Cevaplar.Org implant

BEDİÜZZAMAN’IN BARIŞ MÜJDESİ

Muhterem okuyucu, biz, senelerden beri ülkemizde savaş halindeyiz; savaşın sebepleri adaletsizlik ve zulümdür; bu iki düşmanın nihayet bulması için Demokrasi gündeme gelmiş,


Babnirli Mele Abdullah

m.abdullah39@hotmail.com

2013-02-22 11:51:27

Muhterem okuyucu, biz, senelerden beri ülkemizde savaş halindeyiz; savaşın sebepleri adaletsizlik ve zulümdür; bu iki düşmanın nihayet bulması için Demokrasi gündeme gelmiş, Demokrasinin sulha tek çare olduğu düşünülmüştür.
Eğer demokrasi gerçekleşse, otuz beş seneden beri aramızda cereyan eden çirkin kardeş savaşı bitecekmiş; Türk- Kürt halkının barış ortamı hâsıl olacakmış; Cumhuriyetten önceki birlik beraberlik devri gelecekmiş, hatta Sultan Selim devrindeki eşitlik ve kardeşlik gerçekleşecekmiş.
Ben de kesin çözümün demokrasiden geçtiğini bilirim. Neden? Nedeni şu: 
Bediüzzaman ta 110 sene evvel buna işaret etmiştir. Evet, kendisi o zaman Meşrutiyet'i, mutlakıyete (Monarşi'ye) tercih ederken, Kürtlere şöyle seslenmiştir:
"Ey Kürtler, eğer Meşrutiyet batıda tahakkuk ettikten sonra, yola çıkarsa yüz sene sonra size de yetişecektir."
Elbette ki Üstad'ın benimsediği Meşrutiyet, "şer'i şuradır." Yani İslam'ın temellerine ters olmayan idare şeklidir ki, bu tür meşrutiyet Demokrasinin ta kendisidir. Ve İslam'a da ters değildir. Yoksa üstadın, tümüyle beşeri sisteme dayalı ve İslami temellere tam zıt Meşrutiyet'i savunması imkân haricidir. Esasen eserlerinde yer alan Cumhuriyet de şer'i şuradır. Yani o da, İslam'ı temellere ters olmayan sistemdir. Ve illa onu da benimsemesi, desteklemesi mümkün değildir.
Değerli kardeşlerim,
Bediüzzaman'ın bu yüz senelik müjdesinin zamanı dolmuştur; şimdi icra zamanıdır. Eğer bu iki millet bu büyük şahsiyetin bu mucizeli barış müjdesini değerlendirirse, barış yolunu bu demokrasiden takip eder, bu çirkin, zalimane, acı, düşmanlığa kapı kapatır, eşitlik dairesinde barış tesis eder, yeni adil hayat şartları istikametinde kardeşlik teessüs eder.
Acele edin!
Bediüzzaman'ın vakti dolan bu müjdesini bize yaşatın, müjdeyi baltalamak isteyenlere imkân vermeden yola çıkın. Neden acele diyoruz? Zira bizim sabrımız tükendi; bir güne değil, bir saate de sabrımız kalmadı. Meşhur Cizreli Kürt şairimiz Mela diyor ki:
طالع كو ھاتی فرصة مھلة لنك حرامڒ
"Fırsat ele geçerse mühlet verme; vermek haramdır."
Barış müjdesine yol kapalıdır.
Anahtar alınmalı, açılmalıdır. 
Kapıda duranlar kovulmalıdır.
Üstadın müjdesi ser olmalıdır. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

Türkiye’de acip bir olay meydana geldi. En mühim ve en tehlikeli olan hadise ise, Türk milleti

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

Cenab-ı Hakkın kainata koyduğu kanunlardan(sünnetullah) birisi de, belirli zaman dilimlerinde M

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

Risale-i Nur, insanı Allah’a ulaştıran yolların sayısız olabileceğini söyler. Bununla birl

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

Bu konuda diğer bir ayrıntı da, Risale-i Nur’un diline, üslubuna yapılan itirazdır. Dilin a

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-1

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-1

“Risale-i Nur, bize, Rabbimizi tanıtan dört külli muallimden, dört umumi tarif ediciden bahsed

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-3

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-3

10. ‘Dindar Demokratlar’ Bir kere Nursi Demokratları nitelerken hemen tüm nitelemelerinde

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-2

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-2

6. Kur’an Hizmeti Hiçbir Şeye Alet Yapılmamalıdır Nursi, mevcut siyasi yapıya "isyan hakk

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI