Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN’IN BARIŞ MÜJDESİ

Muhterem okuyucu, biz, senelerden beri ülkemizde savaş halindeyiz; savaşın sebepleri adaletsizlik ve zulümdür; bu iki düşmanın nihayet bulması için Demokrasi gündeme gelmiş,


Babnirli Mele Abdullah

m.abdullah39@hotmail.com

2013-02-22 11:51:27

Muhterem okuyucu, biz, senelerden beri ülkemizde savaş halindeyiz; savaşın sebepleri adaletsizlik ve zulümdür; bu iki düşmanın nihayet bulması için Demokrasi gündeme gelmiş, Demokrasinin sulha tek çare olduğu düşünülmüştür.
Eğer demokrasi gerçekleşse, otuz beş seneden beri aramızda cereyan eden çirkin kardeş savaşı bitecekmiş; Türk- Kürt halkının barış ortamı hâsıl olacakmış; Cumhuriyetten önceki birlik beraberlik devri gelecekmiş, hatta Sultan Selim devrindeki eşitlik ve kardeşlik gerçekleşecekmiş.
Ben de kesin çözümün demokrasiden geçtiğini bilirim. Neden? Nedeni şu: 
Bediüzzaman ta 110 sene evvel buna işaret etmiştir. Evet, kendisi o zaman Meşrutiyet'i, mutlakıyete (Monarşi'ye) tercih ederken, Kürtlere şöyle seslenmiştir:
"Ey Kürtler, eğer Meşrutiyet batıda tahakkuk ettikten sonra, yola çıkarsa yüz sene sonra size de yetişecektir."
Elbette ki Üstad'ın benimsediği Meşrutiyet, "şer'i şuradır." Yani İslam'ın temellerine ters olmayan idare şeklidir ki, bu tür meşrutiyet Demokrasinin ta kendisidir. Ve İslam'a da ters değildir. Yoksa üstadın, tümüyle beşeri sisteme dayalı ve İslami temellere tam zıt Meşrutiyet'i savunması imkân haricidir. Esasen eserlerinde yer alan Cumhuriyet de şer'i şuradır. Yani o da, İslam'ı temellere ters olmayan sistemdir. Ve illa onu da benimsemesi, desteklemesi mümkün değildir.
Değerli kardeşlerim,
Bediüzzaman'ın bu yüz senelik müjdesinin zamanı dolmuştur; şimdi icra zamanıdır. Eğer bu iki millet bu büyük şahsiyetin bu mucizeli barış müjdesini değerlendirirse, barış yolunu bu demokrasiden takip eder, bu çirkin, zalimane, acı, düşmanlığa kapı kapatır, eşitlik dairesinde barış tesis eder, yeni adil hayat şartları istikametinde kardeşlik teessüs eder.
Acele edin!
Bediüzzaman'ın vakti dolan bu müjdesini bize yaşatın, müjdeyi baltalamak isteyenlere imkân vermeden yola çıkın. Neden acele diyoruz? Zira bizim sabrımız tükendi; bir güne değil, bir saate de sabrımız kalmadı. Meşhur Cizreli Kürt şairimiz Mela diyor ki:
طالع كو ھاتی فرصة مھلة لنك حرامڒ
"Fırsat ele geçerse mühlet verme; vermek haramdır."
Barış müjdesine yol kapalıdır.
Anahtar alınmalı, açılmalıdır. 
Kapıda duranlar kovulmalıdır.
Üstadın müjdesi ser olmalıdır. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI