Cevaplar.Org

MERHUME MERYEM CEMİLE’NİN BEDİÜZZAMAN’LA İLGİLİ BİR MAKALESİ

Âcizane kanaatimce, asrımızda İslamiyet’in ihyası için çalışan liderler arasında bir tek Bediüzzaman mazinin İslam büyükleri arasında yer alabilir. Hayatı hakkında yazılanlardan ve kendi yazdıklarından okuyabildiğim kadarıyla onun manevi şahsiyeti, Arap dünyasının ve Hind yarımadasının bütün muasır liderlerinin-niyetleri ve gayeleri ne kadar samimi, hâlis ve değerli olursa olsun-üzerine çıkıyor.


2012-11-22 03:46:36

Geçen günlerde dar-ı bekaya irtihal eden merhume Meryem Cemile hanımefendi'nin 1975'te Pakistan'ın Lahor şehrinde kaleme aldığı aşağıdaki makalenin, merhumenin büyük fikri ihatasını göstermesi bakımından ayrı bir yeri olsa gerek.

Meryem Cemile, Garp Materyalizmi Karşısında İslam adlı şaheserinin ikinci bölümünde, son devirde dünya çapında İslami uyanışın büyüklerini ele alır, Üstad Bediüzzaman, Şerif Ahmed es Senusi, Said Halim Paşa, Şah Veliyullah Dihlevi, Seyyid Ahmed eş Şehid, Hasan el Benna, Seyyid Kutup, Mevlana Muhammed Ali Cevher, Allame Muhammed İkbal ve Mevdudi'den bahsettiği bu bölümde, Üstad hakkında yazdıkları çok dikkati celbedicidir.

Kendisine bu vesileyle Allah'tan rahmet dilerim. Ruhu şâd olsun. Salih Okur/cevaplar.org

ASRIN EN BÜYÜK LİDERİ BEDİÜZZAMAN

Âcizane kanaatimce, asrımızda İslamiyet'in ihyası için çalışan liderler arasında bir tek Bediüzzaman mazinin İslam büyükleri arasında yer alabilir. Hayatı hakkında yazılanlardan ve kendi yazdıklarından okuyabildiğim kadarıyla onun manevi şahsiyeti, Arap dünyasının ve Hind yarımadasının bütün muasır liderlerinin-niyetleri ve gayeleri ne kadar samimi, hâlis ve değerli olursa olsun-üzerine çıkıyor.

Hakiki bir velinin, bir müceddidin ve bir mücahidin bütün vasıflarını muhterem şahsında toplayan Bediüzzaman'ın mirası ve eserleri Türkiye'ye veya Türklere mahsus kalamaz; bunlar bütün Müslümanların ortak malı haline gelmelidir.

Bediüzzaman'ın azim kuvveti, imkânlarının mahdut oluşunu bilmesinden ve Müslümanların içinde bulunduğu durumu gerçekçi bir şekilde takdir edebilmesinden geliyordu. O, diğer çağdaş Müslüman liderler gibi "cihanşümul bir siyasi, içtimai, iktisadi nizam" için muhteşem planlar çizmekle vakit harcamadı. Sözde Müslüman idareciler Müslümanları amansızca ezmeye devam ederken, bu planların görünür bir gelecekte gerçekleşmesine imkân yoktu. İçtimai hayatta bozukluk, ecnebi dinsiz eğitim sisteminin kabulü ve anne babaları masum çocuklarını koruyamaz hale getiren zararlı neşriyat sebebiyle bugün dünyanın hiçbir yerinde değil bir İslami devlet; İslami bir millet veya cemiyet, hatta tamamıyla İslami bir aile topluluğu bile bulunmuyor.

Müslüman gençliğin ekseriyetinin dini tatbik etmediği, tersine, batılılığı tenkitsiz, körcesine ve muhterisane benimsemiş olduğu bir zamanda "İslam dünyası", "Müslüman blok" veya "İslam birliği"nden bahsetmek manasızdır. 

İşte Bediüzzaman böyle bir atmosferde fiili siyasete girmenin abesle iştigal olduğunu fark edebilecek bir kavrayış ve ileri görüşlülüğe sahipti. O, sadece siyasi iktidarı elde etmiş olmanın İslamiyeti ihyaya yetmeyeceğini anlamıştı. O, bir karşı ihtilalle pek çabuk başa çıkacak ve dolayısıyla daha fazla şiddet, anarşi ve baskıdan başka netice vermeyecek bir siyasi ihtilalin çare olmadığını biliyordu.

O, neticesi ancak iktidardaki diktatör tarafından kapatılıp, liderleri hapse atılmak, idam veya katledilmek, şubeleri mühürlenmek, neşriyatı yasaklanmaktan ibaret olacak katı, merkezci bir teşkilattan kaçınacak basirete malikti. Oysa yüz binlerce Türkün kalplerinde taht kurmuş irşadı ve eserlerinin meyveleriyle bu cereyanın ne yasaklanmasına imkân var, ne de en zalim diktatörler tarafından da olsa, önüne geçilmesine…

Bu sebeptendir ki, bugün Müslüman ülkelerin kaderi haline gelmiş bulunan baskı ve zorbalık rejimleri altında Risale-i Nur'un metodu halk arasında ve hayatın çeşitli safhalarında muhteşem bir tatbik kabiliyetine sahip bulunmaktadır.

Başka yerlerdeki değişik İslami hareketlerin aksine olarak bu cereyan, gayr-i müsait şartlar altında gelişebilme kabiliyetini ispat etmiştir. Hatta bugün Türkiye'de iman ve İslam namına ne yaşıyorsa, bunun, Bediüzzaman'ın yorulmak bilmez fedakarane gayretlerinin neticesi olduğunu söylemek hiç mübalağa değildir.

Bediüzzaman, günümüz insanının manevi ve ahlaki bir uyanışa olan şiddetli ihtiyacından haberdardı. O biliyordu ki, İslam gençliğine her şeyden önce lazım olan şey, maddeci görüşten manevi bir hayat görüşüne dönüşten ibarettir. Bu gayeye hasredilen Risale-i Nur, iktidardakiler tarafından bastırılan veya kendiliğinden tesirsiz hale gelen diğer İslami cereyanlardan farklı olarak ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla müessir bir başarı kazanmıştır.

Meryem Cemile

Batı Materyalizmi Karşısında İslam

Terc: Kemal Kuşçu

Çile Yayınevi

İst. 1976

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Ali Rıza Sertoğlu, 2012-11-27 11:28:59

Gerçekten de çok veciz, çok yüklü bir yazı. Kitabı temin etmek mümkün mü acaba? Bu yazıyı paylaştığınız için sitenize çok teşekkür ederim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mustafa çetin, 2012-11-27 00:56:34

maşaallah şu basirete. maşaallah şu kaleme. ne kadar uzak bir coğrafyada olsa bile, şu isabete bin barekallah.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Mantık, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin müstakil olarak bir eser te’lif ettiğ

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

Muhterem kardeşlerim, yeni bir ilmî çalışma ile karşınızdayız; es Süllemü’l Münevrak.

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı’nın Arapçaya tercümesi üzerinde ısrarla durmuşt

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

Soru: Risale-i Nur’da 600 civarı ayetin sarihi, diğer birçok ayetin de mana cihetiyle açıklan

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI