Cevaplar.Org

SAİD HAVVA’DAN EFENDİMİZLE (aleyhissalatu vesselam) ALAKALI NOTLAR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, Suriyeli meşhur âlim Said Havva merhum ’un(1935-1989) Peygamber Efendimizin Şahsiyeti etrafında kaleme aldığı Er Rasul adlı eserini okurken tuttuğum notları sizlerle paylaşmak istedim. Merhum Havva meselelere derinlemesine vukufu, geniş bakış açısı, düşünce ve idrak ufku, bilgisini pratiğe dökebilme becerisi ve veciz ifadeleri ile her eseriyle olduğu gibi bu eseriyle de bizi çok etkilemektedir. Allah kendisinden razı ve hoşnud olsun, Rahmetiyle muamelede bulunsun. İşte bu dev eserden tuttuğumuz notların ilk bölümü.. İstifadeye medar olması dileğiyle


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-04-30 06:30:49

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Suriyeli meşhur âlim Said Havva merhum 'un(1935-1989) Peygamber Efendimizin Şahsiyeti etrafında kaleme aldığı Er Rasul adlı eserini okurken tuttuğum notları sizlerle paylaşmak istedim. Merhum Havva meselelere derinlemesine vukufu, geniş bakış açısı, düşünce ve idrak ufku, bilgisini pratiğe dökebilme becerisi ve veciz ifadeleri ile her eseriyle olduğu gibi bu eseriyle de bizi çok etkilemektedir. Allah kendisinden razı ve hoşnud olsun, Rahmetiyle muamelede bulunsun. İşte bu dev eserden tuttuğumuz notların ilk bölümü.. İstifadeye medar olması dileğiyle. Salih Okur/cevaplar.org

*İnsan, Rasulullah'ı(aleyhissalatu vesselam) görür görmez, benzeri olmayan hayret verici güzelliğin, hudutsuz ve mutlak güvenliği telkin eden bir zatın önünde kendini görür."(s:15)

*Beşeriyet, tarih boyunca teori ile uygulama, söz ile davranış, dava ile davet arasında uyumsuzluk görmüş, her zaman teori uygulamadan daha büyük gösterilmiş, söz davranıştan, dava hakikatten daha çok revaç bulmuştur. Tarih bilen ve dünyadaki hadiselerin gidişine vakıf olan herkes bunu bilir. Ancak, peygamberlere inanan kimselerin durumları böyle değildir. Hele peygamberlerin durumu bunun tam tersidir. Çünkü Peygamberlerin hayatlarına ve yaşayışlarına baktığın zaman, onların işleri ve davranışlarını sözlerinden daha büyük görürsün. Onlar, insanları en yüksek zirveye davet etmiş ve hayret verici bir tarzda o zirveye amelleriyle tırmanmışlardır." s: 48-49

*Tarih kaydetmemiştir ki, henüz hayatta olan bir insanın daveti bu tarzda benimsenip ona sarılınsın, herkes ona sahip çıksın. Bu ancak Rasulullah'a(aleyhissalatu vesselam) nasip olmuştur.(s: 111)

*Peygamber(sallalahu aleyhi ve sellem)'in fasih olmasının sırrı; öz söyleyip, sözün bütün ufuklarını ve muhtemel mefhumlarını kapsayıp, meselenin derinliklerine inmesidir. İnsanlar ilim ve zekâ kavrayışı derecesine göre ondan faydalanabilir.(s: 127)

*Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) şahsiyeti hayatın bütün yönlerini temsil ediyor.

Peygamber(sallalahu aleyhi ve sellem) baba idi, fakat her Peygamber baba değildi.

Peygamber(sallalahu aleyhi ve sellem) koca idi, ama her Peygamber evlenememişti.

Peygamber(sallalahu aleyhi ve sellem) devlet kurucusu ve reisi idi, ama her Peygamber devlet kurmamıştı.

İslam ordusunun başkumandanı ve benzeri olmayan bir savaşçı idi, ama her Peygamber savaşmamıştı.

Bütün insanlara gönderilmişti, akide, ibadet, iktisat, sosyal düzen, ahlak ve siyaset gibi, insan hayatının bütün yönleri için gerekli olan kanun ve nizamları getirmişti. Ama başka bir Peygamber bütün insanlar için gönderilmemişti.

O, müsteşar, hâkim, eğitici, âbid, zahid, sabredici, rahmet ve merhametli gibi hayatın bütün yönlerini kapsayan sıfatlarla muttasıf idi. Bunun için Peygamberler içinde biricik imtiyaz sahibi oldu." (s: 129)

*Mesela nazari olarak Peygamber'in(sallalahu aleyhi ve sellem) sabrını incelediğin zaman, insanın sabra muhtaç olduğu bütün halleri kapsadığını göreceksin. Allah'ın Resulü yurdundan çıkarılmış, çocukları, torunları, eşi, amcası, amcaoğulları ölmüş.. Savaşta mağlup olmuş, kendisi ile alay edilmiş, başına gelen musibetten ötürü düşman sevinmiş, insanlar içinde en çok sevdiği kimsenin ırzı töhmet altına alınmış, hastalanmış, yaralanmış, acıkmış, susamış ve korkmuştur. Hülasa, insanın başına gelen herhangi bir musibet gelirse, mutlaka bir benzeri Peygamberin(sallalahu aleyhi ve sellem) de başına gelmiş ve onu sabır ve metanetle karşılamıştır.(s: 130)

*Tarih boyunca her asırda, zengin, fakir, kumandan, reis, âlim ve âbid gibi idrak, seviye, ihtisas ve meşrebleri ayrı ayrı milyonlarca Müslümanlar küçük büyük her hususta Rasulullah'ın(sallalahu aleyhi ve sellem) ipine sımsıkı sarılıp ona ayak uydurmuşlardır. Öyle ki meşrebleri birbirlerine zıt olan insanların her birisi, kendisinin tuttuğu yol Allah'ın yolu olduğunu isbat etmeye çalışıyor. Bütün bunların sebebi, Peygamberin çok yönlü hayatının beşerin bütün ahvalini kapsamasıdır."(s: 130)

Kaynak

Said Havva, Er Râsul, terc: Halil Günenç, Hilal Yayınları, İst. 1981

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

serkan çakır, 2013-04-30 13:33:02

Allah razı olsun bu yazılara çok ihtiyacımız var Hülasa, insanın başına gelen herhangi bir musibet gelirse, mutlaka bir benzeri Peygamberin(sallalahu aleyhi ve sellem) de başına gelmiş ve onu sabır ve metanetle karşılamıştır. Merhum said havvanın hususen bu tesbiti çok hoş.burada çok ince bir husus var oda şudur efendimiz a.s.m bir peygamber olarak butun cihetlere muhatab ve tavır sergiliyordu.lakin abduhu mukaddem olarak bakıldımı aslında burada resuluhuden önce her abde bahusus muslümanın sergilemesi gereken bir davranış ve hayata bakış açısı çıkıyor.evet resulullah efendimiz bunları nübüvveti dahilinde lakin abdiyet kubbesinde sergiliyordu.abdiyeti cihetiyle efendimizin sünnetine belki bu cihettende bakmak meselenin ne kadar külli olarak ele alındığını tahkik etmek ve bize bu dersi kudsiyi veren Hoca i Fahri Kainat Efendimize ez canü dil teslim olmalıyız. cenabı hak salih okur beyfendiye kalemine ve kelamına kuvvei kudsiye ihsanında bulunsun .devamını arzu eder tebrik ederiz

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. O, Allah’ın Habîbi (sevgili kulu) ve Halîli (dostudur). 2. O, Peygamberlerin sonuncusudur.

ÇELİŞKİLİ GİBİ GÖRÜNEN BAZI HADİSLER

ÇELİŞKİLİ GİBİ GÖRÜNEN BAZI HADİSLER

Soru: İlk bakışta çelişkili ve birbirine zıt gibi görünen bazı hadisler nasıl uzlaştırı

RASULULLAH’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

RASULULLAH’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Daha Önceki Yazımızın Bir Tetimmesidir Hz. Peygamber(s.a.v)’in en üstün olduğunu gösteren

HADİS VE HADİS İLİMLERİNİN EN ÖNEMLİ MESELELERİNE DAİR SORU-CEVAPLAR

HADİS VE HADİS İLİMLERİNİN EN ÖNEMLİ MESELELERİNE DAİR SORU-CEVAPLAR

Soru-: Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’deki hadisler, ilim ifade eder mi? Cevap-: Muhakkik âli

PEYGAMBERLERİN EŞİT VE FARKLI OLDUĞU YERLER

PEYGAMBERLERİN EŞİT VE FARKLI OLDUĞU YERLER

Epeydir sosyal medyada gündeme getirilen bir konuyu, birkaç gün önce bir sohbette bazı dostlar

25 YAŞINDAKİ BİR DELİKANLI 40 YAŞINDAKİ DUL BİR KADINLA NEDEN EVLENDİ?

25 YAŞINDAKİ BİR DELİKANLI 40 YAŞINDAKİ DUL BİR KADINLA NEDEN EVLENDİ?

Başlıktan kimi kastettiğimi anlamışsınızdır. 25 yaşındaki delikanlı, daha sonra peygamber

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-3

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-3

b) Kur'an'da Hissî Mucizeler Hz. Peygamber (s.a)in hissî mucize gösterdiğinin delillerini sahî

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-2

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-2

Hissî Mucizeler Hissî mucizenin en yaygın ve kabul gören-ve Matûridî kelamcı Nureddin es-Sâ

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-1

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-1

İ'cazın sözlük anlamı, başkasını âciz bırakmak, onu ilgili konuda mağlup etmek demektir.

POLONYALI KOPERNİK VE VEHBİ KARAKAŞ’A GÖRE ÂLEMİN MERKEZİ

POLONYALI KOPERNİK VE VEHBİ KARAKAŞ’A GÖRE ÂLEMİN MERKEZİ

Polonyalı bilim adamı Kopernik, âlemin merkezini dünyadan güneşe taşımış. Merkez güneş,

BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE HZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZ (II)

BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE HZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZ (II)

Üstad Nursî’ye göre sevgili Peygamberimiz, “bir misal-i muhabbet ve bir timsal-i rahmet”dir

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

İlk Atom Bombası ABD tarafından Hiroşima'ya Atıldı.(6 Ağustos 1945)*)*Nagazaki'ye Atom Bombası Atıldı.(9 Ağustos 1945)*I.Kosova Zaferi ve I. Muradın şehadeti(10 Ağustos 1389) Otlukbeli zaferi 11 Ağustos-1473

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI