Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-12

Ders: Muhakemat(2. Mukaddeme) İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz *Mukaddime; Anlatılacak şeyleri okuyucuya başta takdim etmek demek.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-06-08 22:59:51

Ders: Muhakemat(2. Mukaddeme)

İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

*Mukaddime; Anlatılacak şeyleri okuyucuya başta takdim etmek demek.

Mukaddeme; Her şeyden önce konuyla ilgili bilinmesi gerekli olan şeyler, bu sebeple başta takdim edilen şeyler demektir.

* "Mazide nazarî olan birşey, müstakbelde bedihî olabilir."Muhakemat-s:16) Nazariyeye teorik diyebiliriz. Fazla karşılamasa da. Henüz herkes tarafından net olarak anlaşılamayan, teori halinde bulunan şeyler. Geçmişte öyle şeyler var ki, mazide ancak İbn-i Sina gibi zatlar bilebilirdi, bugün bir çocuğa dahi malum.

* "Âlemde meyl-ül istikmal vardır." Muhakemat ( 16 )

Meyl-ül İstikmal; kemâle erme meyli, isteği..

Hocamın(M. Kırkıncı) çok güzel bir misali var; Kâinatta daima meyl-ül istikmal var. Mesela bir şey topraktı, buğday oldu, iyi mi kötü? İyi da. Birisi o buğdayı ekmek yaptı. Daha iyi oldu. Ekmeği bir hayvan yedi..Hayvaniyet mertebesine yükseldi. O hayvanı biz yedik, insan oldu. İyi mi kötü mü? İyi ..Bir çocuk bir yaşında mı kemalde iki yaşındayken mi..vs. böyle daima bir kemâle gidiş görülüyor..

*Akgündüz Hocamız, Mukaddime'de geçen ve üstadın altına Kahriyyat notunu düştüğü;

"Her zerrede temayül ayandır tekâmüle

Her soyda füyuz-u hüveyda-nüma ile

Bir nokta-i kemale şitab üzre kâinat,

Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat. Muhakemat ( 16 )

Şiiriyle alakalı şöyle diyor; "Bunu söyleyeni bulamadım. Şöyle olabilir; Kahriyyat İslam edebiyatında kullanılan bir tabir. Herhangi bir insan bir başka insan veya bir topluluk hakkında, başlarına musibet gelmesi, Allah tarafından bir bela gelmesi için Cenab-ı Hakkın Kahhar ismini de kullanarak kaleme aldığı şiirlere kahriyye denilir.

Hatta; Artvinli bir şaire sırf bu yüzden Kahri denmiştir diyor.

Not: Hocamızın kimin söylediğini bulamadığı bu şiir meşhur Abdullah Cevdet'in Kahriyyat adlı şiir kitabından alınmıştır. Kahri hakkında da şu bilgiyi verelim; Artvin'in Hezor (şimdiki adı Hızarlı) köyünde doğdu. 19. yüzyılda yaşadığı saptanabilen aşığın, doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Günümüze kalan şiir sayısı sınırlı olan Aşık Kahri, ağırlıkla sevgi ve dini konuları işledi.( http://ozanlar.biz/kahri.html)

*İbn-i Sina'nın El Kanun adlı tıp kitabı 18. Yüzyıla kadar Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuş, sadece 17. Yüzyılda ayrı kişilerce 5 defa İngilizceye tercüme edilmiştir.

*Mebadi: Bir ilmin temel esasları demektir.

*Alman ve Japonların İkinci Dünya savaşında yenilmelerine rağmen bugünkü teknik seviyeye ulaşmaları, geçmişlerini inkâr etmemelerindendir. Mesela Hitler döneminde kurulan laboratuarları kapatmamışlar, onlardan istifade ile bugünkü seviyeye gelmişlerdir. Türkiye'de ise aksine Cumhuriyetle beraber Osmanlı mirası kökünden red edilmiş ve ilmin mebadileri terk edilmiş, tabiri caizse sıfırdan yola başlanmıştır..

*Bütün teknik gelişmeler hilkat sulbünden geliyor, oradan örnek alınıyor. İlk hali basitken zamanla mükemmelleşiyor. Mesela Uçaklar, kuşların uçma sanatından örnek alınmış, ilk saatler nasıl şu andaki seviyeye gelmesi..Hakeza otomobiller… İlk Ford marka arabaları şimdi görseniz, gülersiniz ve şimdi ulaştığı seviyeye bakın..

*Bilimsel gelişmeler; fikirlerin birleşmesi, bir önceki buluşun bir sonrakine merdiven olması ve o bilimin temel kaideleri diyeceğimiz mebadi'nin mükemmelleşmesi ile oluşur.

*Eskide Hikmet denilince bütün müsbet ilimler kast edilirdi. Daha sonra bilimlerin ayrışması yaşandı..

*Kariha; bir insanın yaradılıştan sahip olduğu kabiliyet ve yetenekler demektir.

*Bizim bir ağabeyimiz; "bu zamanın çocukları ortaokul mezunu olarak doğuyorlar." diyor.

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.

İnsan, 27

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI