Cevaplar.Org

AHMET NECİP FAZIL KISAKÜREK-2

Necip Fazıl denilince akla ilk gelen BÜYÜK DOĞU Mecmuasıdır. BÜYÜK DOĞU, 40 yıl içinde bazen aylık, bazen haftalık, bazen de günlük olarak 599 sayı olarak yayınlandı.


Muzaffer Deligöz

info@muzafferdeligoz.com.tr

2013-05-07 20:02:31

Necip Fazıl denilince akla ilk gelen BÜYÜK DOĞU Mecmuasıdır. BÜYÜK DOĞU, 40 yıl içinde bazen aylık, bazen haftalık, bazen de günlük olarak 599 sayı olarak yayınlandı.

BÜYÜK DOĞU' nun fikir ve manevi muhtevası bir ekol halini aldı. Necip Fazıl Onlara "Büyük Doğu Gençliği" demiştir. Bunlardan bir kısmı Necip Fazıl'ın dar çevresinde, onun fikirleri ve anlatımları ile beslenmiş, hakiki bir Büyük Doğu Gençliği oluşturmuşlar; diğer bir kısmı ise, şehirlerde, köylerde, diğer ülkelerde N.Fazıl'ı okuyarak, konferanslarını ve bantlarını dinleyerek O'nu sevmişler, O'ndan beslenmişlerdir.

Bu konuda önemli olan bir diğer husus; İkinci grupta yer alanların nerede ise tamamı bir başka Üstada, bir başka şeyhe, bir başka gruba bağlı olanlardır. Onlar N.Fazıl'ı okurken, dinlerken bu mensubiyetleri onları engellememiş, tersine sanki ikinci bir membadan feyz almış gibi onların fikri seviyelerini, dünya görüşlerini genişletmiştir.

Ben bunu öğretmen olarak bulunduğum Turgutlu'da yaşadım. Necip Fazıl İzmir'de daha bir konferans vermediği halde Turgutlu'ya gelmiş, sevenleri ile buluşmuş, onları bir başka bakış açısı ile aydınlatmış idi.

N.Fazıl'ı seven ve takip eden Turgutlulara baktığımda; Tarikatcısı, Nurcusu, Süleymancısı, Milliyetcisi ve hatta solcusunu dahi görüyordum. Bunların; çiftci, esnaf, öğrenci, memur, sanayici vs mesleklerden olmaları da, N.Fazıl'ın hitabet sanatına ve edebiyat gücüne bir delildir.

Turgutlu'lular bilir; Rahmetli Hayri Amca, 1960 lı o yıllarda İzmir'e gidip aldığı her gruba, cemaate, sınıfa hitap eden dini ve milli gazete ve dergileri; dükkânlara, evlere tek tek dağıtır, bedellerini de daha sonra tahsil ederdi. Benim gibi köylerde bulunanlara da Turgutlu Pazarı günü bir köylü ile gönderir, aybaşlarında da bedellerini tahsil ederdi. Ben ve benim gibi köyde olanlar dahi Hayri Amca'nın sayesinde; Büyük Doğu, Sebilürreşad, Serdengeçti ve diğer dergileri takip edebiliyor, yeni çıkan kitapları okuyabiliyorduk.

Hayri Amca, ilerlemiş yaşına rağmen bu çalışmasını Allah Rızası için yapar, birçok kişiye bedelini almadan kitap, dergi gönderirdi. Çok kişinin hidayetine de vesile oldu. Kendisi küçük bir kulübede gazete kâğıtlarının arasında yatardı. Allah Rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

YAYINLADIĞI DİĞER DERGİLER:

N.Fazıl'ı, 1936 yılında 17 sayı çıkardığı AĞAÇ Dergisinden sonra 1943 yılında BÜYÜK DOĞU Dergisini çıkarmaya başladı. Büyük Doğu yayınlanırken mizah dergisi olarak 1947 yılında BORAZAN'ı çıkardı. Ancak bu dergiyi 3 sayı devam etti. Böylece N.Fazıl için Tek Yayın organı BÜYÜK DOĞU olmuştur.

BÜYÜK DOĞU DERGİSİ 17 Eylül 1943 - 5 Haziran 1978 (36 Sene, 599 sayı)

 İbtidâi Devre 17 Eylül 1943 - 12 Mayıs 1944 HAFTALIK - 31 SAYI

1. Devre 2 Kasım 1945 - 13 Aralık 1946 " " 1 - 58 Sayılar

2. Devre 18 Nisan 1947 - 6 Haziran 1947 " " 59 - 66 Sayılar

3. Devre 10 Ekim 1947 - 2 Nisan 1948 " " 67 - 87 Sayılar

4. Devre 11 Mart 1949 - 26 Ağustos 1949 " " 25 SAYI

5. Devre 14 Ekim 1949 - 29 Haziran 1951 " " 62 SAYI

6. Devre 16 Kasım 1951 - 30 Kasım 1951 GÜNLÜK 15 SAYI

7. Devre 16 Kasım 1952 - 19 Eylül 1952 " " 122 SAYI

8. Devre 7 Mayıs 1954 - 9 Temmuz 1954 HAFTALIK 10 SAYI

9. Devre 30 Mart 1956 - 5 Temmuz 1956 GÜNLÜK 92 SAYI

10. Devre 6 Mart 1959 - 16 Ekim 1959 HAFTALIK 33 SAYI

11. Devre 30 Eylül 1964 - 25 Kasım 1964 HAFTALIK 9 SAYI

12. Devre 22 Eylül 1965- 12 Ocak 1966 HAFTALIK 17 SAYI

13. Devre 19 Temmuz 1967-10 Ocak 1968 HAFTALIK 26 SAYI

14. Devre 1 Mayıs 1969 - 1 Aralık 1969 AYLIK 7 SAYI

15. Devre 6 Ocak 1971 - 28 Nisan 1971 HAFTALIK 17 SAYI

16. Devre 8 Mayıs 1978- 5 Haziran 1978 HAFTALIK 5 SAYI

Bu arada birçok dergi ve gazetede şiirleri, yazıları yayımlanmış olmasına rağmen bunların bir listesini bulmak mümkün olmadı.

KİTAPLARI:

Büyük Doğu'nun yanında N.Fazıl'ın en önemli eserlerini kitapları teşkil eder. 1925 de yayımlamaya başladığı kitapları 118 adettir. Çile'nin içinde bulunan "Sakarya Destanı" 1949 da yazılmasına karşın yıllardır dillerden düşmemiştir.

• (1925) Örümcek Ağı [Halk Kitabhanesi, Sahi-bi:Abdülaziz, İst. 1925, s.64 ]

• (1928) Kaldırımlar [İkbâl Kütübhanesi, Sahi-bi:Hüseyin, İst. 1928, s.64 ]

• (1932) Ben ve Ötesi [Semih Lütfü -Sühulet Kütüb-hanesi, İst. 1932, s.158 ]

• (1933) Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1933, s. 94 ] 

• (1935) Tohum [Semih Lütfi Matbaa Ve Kitabevi, İst. 1935, s. 88 ]

• (1938) Bir Adam Yaratmak [Semih Lütfü-Sühulet Kütübhanesi, İst. 1938, s.104 ]

• (1938) Künye [Semih Lütfü-Sühulet Kütübhanesi, İst. 1938, s.120 ]

• (1940)Sabır Taşı [Semih Lütfü-Sühulet Kütübhanesi, İst. 1940, s.96 ]

• (1940)Namık Kemâl [Türk Dil Kurumu Yayını, Ank. 1940, s.404 ]

• (1940)Çerçeve [Semih Lütfü-Sühulet Kütübhanesi, İst. 1940, s.240 ]

• (1942) Para [Semih Lütfü-Sühulet Kütübhanesi, İst. 1942, s.96 ]

• (1944)Vatan Şairi Nâmık Kemâl [Semih Lütfü -Sühulet Kütübhanesi, İst. 1944 s.64 ]

• (1946)Müdafaa [İktisadî Yürüyüş Basımevi, İst. 1944 s.32 ]

• (1948)Halkadan Pırıltılar (Veliler Ordusundan) [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1948 s.315 ]

• (1949)Nam-ı Diğer Parmaksız Salih [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1948 s.100 ]

• (1950)Çöle İnen Nur (İzinsiz Baskı)

• (1951)101 Hadis (Büyük Doğu'nun 1951'de verdi-ği ek)

• (1953)Maskenizi Yırtıyorum [Neşreden: Hüseyin Rahmi Yananlı, İst. 1 953 s.68 ]

• (1955)Sonsuzluk Kervanı [Serdengeçti Neşriyatı, Ank. 1955 s.192 ]

• (1955)Cinnet Mustatili (Yılanlı Kuyudan) [İnkılâp Kitabevi, İst. 1955 s.202 ]

• (1956)Mektubat'tan Seçmeler [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1956 s.80 ]

• (1958)At'a Senfoni [Türkiye Jokey Kulübü, İst. 1958 s.160 ]

• (1959)Büyük Doğu'ya DOĞRU (İdeolocya Örgü-sü) [Hilal Yayınları, Ank. 1959 s.160 ]

• (1960)Altun Halka (Silsile-i Zeheb) [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1961 s.112 ]

• (1961)O ki O Yüzden Varız (Çöle İnen Nur) [Türk Neşriyat Yurdu, İst. 1961 s.444 ]

• (1962)Çile [Bedir Yayınevi, İst. 1962 s.232 ]

• (1962)Her Cephesiyle Komünizm [Doğan Güneş Yay. İst. 1962 s.38 ]

• (1962)Türkiye'de Komünizm ve Köy Enstitüleri [Doğan Güneş Yay. İst. 1962 s.38 ]

• (1964)Ahşap Konak (Büyük Doğu'nun 1964'te verdiği ek)

(1964) Reis Bey [Ötüken Yay. İst. 1964 s.92 ]

• (1964)Siyah Pelerinli Adam (Büyük Doğu'nun 1964'te verdiği ek)

• Hazret-i Ali (1964) [Bedir Yayınevi, İst. 1964 s.232 ]

• (1964) İman ve Aksiyon [Bedir Yayınevi, İst. 1964 s.56 ]

• (1965) Ruh Burkuntularından Hikayeler [Ötüken Yayınları, İst. 1965 s.112 ]

• (1965) Büyük Kapı (O ve Ben) [Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, İst. 1965 s.215 ]

• (1965) Ulu Hakan II. Abdülhamid Han [Ötüken Yayınları, İst. 1965 s.320 ]

• (1965) Bir Pırıltı Binbir Işık [Uğur Yayınları, İst. 1965 s.64 ]

• (1966)Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar I [Sebil Yayınevi, İst. 1966 s.320 ]

• (1966)Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar II [Sebil Yayınevi, İst. 1966 s.320 ]

• (1966)Büyük Kapı'ya ek (Başbuğ Velilerden) [Oku Yayınları, İst. 1966 s.128 ]

• (1966)İki Hitabe: Ayasofya / Mehmetçik [b.d Fikir Kulübü, Ank. 1966 s.24 ]

• (1967)El Mevahibü'l Ledüniyye [Babıalide Sabah Gazetesi Neşriyatı, İst. 1967 s.196

• (1968)Vahidüddin [Toker Yayınları,İst. 1968 s.232 ]

• (1968)İdeolocya Örgüsü [Kayseri Y.İ.E. Talebe Der-neği Yay., İst. 1968 s.462

• (1968)Türkiye'nin Manzarası [Toker Yayınları, İst. 1968 s.192 ]

• (1968)Tanrı Kulundan Dinlediklerim I [Toker Ya-yınları, İst. 1968 s.240 ]

• (1968)Tanrı Kulundan Dinlediklerim II [Toker Ya-yınları, İst. 1968 s.288]

• (1968)Peygamber Halkası [Toker Yayınları, İst. 1968 s.200]

• (1968) 1001 Çerçeve 1 [Toker Yayınları, İst. 1968 s.176]

• (1968) 1001 Çerçeve 2 [Toker Yayınları, İst. 1968 s.168]

• (1968) 1001 Çerçeve 3 [Toker Yayınları, İst. 1968 s.160]

• (1969) 1001 Çerçeve 4 [Toker Yayınları, İst. 1969 s.160 ]

• (1969) 1001 Çerçeve 5 [Toker Yayınları, İst. 1969 s.144 ]

• (1969) Piyeslerim(Ulu Hakan/Yunus Emre/S. P. Adam) [Toker Yayınları, İst. 1969 s.160 ]

• (1969)Müdafaalarım [Toker Yayınları, İst. 1969 s.208 ]

• (1969)Son Devrin Din Mazlumları [Toker Yayınları, İst. 1969 s.280 ]

• (1969) Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık [Ak Yayınla-rı, İst. 1969, s.88 ]

• (1969)Şiirlerim [Fatih Yayınevi, İst. 1969, s.278 ]

• (1970)Benim Gözümde Menderes [Ötüken Yay. İst. 1970 s.528 ]

• (1970) Yeniçeri [Özbahar Yayınları, İst.1970 s.372]

• (1970) Kanlı Sarık [Akçağ Yay, İst. 1970 s.94 ]

• (1970)Hikâyelerim [Toker Yayınları,İst.1970 s.270]

• (1970)Nur Harmanı [Çile Yay., İst. 1970 s.204 ]

• (1971)Reşahat [Eser Kitabevi, İst. 1971 s.406 ]

• (1972)Senaryo Romanları [Toker Yayınları, İst. 1972 s.360]

• (1973)Moskof [Toker Yayınları, İst. 1973 s.377]

• (1973) Hazret-i Ali [Akçağ Yay, İst. 1973 s.272 ] 

• (1973)Esselâm [b.d. yayınları, İst. 1973 s.144 ]

• (1973)Hac [b.d. yayınları, İst. 1973 s.160 ]

• (1974)Çile (Nihaî Tertib) [b.d. yayınları, İst. 1974 s.320 ]

• (1974)Rabıta-i Şerife [b.d.yayınları, İst. 1974 s.160]

• (1974)Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile) [b.d. yayınları, İst. 1974 s.351 ]

• (1974)O ve Ben [b.d. yayınları, İst. 1974 s.256 ]

• (1975)Bâbıâli [b.d. yayınları, İst. 1975 s.343]

• (1975)Hitabeler [b.d. yayınları, İst. 1975 s.232 ]

• (1976)Mukaddes Emanet [Kültür Bakanlığı Yay. Ank. 1976 - İkinci Cilt İçinde ]

• (1976)İhtilal [b.d. yayınları, İst. 1976 s.344 ]

• (1976)Sahte Kahramanlar [b.d. yayınları, İst. 1976 s.248 ]

• (1976)Veliler Ordusundan 333 (Halkadan Pırıltı-lar) [b.d. yayınları, İst. 1976 s.525

• (1976)Rapor 1 [b.d.yayınları,İst.1976 s.96]

• (1976)Rapor 2 [b.d. yayınları, İst.1976 s.102]

• (1977)Yolumuz, Halimiz, Çaremiz [b.d. yayınları, İst. 1977 s.256 ]

• (1977)Rapor 3 [b.d. yayınları, İst. 1977 s.88 ]

• (1978)İbrahim Ethem [b.d. yayınları, İst. 1978 s.72 ]

• (1978)DOĞRU Yolun Sapık Kolları [b.d. yayınları, İst. 1978 s.174]

• (1979)Rapor 4 [b.d. yayınları, İst. 1979 s.88 ]

• (1979)Rapor 5 [b.d. yayınları, İst. 1979 s.96 ]

• (1979)Rapor 6 [b.d. yayınları, İst. 1979 s.96 ]

• (1980)Aynadaki Yalan [b.d. yayınları, İst. 1980 s.200 ]

• (1980)Rapor 7 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ]

• (1980)Rapor 8 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ]

• (1980)Rapor 9 [b.d. yayınları, İst. 1980 s.96 ]

• (1980)Rapor 10 [b.d. yayınları, İst.1980 s.96]

• (1980)Rapor 11 [b.d. yayınları, İst.1980 s.96]

• (1980)Rapor 12 [b.d. yayınları, İst.1980 s.96]

• (1980)Rapor 13 [b.d. yayınları, İst.1980 s.96]

• (1981)İman ve İslâm Atlası [b.d. yayınları, İst. 1981 s.560 ]

• (1982)Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu [b.d. yayınları, İst. 1982 s.224 ]

• (1983)Tasavvuf Bahçeleri [b.d. yayınları, İst. 1983 s.156 ] 

• (1984)Kafa Kâğıdı [b.d. yayınları, İst. 1984 s.208 ]

• (1985)Hesaplaşma [b.d. yayınları, İst. 1985 s.160 ]

• (1985)Dünya Bir İnkılâp Bekliyor [b.d. yayınları, İst. 1985 s.144 ]

• (1986) Mümin - Kâfir [b.d. yayınları, İst. 1986 s.192 ] 

• (1988)Öfke Ve Hiciv [b.d. yayınları, İst. 1988 s.248 ]

• (1990)Çerçeve 2 b.d. yayınları, İst. 1990 s.264]

• (1990)Konuşmalar b.d. yayınları, İst. 1990 s.272]

• (1990)Başmakalelerim 1 b.d. yayınları, İst. 1990 s.304]

• (1991)Çerçeve 3 [b.d. yayınları, İst. 1991 s.280 ]

• (1992)Hücum Ve Polemik [b.d. yayınları, İst. 1992 s.344 ]

• (1995)Başmakalelerim 2 [b.d. yayınları, İst. 1995 s.288 ]

• (1995)Başmakalelerim 3 [b.d. yayınları, İst. 1995 s.320 ]

• (1996)Çerçeve 4 [b.d. yayınları, İst. 1996 s.320 ]

• (1997)Edebiyat Mahkemeleri [b.d. yayınları, İst. 1997 s.256 ]

• (1998)Çerçeve 5 [b.d. yayınları, İst. 1998 s.336 ]

• (1999)Hâdiselerin Muhasebesi 1 [b.d. yayınları, İst. 1999 s.296 ]

• (2000)Püf Noktası [b.d. yayınları, İst. 2000 s.80 ]

• (1949) Sakarya Destanı (Çile Sh:312)

Bunları şöyle detaylandırabiliriz:

Şiir

Örümcek Ağı (1925), Kaldırımlar (1928), Ben ve Ötesi (1932), Sonsuzluk Kervanı (1955), Çile (1962), Şiirlerim (1969), Esselâm (1973), Çile (1974), Bu Yağmur, Sakarya Destanı (1949)

Oyun

Tohum (1935), Bir Adam Yaratmak (1938), Künye (1940), Sabır Taşı (1940), Para (1942), Nami Diğer Parmaksız Salih (1949), Reis Bey (1964), Ahşap Konak (1964), Siyah Pelerinli Adam (1964), Ulu Hakan Abdülhamit (1965), Yunus Emre (1969).

Roman

Aynadaki Yalan (1980), Kafa Kağıdı (1984-Milliyet Gazetesinde Tefrika).

Öykü

Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1932), Ruh Burkuntularından Hikâyeler (1964), Hikâyelerim (1970).

Anı

Cinnet Mustatili (1955), Hac (1973), O ve Ben (1974), Bâbıâli (1975).

BİLİNMEYEN BİR ESERİ:

N.Fazıl'ın 1928 de Kanaat Kitabevi tarafından İstanbul'da Amidî Matbaasında Osmanlıca harfleri ile basılmış "Meş'um Yakut" isimli 136 sayfalık bir polisiye romanının olduğu "Türkçe Eserler Kataloğu"nun üçüncü cildinin 1124. sayfasında kayıtlı. Ancak bu Roman'dan hiçbir yerde bahsedilmiş değil.

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi.

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

Şeyh Ahmed-i Hânî çığırının devamcısı sayılan Molla Mahmûd-i Beyâzidî, Molla Muhammed

ŞEYH ASIM EFENDİ

ŞEYH ASIM EFENDİ

Şeyh Alauddin’in üçüncü oğlu olup, Hicri 1341 yılının Mart ayında Ohin’de dünyaya gel

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

Hicri 1334 yılı Şubat ayında Verkanıs’ta dünyaya gelen şeyh Halid, üç kardeş arasında e

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

Şeyh Alauddin efendinin birbirinden değerli üç oğlu ile iki saliha kızı vardı. En büyük o

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

Ohin ve Ohin medresesi deyince ilk akla gelen isim Şeyh Alauddin Hazretleridir. Babası Şeyh Fethu

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

Nesebi Şeyh Fethullah hazretlerinin babasının adı şeyh Abdurrahim, dedesinin adı ise şeyh Ab

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

Dostu, hocamız, hafız Abdülfettah Ebu Gudde(rahimehullahi teala) ‘Safhatu Min Sabril Ulema’ a

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

Muhammed Emin Er, Zülfügül lakabını taşıyan Hacı Zülfikâr‘ın oğlu olup, milâdî 1914,

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

3. Çan Şeyhleri’nin Osmanlı Devleti ile İlişkileri Şeyh Ahmed Elçani Hz.leri Çan camisind

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

İlim, basiret, salah ve takva ehli kimseler onu sena etmede ittifak etmişlerdir. Onun faziletleri

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI