Cevaplar.Org

NURDAN SÜZÜLEN NOTLAR- HASAN HAYRİ SARIKAMIŞ-BİON MATBAACILIK-İSTANBUL-2010- 1. BÖLÜM

Ruhu, cesede gâlib kılan ve nurlandıran ve bütün maddî ve ma'nevî âlem-i insaniyyeti ışıklandıran ve ünsiyetlendiren ancak emr-i Kur'âniyyeye ittibadır. s. 18


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2013-04-15 07:01:23

 

Ruhu, cesede gâlib kılan ve nurlandıran ve bütün maddî ve ma'nevî âlem-i insaniyyeti ışıklandıran ve ünsiyetlendiren ancak emr-i Kur'âniyyeye ittibadır. s. 18

Bir talebe, bütün himmet ve gayretini Üstadının sözünü anlamaya hasr ve vakf etmelidir. Onu anlamak baha biçilmez bir hazineye kavuşmak gibi, onu mesrûr ve memnun edip şevk vermeli ve bu da, daha iyi anlamaya iştiyakını ziyâde ederek onu sevk etmelidir. s. 28

Kelimeler, cümleler ve usuller nefis hesabına olmayacak sûrette olmalı. s. 37

...îmanın inkişâfı için, ciddi olarak tefekkürî, ma'nidar, nurlu derslere bilerek kasden çalış!.. s. 44

İnsana bak kâinatı oku. Insana bak, nihayetsiz aczi ve şu âcizin üzerinde işleyen kader ve kâinatta işleyen kudretin harika cihetini ve nihayetsiz tecellliyatını gör.
İnsana bak nihayetsiz aczini gör, O'na (c.c.) bak, nihayetsiz kudreti gör. Yani acz sahifesinde kitab-ı kudreti oku ve o kudreti ma'na gözüyle gör. s. 68

Nur-u îmanın ve nurlu akıldaki ma'rifetullahın kalbdeki meyvesi, temsili yani ma'rifetullahın kalbdeki temessülü veya o temessülün en nuranî penceresi (baktıran ciheti) veya en hassas nurlu ve şuurlu ve canlı ciheti ise; şu muhabbet ve nur-u muhabbet yani muhabbete aid nurdur.
Demek Îman bir nurdur. s. 78

...Çekirdek bir bahanedir, maksad ağaç. Ağaç bahanedir! Maksad meyvedir. Meyve bahanedir, maksad; insanı doyurmaktır. Doymak da bahanedir, maksad; idâme-i hayat ve şükür ve hamd ettirmektir. s. 79

Risale-i Nur; ölçülerdir. Yani ma'nalı ve nurlu, edeb-i Kur'âniyyeye dair ölçülerdir. Zatne edeb; bir bakıma ölçü demektir.
Ölçüsüz hareket; haddi tecavüz ve edebe hürmetsizliktir.
Demek Risale-i Nur; Nurdan ve ma'nadan ölçülerdir. Nur ve ma'na ile insanı ölçer ve edeblendirir. Yani edeb-i furkanî ile edeblendirir. s. 91

...Hakikatları ifade edecek sûretler, nazar-ı îmana göredir. Îman nazarı yani îmandan hâsıl olan ma'na ile mü'min nazar ettiğinde; sûretler, hakikatları ifade eder. s. 97

Huzur niyyetiyle ibadet; güzel bir ma'nadır. Mesela, namazı huzur bulmak için ve huzur niyetiyle kılarsa, şu güzel ma'nalarla o namaz; hem ubudiyyet olur, hem de neticede huzur hâsıl olur. Maksadı huzur olduğu için, müntehayı yani en matlub hal olan huzuru, buluncaya kadar nazarından silmez. İbâdet, âdet olmaktan öylece kurtulur. s. 112

Îman; vücuddur. Nur olarak kalb-i beşerde mevcuddur. Îmanın en güzel ifadesi; nur!.. s. 137

Kader'e îmanda inkişâf; mü'min için her türlü şeytanî ve nefsanî hile, şüpje, vesvese, evham, kuruntu ve ma'nevî, aklî, kalbî, ruhî hastalıkları izale eden tedavi eden merhem olan bir tiryak ve nurluluktur. s. 139

Her bir ağaç, semâ sayfasına nakşedilmiş bir nakıştır.
Nakış, Nakkaş'ı nazar verir ve ma'nen O'nu gösterir ve göstermek içindir. Esas hikmet budur. s. 157

 

 

 ...devam edecek...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

DOKUZUNCU SÖZ'DEN BİR DERS

DOKUZUNCU SÖZ'DEN BİR DERS

Geçen Şubat ayında Rahmet-i Rahman’a tevdi ettiğimiz merhum Prof. Dr. Alaaddin Başar beyin Na

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

Mana-yı harfi, sanatın arkasında sanatkârı görmek ve göstermektir. Daha ilerisi, bu bilinci i

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞİN İSBATI

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞİN İSBATI

Geçtiğimiz cumartesi akşam davet edildiğim yerde önüme bir metin koydular: -Hocam, bu akşam

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN Ünlü sosyal antropolog Gellner’in Sovyetler Birliği’nin yı

MEDENİYET VE BEDİÜZZAMAN

MEDENİYET VE BEDİÜZZAMAN

Külliyatında Bediüzzaman, bize somut bir medeniyet projesi vermez. Zaten ondan böyle bir proje b

FELSEFE VE BEDİÜZZAMAN

FELSEFE VE BEDİÜZZAMAN

Felsefe deyince insanın aklına çok sayıda soru takılmaktadır. İlk olarak felsefe nedir? sorus

NURSİ’DE DEVLET ALGISI-2

NURSİ’DE DEVLET ALGISI-2

Siyaset-Şeriat Özdeşliği Burada ilk olarak Bediüzzaman’ın tek parti dönemindeki “siyaset

NURSİ’DE DEVLET ALGISI

NURSİ’DE DEVLET ALGISI

Geniş anlamda şeriat; genel olarak İslam’ı ifade eder ve genellikle de bu anlamda kullanılır

ALLAH BEREKET VERSİN

ALLAH BEREKET VERSİN

Bir derste, “Mucize-i Ahmediye Risalesi” olan On Dokuzuncu Mektub’un Yedinci Nükteli İşaret

İNSAN BAŞIBOŞ BIRAKILMAMIŞTIR

İNSAN BAŞIBOŞ BIRAKILMAMIŞTIR

Onuncu Söz’ün, Altıncı Hakikat’inin Altıncı Esas’ında: “Hem anlarsın ki insan, ipi b

ÂLİM KOYUN OLUR KUŞ OLMAZ

ÂLİM KOYUN OLUR KUŞ OLMAZ

Bediüzzaman’ın Sözler Kitabı’nın sonundaki Lemaat bölümünde şöyle bir vecize var; “H

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI