Cevaplar.Org

ALLAH GAYBI BİLMEZMİŞ, ÖYLE Mİ?

Peygamberimizin devrinden beri bütün müminler, ilmine sınır biçilmeyen (Bakara:255), dünü, bugünü, yarını ve yarında neler olacağını, bir yaprağın bile dalından ne zaman düşeceği (Enam:59) ayrıntısına varıncaya kadar her şeyi bilen bir Allah’a inanmışlardır.


2013-03-02 03:04:31

Günümüzde üç tip İslam âlimi vardır. Birinciler, "Geçmişi olduğu gibi nakledenler; sadece dört mezhep imamının kalıplarında çözüm arayanlar; onların her konuda yaptıkları ictihadı tatbik etsek, bizi kurtarır" diyenler. Bunlar geçmiş ulemanın eleştirilmesine hiç tahammül edemezler. "Biz kim, onlar kim? Onların tırnağının vardığı yere bizim başımız varamaz" derler. Tavizsiz gelenek savunucularıdır. Biz bunlara "toptan kabulcüler" de diyebiliriz. Bunlar, İslam dinamizminin önündeki engellerdir.

İkinciler de, geçmişi olduğu gibi reddedenlerdir. Bugünkü az gelişmişliğin arkasında gelenekçi din anlayışının olduğunu söyleyip, onların hep yanlış yaptıklarını, Kur'an'ı yanlış anlayıp yanlış tatbik ettiklerini, doğrusunun kendi anlayışları olduğunu söyleyen "toptan redci" gruptur. Bunlar da geçmişle köprülerimizi yıkanlardır.

Üçüncüsü de, geçmişi geçmiş olduğu için reddetmeyip yeniyi de yeni olduğu için baş tacı etmeyerek, her ikisinin de doğrularını alıp, kendi tespitleri ile harmanlayarak çözüm üretenlerdir. Bunlar toptan kabule de, toptan redde de karşıdırlar. Delilleri doğru ve kuvvetli olanları alıp, zayıf ve uydurma olanları reddederler. Bu grubun kabulü, bilerek kabul; reddi de bilerek, reddir. Körü körüne bir kabul ve red yoktur.

Bunların prensibi, farkındalıktır. Bunlar, geçmişi günümüze taşırken, eleştirel yaklaşırlar. Günümüze hitap eden görüşleri alırken hitap etmeyenleri bırakırlar. Yani geçmişin pirincini alırken, taşlarını ayıklayarak alırlar. Dünü bugüne, güncelleyerek taşırlar. Dündekilerin Kur'an'a hizmetlerini inkâr etmezler. İnsan olmanın gereği olarak yapılan hatalara dikkat çekerler ve bu hatalara günümüzde düşülmemesini isterler. Bu hataların yinelenmemesi için kültürel mirasımızın tenkidinin zaruri olduğuna vurgu yaparlar. İşte bu ulema duruşu, inhisarcılıktan uzak ve geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurdukları için tasvibe şayandır. Çünkü mazisi olmayanın atisi olmaz. Biz türedi değil, onbeş asırlık köklü bir geçmişe sahibiz. Geçmiş ulemaya söverek yol kat edemeyiz.

İşte televizyon ekranlarından, gazete ve dergi köşelerinden tanıdığımız unvanlı-unvansız âlimlerimiz bu üç kategoriden birine girmektedir. Bana sorarsanız, bu dinin günümüze kadar gelmesinde geleneğin büyük payı vardır. Her âlim, devrinin gelişmişliği doğrultusunda, kendini kuşatan sosyal, ekonomik ve ilmi dokunun etkisiyle Kur'an'ı anlayıp asrın idrakine sunmuştur. Bu anlamada birtakım hatalar da yapılmış olabilir.

Bu hataları da daha sonraki âlimler tespit eder ve hakaret etmeden ilmî metotlarla çürütür ve doğrusunu ortaya kor. Buna diyecek bir şeyimiz olamaz. Ama "Allah'ın ilminin sınırsızlığı ve ihata edilemezliği" konusunda, geçmiş ulemanın tamamının ittifak ettiği bir konuda kalkar da "Allah kimin cennetlik, kimin cehennemlik olacağını bilmez. Kimin kiminle evleneceğini önceden bilmez" diyecek olursanız, kusura bakmayın ama size "kendini akıllı, âlemi geri zekâlı mı zannediyorsun?" derler. Bütün âlimlerimiz Âl-i İmran 140-141; Tevbe:16 ve benzeri ayetlerde geçen "alime" fiili, "min" harfi ceri ile "açığa çıkarmak olur" diyerek, anlamını da o şekilde vermişlerdir.

"Hayır, efendim geçmişteki bütün âlimler hata etmişlerdir. Ayetleri hep yanlış anlamlandırmışlardır. 'bilmek' anlamını, 'açığa çıkarmak' olarak çarpıtmışlardır, benim dediğim doğrudur" iddiası, hem ortak akla meydan okuma, hem de kendini zekiler zekisi, başkalarını da aptallar aptalı ilan etme açıkgözlülüğüdür. Süpürmeci mantıktır.

Bunlar marjinal olarak taraftar bulurlar. Ama hep marjinal yani uçta kalırlar. Bu tür gafları, söyledikleri birçok doğruları da gölgede bırakır. Bu süpürmeci mantık, şirkle mücadele ettiklerini söyler, arkasından da burnunun ucunu görmekten aciz olan böyle âlimler! İnsanları bir olan Allah'a çağırırlar.

Peygamberimizin devrinden beri bütün müminler, ilmine sınır biçilmeyen (Bakara:255), dünü, bugünü, yarını ve yarında neler olacağını, bir yaprağın bile dalından ne zaman düşeceği (Enam:59) ayrıntısına varıncaya kadar her şeyi bilen bir Allah'a inanmışlardır.

Çünkü Kur'an, noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf böyle mükemmel bir Allah'a inanmaya çağırıyordu. Şirkten kurtarayım derken, cehalet isnat ederek "Allah'ı acizlerden kılma" şaşkınlığına düşürme bizi yarabbi!

Abdullah Büyük

Yeni Akit

28.02.2013

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NAZIM HİKMET “MUHTEŞEM ÜSTÜ MUHTEŞEM BİR ŞAİRDİ!”

NAZIM HİKMET “MUHTEŞEM ÜSTÜ MUHTEŞEM BİR ŞAİRDİ!”

Ahmet Hakan, 21 Mart 2017 tarihli Hürriyet gazetesindeki sütununda yazdı: “ Nazım, büyük, ç

NÂZIM HİKMET PUTU

NÂZIM HİKMET PUTU

Nâzım Hikmet üzerine birkaç yazı yazdım. Türkiyeli komünistler ve Nâzımperestler, âdeta k

NAZIM HİKMET’E SAYGI

NAZIM HİKMET’E SAYGI

Şimdi bir de "Nâzım Hikmet'e saygı" toplantıları yapılıyor. Ben Nâzım Hikmet'e hiçbir say

BEDİÜZZAMAN FOBİSİ

BEDİÜZZAMAN FOBİSİ

Fobi, bir nesne veya olaya, bir insana karşı mantıksızca geliştirilmiş korkudur. Bu korkuyu ya

BAZI ORYANTALİSTLERİN VE ONLARIN TAKİPÇİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ FAHİŞ HATALAR

BAZI ORYANTALİSTLERİN VE ONLARIN TAKİPÇİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ FAHİŞ HATALAR

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi bazı or¬yantalistlerin ve Reşîd Rıza gibi t

HER ŞEY KUR’AN’DA OLDUĞUNA GÖRE, ÂLİMLERE NE İHTİYAÇ VAR?

HER ŞEY KUR’AN’DA OLDUĞUNA GÖRE, ÂLİMLERE NE İHTİYAÇ VAR?

Her şey Kur’an’da olduğuna göre, mezheb imamlarına ve diğer İslâm ulemâsına ne ihtiyac

NOEL BABA

NOEL BABA

Yılbaşı neyimiz olur? Ramazan Bayramımız mı? Kandilimiz mi? Kurban Bayramımız mı? Biz, Muh

HARB MECLİSİ

HARB MECLİSİ

İstanbul’da Yusufpaşa’da Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde, galiba beşinci sınıftaydım.

HÜZÜNLÜ BİR SÜNNET HATIRASI

HÜZÜNLÜ BİR SÜNNET HATIRASI

Yavuz Bülent Bakiler beyefendi anlatıyor; (Arif Nihat Asya merhum ile) Müşterek dostumuz şair

PEYGAMBERİMİZ EBU CEHİL’E GİTTİ Mİ?

PEYGAMBERİMİZ EBU CEHİL’E GİTTİ Mİ?

Âlemlerin Rabbi Kur’ân’ında Resûlullah aleyhissalatu vesselamı bizim için ‘en güzel ör

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

Bir bayan, öğretmenlikten emekli olduktan sonra "başımı kapattım, namazlarımı kılmaya başl

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI