Cevaplar.Org

DOLABINIZDA TEFEKKÜR ELBİSENİZ VAR MI?

Zaman; şeridine pek çok şey serilen ve her biri ayrı tecelliyi barındıran ihsan pazarı. Zaman; içerisinde nice seyrangahları barındıran bir meşher. İnsanın mahiyetinde kalp, ruh, sır gibi nice temaşa âlemlerine açılan pencerelerin bulunduğu bir mahiyetin aynısı, zamanında içinde bırakılmış ve zamanın bağrına takılmış. Yaz, kış, bahar, güz gibi temaşa pencereleri ile zamanda ihsanın teşhir vakitleri ve idrak pazarları seyrediliyor. Her bir pazar kendi yükünü, cümbüşünü ve kendi elbiselerini taşıyan ve sergileyen bir çarşı.


Serkan Çakır

serkancakir82@hotmail.com

2012-08-31 19:30:04

Zaman; şeridine pek çok şey serilen ve her biri ayrı tecelliyi barındıran ihsan pazarı. Zaman; içerisinde nice seyrangahları barındıran bir meşher. İnsanın mahiyetinde kalp, ruh, sır gibi nice temaşa âlemlerine açılan pencerelerin bulunduğu bir mahiyetin aynısı, zamanında içinde bırakılmış ve zamanın bağrına takılmış. Yaz, kış, bahar, güz gibi temaşa pencereleri ile zamanda ihsanın teşhir vakitleri ve idrak pazarları seyrediliyor. Her bir pazar kendi yükünü, cümbüşünü ve kendi elbiselerini taşıyan ve sergileyen bir çarşı.

Bütün mahlûkat bu çarşıya kendi sepetiyle, kendi mahiyetiyle çıkıyor. Mahiyetine mutabık bu çarşıdan ya giyiniyor, ya düşünüyor veya sergiliyor. Kâinattaki varlık sahnesinin oyuncularının çeşit çeşit kostümleri var. Her mevsim sahnesinin oyuncularının dekorları ve kostümleri ve her oyuncunun bir rolü ve o role uygun kostümleri var. Kiminin dolabında sadece kanatları var, zira sahnedeki rolü kanat çırpmak, kimilerinin dolabında ise sadece yüzgeç var, zira rolü yüzmek ve kimilerinin sadece kökleri var, zira rolü bulunduğu mekânı süslemek. Ve bir de bütün bunlar sahnenin belli bir yerinde, mekânında, zamanında, çünkü kostümü sahnesi kadar. Havadaki suda boğulur, sudaki havada nefessiz kalır, kökün yerini oynatsan kurur.

Ama biri vardır ki o sahnenin ve diğer sahnelerin başrol oyuncusu ve bu sahneyle alakadar çok kostümleri ve her role müdahalesi ve her role uygun bir elbisesi var. Bahar onu renklendiriyor, kış onu sarmalıyor, yaz onu seyre salıyor. O başoyuncu ise varlıkların kâmili insan.

Evet; yaz, kış, bahar, güz hepsi bir pazar hepsi zamanın meşheri ve bu meşherin çok sakinleri var. Fakat hepsinin bu meşheri, selamı ve seyranı farklı. Bazısı sadece dallarıyla giyiniyor; dolabında sadece yaprak ve meyve var, kimisi sadece kanatlarıyla baharın esintisini okşuyor ve bahar kanatlarını okşuyor; dolabında var olan kanatlarını sergiliyor. Ve bu mevsimleri selamlıyor.

İnsan, ah o insan! Semayı çelik kanatlarıyla, arzı derin ayaklarıyla, baharı engin vicdanı ile seyrediyor ve selamlıyor. Küçük ama baharı tadabilen ağzı ile yazı, baharı, kışı, güzü ve her meşheri dolaşabilen, her mekânın vizesi kendisine verilmiş müdrik yolcu ve oyuncu.

Mevsim meşherlerini sadece kostümleriyle ve kıyafetleriyle karşılamayan dolabında, iman, muhabbet ve akıldan dokunmuş tefekkür elbisesi bulunan bir oyuncu. Her sahnenin müdrik temaşacısı. Mevsimleri elbisesiyle değil tefekkürü ile karşılayan, dolabında bahara ve yaza cemalden, kışa ve sonbahara celalden dokunmuş hayret, dehşet ve muhabbet libasları bulunan insan. Şimdi sorabilir miyim, dolabınızda tefekkür elbiseniz var mı?

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Her yüzyılda, istisnalar hariç, bütün insanlar yer

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

Lamartin 1790-1869 yılları arasında yaşamış olan meşhur Fransız şair Lamartin, hayatını

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... 38 harfden oluşan alfabesiyle tarih sahnesinde bir mil

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

Keçeçizade İzzet Molla Padişah II. Mahmud’a sunduğu layihada Keçeci-zâde İzzet Molla, ş

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

Hüseyin el Cisr(Suriyeli âlimlerden ) 19’uncu yüzyıldan itibaren Batı ile eklektik ve sentez

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

Humeyni Dünyaya turlayan başka bir süreç ise Şeytan Ayetleri romanının orada burada tefrika

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan Turabi(Sudanlı mütefekkir) İslam dünyasının hâlâ mühim siyasi ve entelektüel liderl

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan el Benna Hasan el Benna’nın projesi, arzulanan İslami itidal cemaati gerçekleştirmektir

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI