Cevaplar.Org implant

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-12

Ders: Muhakemat(2. Mukaddeme) İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz *Mukaddime; Anlatılacak şeyleri okuyucuya başta takdim etmek demek.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-06-08 22:59:51

Ders: Muhakemat(2. Mukaddeme)

İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

*Mukaddime; Anlatılacak şeyleri okuyucuya başta takdim etmek demek.

Mukaddeme; Her şeyden önce konuyla ilgili bilinmesi gerekli olan şeyler, bu sebeple başta takdim edilen şeyler demektir.

* "Mazide nazarî olan birşey, müstakbelde bedihî olabilir."Muhakemat-s:16) Nazariyeye teorik diyebiliriz. Fazla karşılamasa da. Henüz herkes tarafından net olarak anlaşılamayan, teori halinde bulunan şeyler. Geçmişte öyle şeyler var ki, mazide ancak İbn-i Sina gibi zatlar bilebilirdi, bugün bir çocuğa dahi malum.

* "Âlemde meyl-ül istikmal vardır." Muhakemat ( 16 )

Meyl-ül İstikmal; kemâle erme meyli, isteği..

Hocamın(M. Kırkıncı) çok güzel bir misali var; Kâinatta daima meyl-ül istikmal var. Mesela bir şey topraktı, buğday oldu, iyi mi kötü? İyi da. Birisi o buğdayı ekmek yaptı. Daha iyi oldu. Ekmeği bir hayvan yedi..Hayvaniyet mertebesine yükseldi. O hayvanı biz yedik, insan oldu. İyi mi kötü mü? İyi ..Bir çocuk bir yaşında mı kemalde iki yaşındayken mi..vs. böyle daima bir kemâle gidiş görülüyor..

*Akgündüz Hocamız, Mukaddime'de geçen ve üstadın altına Kahriyyat notunu düştüğü;

"Her zerrede temayül ayandır tekâmüle

Her soyda füyuz-u hüveyda-nüma ile

Bir nokta-i kemale şitab üzre kâinat,

Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat. Muhakemat ( 16 )

Şiiriyle alakalı şöyle diyor; "Bunu söyleyeni bulamadım. Şöyle olabilir; Kahriyyat İslam edebiyatında kullanılan bir tabir. Herhangi bir insan bir başka insan veya bir topluluk hakkında, başlarına musibet gelmesi, Allah tarafından bir bela gelmesi için Cenab-ı Hakkın Kahhar ismini de kullanarak kaleme aldığı şiirlere kahriyye denilir.

Hatta; Artvinli bir şaire sırf bu yüzden Kahri denmiştir diyor.

Not: Hocamızın kimin söylediğini bulamadığı bu şiir meşhur Abdullah Cevdet'in Kahriyyat adlı şiir kitabından alınmıştır. Kahri hakkında da şu bilgiyi verelim; Artvin'in Hezor (şimdiki adı Hızarlı) köyünde doğdu. 19. yüzyılda yaşadığı saptanabilen aşığın, doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Günümüze kalan şiir sayısı sınırlı olan Aşık Kahri, ağırlıkla sevgi ve dini konuları işledi.( http://ozanlar.biz/kahri.html)

*İbn-i Sina'nın El Kanun adlı tıp kitabı 18. Yüzyıla kadar Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuş, sadece 17. Yüzyılda ayrı kişilerce 5 defa İngilizceye tercüme edilmiştir.

*Mebadi: Bir ilmin temel esasları demektir.

*Alman ve Japonların İkinci Dünya savaşında yenilmelerine rağmen bugünkü teknik seviyeye ulaşmaları, geçmişlerini inkâr etmemelerindendir. Mesela Hitler döneminde kurulan laboratuarları kapatmamışlar, onlardan istifade ile bugünkü seviyeye gelmişlerdir. Türkiye'de ise aksine Cumhuriyetle beraber Osmanlı mirası kökünden red edilmiş ve ilmin mebadileri terk edilmiş, tabiri caizse sıfırdan yola başlanmıştır..

*Bütün teknik gelişmeler hilkat sulbünden geliyor, oradan örnek alınıyor. İlk hali basitken zamanla mükemmelleşiyor. Mesela Uçaklar, kuşların uçma sanatından örnek alınmış, ilk saatler nasıl şu andaki seviyeye gelmesi..Hakeza otomobiller… İlk Ford marka arabaları şimdi görseniz, gülersiniz ve şimdi ulaştığı seviyeye bakın..

*Bilimsel gelişmeler; fikirlerin birleşmesi, bir önceki buluşun bir sonrakine merdiven olması ve o bilimin temel kaideleri diyeceğimiz mebadi'nin mükemmelleşmesi ile oluşur.

*Eskide Hikmet denilince bütün müsbet ilimler kast edilirdi. Daha sonra bilimlerin ayrışması yaşandı..

*Kariha; bir insanın yaradılıştan sahip olduğu kabiliyet ve yetenekler demektir.

*Bizim bir ağabeyimiz; "bu zamanın çocukları ortaokul mezunu olarak doğuyorlar." diyor.

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

Ders: 29. Mektup, Altıncı Kısım, Beşinci ve Altıncı Desise-i Şeytaniyye İzah: Mehmed Kır

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3, (2, 899)

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI