEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ (…) Ne orijinal ne de felsefî olarak teolojik düşünce sahibi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Nizamü'l-Mülk'ün Şehadeti(14 Ekim 1092) *II.Kosova Zaferi(17 Ekim 1448) *Gedik Ahmed Paşa'nın Vefatı(18 Ekim 1482)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI