Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-15

*Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) halası Ümeyme’nin oğlu olan Abdullah bin Cahş(r.a) Ebul Hakem bin Ahns es Sekafi’nin attığı oklarla Uhud muharebesinde şehadet mertebesine erdiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-04-01 18:34:45

*Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) halası Ümeyme'nin oğlu olan Abdullah bin Cahş(r.a) Ebul Hakem bin Ahnes es Sekafi'nin attığı oklarla Uhud muharebesinde şehadet mertebesine erdiğini..

*Abdullah bin Cahş hazretlerinin ashab arasındaki şöhretinin "El Mücdi fillah" (Allah yolunun fedaisi) olduğunu..

*Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın azadlı kölesi olup, Şakran lakabıyla daha çok tanınan Salih bin Adiy(r.a)'ın Asr-ı Saadette gazvelerde toplanan ganimetlerin muhafızlığını yaptığını.. Bu konuda gösterdiği titizlik ve dikkatin Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) tarafından övüldüğünü.. Hz. Şakran'ın ehl-i beyt ile birlikte Allah Rasulünün (sallalahu aleyhi ve sellem)'in na'şının techiz ve tekfininde de bulunduğunu…

*Abdullah bin Ömer(r.a)'ın ince uzun mızrağıyla atının üzerinde kuş gibi uçup düşman saflarına dalmasını seyreden Rasul-i Ekrem(sallalahu aleyhi ve sellem)'in "Abdullah.. İşte Abdullah" buyurup takdir ettiğini..

*Abdullah bin Ömer Efendimizin Kur'an ayetleri üzerinde uzun uzun düşündüğünü..Yalnız Bakara Suresi üzerinde dört sene çalıştığını..

*Ebu Hureyre(r.a)'nin asıl isminin Umeyr bin Amir olduğunu..

*Ebu Zer(r.a)'ın asıl isminin Cündüb bin Cenade olduğunu..

*Selman-ı Farisi(r.a)'nin asıl isminin Mâbeh bin Buzahşah olduğunu..

*Üsame bin Zeyd(r.a)'ın ashab arasındaki lakabının Hubb-i Rasulullah(Rasulullah'ın sevdiği şahıs) olduğunu..

 *Seleme bin Ekva(r.a) hakkında Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam); "Süvarilerin en iyisi Ebu Katade, yayaların en iyisi Seleme bin Ekva'dır" buyurduğunu..

*Büreyde bin Husayb(r.a)'ın Cihada çok düşkün olduğunu ve "Benim damarlarımda cihad kanı akmaktadır, hayatım at sırtında geçer" dediğini..

*Hicretten 30 ay sonra vefat eden Osman bin Maz'un(r.a) vefat edince Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) tasvibince Baki denen mevkie gömüldüğünü. Daha sonra diğer vefat eden ashabında buraya gömülmeye başlanmasıyla Cennet-ül Baki kabristanın meydana geldiğini..

Kaynak

Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahib Ansari

Asr-ı Saadet

Cilt: 3

Tercüme; Ali Genceli

Sebilürreşad Neşriyatı

İst. 1968

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI