Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN’IN BARIŞ MÜJDESİ

Muhterem okuyucu, biz, senelerden beri ülkemizde savaş halindeyiz; savaşın sebepleri adaletsizlik ve zulümdür; bu iki düşmanın nihayet bulması için Demokrasi gündeme gelmiş,


Babnirli Mele Abdullah

m.abdullah39@hotmail.com

2013-02-22 11:51:27

Muhterem okuyucu, biz, senelerden beri ülkemizde savaş halindeyiz; savaşın sebepleri adaletsizlik ve zulümdür; bu iki düşmanın nihayet bulması için Demokrasi gündeme gelmiş, Demokrasinin sulha tek çare olduğu düşünülmüştür.
Eğer demokrasi gerçekleşse, otuz beş seneden beri aramızda cereyan eden çirkin kardeş savaşı bitecekmiş; Türk- Kürt halkının barış ortamı hâsıl olacakmış; Cumhuriyetten önceki birlik beraberlik devri gelecekmiş, hatta Sultan Selim devrindeki eşitlik ve kardeşlik gerçekleşecekmiş.
Ben de kesin çözümün demokrasiden geçtiğini bilirim. Neden? Nedeni şu: 
Bediüzzaman ta 110 sene evvel buna işaret etmiştir. Evet, kendisi o zaman Meşrutiyet'i, mutlakıyete (Monarşi'ye) tercih ederken, Kürtlere şöyle seslenmiştir:
"Ey Kürtler, eğer Meşrutiyet batıda tahakkuk ettikten sonra, yola çıkarsa yüz sene sonra size de yetişecektir."
Elbette ki Üstad'ın benimsediği Meşrutiyet, "şer'i şuradır." Yani İslam'ın temellerine ters olmayan idare şeklidir ki, bu tür meşrutiyet Demokrasinin ta kendisidir. Ve İslam'a da ters değildir. Yoksa üstadın, tümüyle beşeri sisteme dayalı ve İslami temellere tam zıt Meşrutiyet'i savunması imkân haricidir. Esasen eserlerinde yer alan Cumhuriyet de şer'i şuradır. Yani o da, İslam'ı temellere ters olmayan sistemdir. Ve illa onu da benimsemesi, desteklemesi mümkün değildir.
Değerli kardeşlerim,
Bediüzzaman'ın bu yüz senelik müjdesinin zamanı dolmuştur; şimdi icra zamanıdır. Eğer bu iki millet bu büyük şahsiyetin bu mucizeli barış müjdesini değerlendirirse, barış yolunu bu demokrasiden takip eder, bu çirkin, zalimane, acı, düşmanlığa kapı kapatır, eşitlik dairesinde barış tesis eder, yeni adil hayat şartları istikametinde kardeşlik teessüs eder.
Acele edin!
Bediüzzaman'ın vakti dolan bu müjdesini bize yaşatın, müjdeyi baltalamak isteyenlere imkân vermeden yola çıkın. Neden acele diyoruz? Zira bizim sabrımız tükendi; bir güne değil, bir saate de sabrımız kalmadı. Meşhur Cizreli Kürt şairimiz Mela diyor ki:
طالع كو ھاتی فرصة مھلة لنك حرامڒ
"Fırsat ele geçerse mühlet verme; vermek haramdır."
Barış müjdesine yol kapalıdır.
Anahtar alınmalı, açılmalıdır. 
Kapıda duranlar kovulmalıdır.
Üstadın müjdesi ser olmalıdır. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Mantık, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin müstakil olarak bir eser te’lif ettiğ

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

Muhterem kardeşlerim, yeni bir ilmî çalışma ile karşınızdayız; es Süllemü’l Münevrak.

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı’nın Arapçaya tercümesi üzerinde ısrarla durmuşt

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

Soru: Risale-i Nur’da 600 civarı ayetin sarihi, diğer birçok ayetin de mana cihetiyle açıklan

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI