Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-17

Ders: Mesnevi-yi Nuriye’de Katre Risalesinden İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *“Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-02-03 22:09:12

Ders: Mesnevi-yi Nuriye'de Katre Risalesinden

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*"Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim; tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir Kelimelerden maksad: Mana-yı harfî, mana-yı ismî, niyet, nazardır." (Mesnevi-i Nuriye s 51 )

*Üstad, ilk mecliste verdiği beyannamede "Şu inkılab-ı azîmin temel taşları sağlam gerek" Mesnevi-i Nuriye ( s: 101 ) diyor. Bu sözü yeni bir devletin teşekkülünün başlangıcı safhasında söylemiş. Ama bu söz aynı zamanda bir müminin manevi hayatı adına da fevkalade mühim bir cümledir.

*Maneviyat mimari gibidir. Mesela, birinci derecede bir deprem kuşağında bir inşaat yapıyorsunuz. Böyle bir zeminde temelleri çok sağlam atmanız gerekir. Ve siz demirden, çimentodan çalamazsınız. Ahirzaman'da her yer birinci derecede manevi deprem kuşağı haline dönmüş. İşte bu zamanda maneviyatın alt yapısı olan takvayı esaslı şekilde yapmazsanız, riski göze almışsınız demektir.

İşte Üstad'ın kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde öğrendim dediği dört kelime ile dört kelâm da manevi hayatımızın ukde ve esaslarıdır. Dolayısıyla bekaya olan yolculuğunda bir müslümanın bu esaslara çok dikkat etmesi gerekir.

*Ahiret âlemi daire-i faştır. Sırların açığa çıkacağı âlemdir.

*Ahirette bütün ameller niyetleriyle beraber tartıya konacak. Eğer niyet çürükse, bozuksa bitti, helak olduk demektir.

*Din hulusiyet ve saffettir. Din hasbiliktir, din fıtriliktir.

*Cenab-ı Hakkın bir sünneti var. Mesela şu önümüzdeki masa kırılabilir mi, kırılır, tahtası eskir mi, eskir. Renk atabilir mi atar. Aynı şey sair eşyalar için de geçerlidir. İşte ihlâs ta böyledir. İhlas da kırılır, büyür veya kopar..

* Su bir nimet-i azimedir. Su bir müddet bir yerde kalırsa kokar mı, kokar. Renk atar mı, atar. İhlâs da su gibidir. Bugün çok muhlissin, çok iyisin. Ama ya yarın? Üstad, İhlâs Risalesinde ne diyor? "ihlâs-ı kazanmak ve muhafaza etmek

*İhlas'ı bir kılıca teşbih edelim. 17 yaşında bir delikanlı görüyoruz. Elinde ihlâs kılıncı var hizmete koşuyor. Kılıcın 5000 derece harareti var. On sene sonra, 27 yaşına geldiğinde görüyoruz ki kılıcın harareti 1000 dereceye düşmüş. Yani on senede bu genç ihlâs hararetinin %80'ini kaybetmiş. 37 yaşında kılıç soğumuş. 47 yaşında kılıç paslanmış. 57 yaşında kılıç elden düşmüş. Allah muhafaza buyursun..

*Peygamberlerin yolu ihlâs yoludur. Peygamberlerin vadisi ihlâs vadisidir.

*Muhlas, ihlasın yoğunlaşmasıdır. İhlâs demir ise, muhlaslık çeliktir. Nemin olduğu her yerde demir için risk vardır, paslanma tehlikesi vardır. Ahirzaman, her yer nemli..Muhlas olmaya uğraşmak lazım..

*Rahmetli Hulusi ağabeye bir zaman sormuşlar; "Ağabey, ihlas nedir?" Demiş ki; "ihlâs, içinde halk olmayandır."

*Bir mecliste bir zat Hulusi ağabeyi yüzüne karşı medhu sena etmiş. Biraz da abartmış. Hulusi ağabey o zata dönmüş; "Kardeşim, Hz. Üstad'ın medhi(birinciliği muhafaza) beni şımartmadı. Sen ne diyorsun?"

*Üstadın tevhid delilleri, mantık ve muhakemesinin arkasında hep manayı harfi ile kâinata bakmak esastır. 

*Süleymaniye Camii bir aynadır. Orada Mimar Sinan görülür. Sinan'ın ilminde ve ruhundaki güzellik ve kemalat Süleymaniye Camiinde temessül etmiş.

*Mana-yı harfi ile bakış, sanatın arkasında sanatkârı, fiilin arkasında faili, eserin arkasında müessiri görmektir.

*Vahyi kim getirir? Cebrail(a.s). Mana-yı harfi bir Müslümanın ruh dünyasında tam oturursa, kâinatta gördüğü her şey –teşbihen söylüyorum-bir Cibril olur, Cenab-ı Hak'tan haber getirir.

*Üstad demiş ki; "Ben bir ağaca baktığım zaman, on tane tiyatro, yirmi tane sinemadan daha fazla zevk alıyorum."

*Mana-yı ismi, eşyayı ustasından keserek müstakil olarak bakmaktır. Şu anda dünya üzerindeki okullarda ilimler talebelere bu şekilde okutuluyor. Failinden kopartılarak..

*Müslüman bakışını da filtre edecek. Bakışı da kamilane olacak. Kainata esma ve sıfat-ı ilahiye nazarıyla bakacak..

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Akif, 2013-02-12 01:10:47

http://www.senerdilek.com adresinden hocamızın nerelerde ne zaman sohbetler yaptığını öğrenebilirsiniz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Kamil Sinan, 2013-02-10 12:12:07

Şener beyin sohbetlerine bizlerde katılabilir miyiz ? istanbulda sohbeti var mıdır ? mailden yazabilir misiniz ?

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI