Cevaplar.Org

GENÇ TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ-ERNEST EDMONDSON RAMSOUR-ETKİN KİTAPLAR-ÇEV. HACASAN YÜNCÜ-İSTANBUL-2009

1908 tarihinde sahneye çıkan Genç Türk Hareketi, çözülmeye başlamış olan Osmanlı İmparatorluğunu yaşatabilmek için acil önlemler alınması gerektiği sonucuna varmış olan bir grup Batı yanlısı liberal ve sahte liberallerin uzun süreli çalışmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. S. 15


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2012-07-03 05:31:34

 

1908 tarihinde sahneye çıkan Genç Türk Hareketi, çözülmeye başlamış olan Osmanlı İmparatorluğunu yaşatabilmek için acil önlemler alınması gerektiği sonucuna varmış olan bir grup Batı yanlısı liberal ve sahte liberallerin uzun süreli çalışmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. S. 15

1889 senesinde İmparatorluk Askeri Tıp Fakültesi'ndeki bir grup öğrenci, dünya Müslümanlarının dini lideri (halifesi) ve Osmanlı İmparatoru II. Sultan Abdülhamid'i devirmek maksadıyla, İstanbul'da gizli bir teşkilat kurdular. S. 27

İttihat ve Terakki değil de Terakki ve İttihat ismi verilmiş olan ilk Genç Türk Komitesi dâhilinde Karbonori etkileri o kadar açıktı ki, üyeler birbirlerini ondalıklı sayılarla tanıyorlardı. Bu ondalık meselesi, mesela 10 numaralı grubun üyelerinden her şahsa 2/10, 3/10 numaralar veriliyordu! Bu hareketin kurucusu olan İbrahim Temo'nun numarası ile 1/1'di. S. 29

Askeri Tıbbiye Okulundaki bu hareket süratle yayıldı ve İstanbul'da bulunan Harbiye Mektebine, Baytariye'ye, Mülkiye'ye ve Bahriye ve Mühendishane okullarına da sıçramakta gecikmedi. S. 30

…Komite büyümeye devam etti ve okullar dışında da kendilerine taraftar toplamaya başlamasıyla, yeni bir safhaya girilmiş oldu. Zira komitenin başlangıçtaki çalışmaları İstanbul'daki resmi okul öğrencilerinin beyinlerini yıkamayı hedef almıştı. S. 32-33

Mayıs 1897'de cemiyetin merkezi İstanbul'dan Cenevre'ye nakledildi. S. 51

Yeni asrın (20. Asır) birinci veya ikinci senelerinde Genç Türk Hareketinin yeni bir hamle yaptığını ve 1897 de kaybetmiş olduğu mevzilerden bazılarını ele geçirdiğini görüyoruz. Bu kazanımların sadece imparatorluk haricindeki Genç Türkler için geçerli olduğunu ve İstanbul'da kurulmuş olan eski cemiyetin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda hiçbir girişimde bulunmadığına şahit oluyoruz. S. 75

…1905-1906 senelerinde yayınlanmış olan Revue Occudentale'nin sütunları, Osmanlı imparatorluğunun parçalanmaya mahkum olduğunu iddia etmekle kalmayıp, Türklerin edebi, ilmi ve benzeri başarılarda payı olmakla öğünemeyeceğini söylemek suretiyle; yaranın üzerine tuz serpen bir başka pozitivisle yapmış olduğu ateşli tartışmaları taşımaktadır. S. 105

1906 senesi, Genç Türk hareketinin imparatorluk dâhilinde yeniden canlanmaya başlandığı tarihtir. Hareketin sürgündeki iki önemli liderinden biri olan Ahmet Rıza, Sabahattin'e nasip olmayan bir hareketin öncülüğünü yapıyordu. Bu ise imparatorluk içinde filizlenmeye başlamış olan müthiş bir, Türk milliyetçiliği idi. S. 107

Liberal Osmanlı Cemiyeti, Selanik'in mason localarının kendi maksatlarının gerçekleşmesi için biçilmiş bir kaftan olduğunu anlamakta gecikmedi. S. 117

Selanik Farmason localarıyla işbirliği neticesinde cemiyetin çalışmalarının önemli ölçüde hız kazandığı, bilinmektedir. S. 117

Kesinlikle söylenebilir ki Genç Türk İhtilali, tamamen, Yahudi-Mason ihanet çetesinin eseridir. S. 118-119

…Fransız mason yayın organı L'Acacia'nın Genç Türk ihtilalinde masonluğun önemli bir yere sahip olduğu haberini kabullenmekte fayda görmüş olması, masonluğun dünya genelinde bir ihanet şebekesi olduğunu benimseyenlerin eline bir koz vermiştir. S. 119

…İhtilalin itici gücü olan 3. Orduya bağlı subayların tamamı mason olmadığı gibi Selanik'te yaşayan Genç Türklerin hepsi de mason değildi. S. 121

Avrupalı Genç Türklere gelince pek çoklarının Farmason localarıyla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bunlardan ne kadarının mason olduğunu tam olarak bilmek mümkün değilse de en azından tanınmış liderlerden Ahmet Rıza ile Selanikli Nâzım'ın o dönemde mason olmadıkları kesindir. S. 121

…Avrupa bölgesindeki askeri birlik subayları arasında, padişaha sadakat yemini etmiş olan subaylardan hükümeti devirmeye azmetmemiş tek bir kişiye rastlamak mümkün değildi.

Bu subayları yeminlerine ihanet ettiren şey, sadece, milliyetçilik değildi. (…) Genç subayların kendilerine durumlarını düzelteceğini vaat eden komiteye yönelmesinin nedenleri arasında şahsi çıkar düşüncesi de önemli bir yer tutuyordu. S. 128

Merkezi Paris'te bulunan "Osmanlı Terakki ve İttihat Society" ile merkezi Selanik'te bulunan "Osmanlı Hürriyet Society" 27 Eylül 1907 tarihinde, (…) birleşerek "Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti" adını almışlardır. S. 136

Hatırlanması gereken öncelikli şey, 1908 döneminin Genç Türkleri yani İttihat ve Terakki Komitesi, yabancı güçlerin Osmanlı İmparatorluğunun iç işlerine karışmasına hep karşı koydular ve ihtilal tarihinin öne alınmasının sebebi de zaten bu korkuydu. S. 158

…Türkler, kendileri kadar Avrupalılar için de iki yüz senelik bir dert olan Ortadoğu sorununu, halledemeyeceklerdir. Türklere ait olmayan topraklardan çekilmek ve Osmanlıyı yaşatmaktansa yeni bir Türk devleti kurmak suretiyle, bir başarı şansları olabilir çünkü çok uluslu imparatorluk devri artık geçmek üzeredir. S. 163

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

hasan, 2012-07-26 12:19:40

bir kibritle bir ormanı yakılır ama bir ormanı yıllar boyu emek vererek anca büyütür yeşertiriz, Osmanlı\\\'nın derbeder hallerinde kendi derbederliklerini ortaya koyan ve yüzlerce yıllık birikimi içlerindeki şeytaniliklerle yıkıp yakan zihniyet bugünkü ergenekona analık babalık yapan zihniyettir. Osmanlının derbeder günlerinde mahvolmuş insanlara yüzyılın başında itfaiyeci gibi cankurtaran gibi yetişen üstat Said Nursi (r.a) selam olsun.....

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI