Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-12

Ders: Muhakemat(2. Mukaddeme) İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz *Mukaddime; Anlatılacak şeyleri okuyucuya başta takdim etmek demek.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-06-08 22:59:51

Ders: Muhakemat(2. Mukaddeme)

İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

*Mukaddime; Anlatılacak şeyleri okuyucuya başta takdim etmek demek.

Mukaddeme; Her şeyden önce konuyla ilgili bilinmesi gerekli olan şeyler, bu sebeple başta takdim edilen şeyler demektir.

* "Mazide nazarî olan birşey, müstakbelde bedihî olabilir."Muhakemat-s:16) Nazariyeye teorik diyebiliriz. Fazla karşılamasa da. Henüz herkes tarafından net olarak anlaşılamayan, teori halinde bulunan şeyler. Geçmişte öyle şeyler var ki, mazide ancak İbn-i Sina gibi zatlar bilebilirdi, bugün bir çocuğa dahi malum.

* "Âlemde meyl-ül istikmal vardır." Muhakemat ( 16 )

Meyl-ül İstikmal; kemâle erme meyli, isteği..

Hocamın(M. Kırkıncı) çok güzel bir misali var; Kâinatta daima meyl-ül istikmal var. Mesela bir şey topraktı, buğday oldu, iyi mi kötü? İyi da. Birisi o buğdayı ekmek yaptı. Daha iyi oldu. Ekmeği bir hayvan yedi..Hayvaniyet mertebesine yükseldi. O hayvanı biz yedik, insan oldu. İyi mi kötü mü? İyi ..Bir çocuk bir yaşında mı kemalde iki yaşındayken mi..vs. böyle daima bir kemâle gidiş görülüyor..

*Akgündüz Hocamız, Mukaddime'de geçen ve üstadın altına Kahriyyat notunu düştüğü;

"Her zerrede temayül ayandır tekâmüle

Her soyda füyuz-u hüveyda-nüma ile

Bir nokta-i kemale şitab üzre kâinat,

Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat. Muhakemat ( 16 )

Şiiriyle alakalı şöyle diyor; "Bunu söyleyeni bulamadım. Şöyle olabilir; Kahriyyat İslam edebiyatında kullanılan bir tabir. Herhangi bir insan bir başka insan veya bir topluluk hakkında, başlarına musibet gelmesi, Allah tarafından bir bela gelmesi için Cenab-ı Hakkın Kahhar ismini de kullanarak kaleme aldığı şiirlere kahriyye denilir.

Hatta; Artvinli bir şaire sırf bu yüzden Kahri denmiştir diyor.

Not: Hocamızın kimin söylediğini bulamadığı bu şiir meşhur Abdullah Cevdet'in Kahriyyat adlı şiir kitabından alınmıştır. Kahri hakkında da şu bilgiyi verelim; Artvin'in Hezor (şimdiki adı Hızarlı) köyünde doğdu. 19. yüzyılda yaşadığı saptanabilen aşığın, doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Günümüze kalan şiir sayısı sınırlı olan Aşık Kahri, ağırlıkla sevgi ve dini konuları işledi.( http://ozanlar.biz/kahri.html)

*İbn-i Sina'nın El Kanun adlı tıp kitabı 18. Yüzyıla kadar Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuş, sadece 17. Yüzyılda ayrı kişilerce 5 defa İngilizceye tercüme edilmiştir.

*Mebadi: Bir ilmin temel esasları demektir.

*Alman ve Japonların İkinci Dünya savaşında yenilmelerine rağmen bugünkü teknik seviyeye ulaşmaları, geçmişlerini inkâr etmemelerindendir. Mesela Hitler döneminde kurulan laboratuarları kapatmamışlar, onlardan istifade ile bugünkü seviyeye gelmişlerdir. Türkiye'de ise aksine Cumhuriyetle beraber Osmanlı mirası kökünden red edilmiş ve ilmin mebadileri terk edilmiş, tabiri caizse sıfırdan yola başlanmıştır..

*Bütün teknik gelişmeler hilkat sulbünden geliyor, oradan örnek alınıyor. İlk hali basitken zamanla mükemmelleşiyor. Mesela Uçaklar, kuşların uçma sanatından örnek alınmış, ilk saatler nasıl şu andaki seviyeye gelmesi..Hakeza otomobiller… İlk Ford marka arabaları şimdi görseniz, gülersiniz ve şimdi ulaştığı seviyeye bakın..

*Bilimsel gelişmeler; fikirlerin birleşmesi, bir önceki buluşun bir sonrakine merdiven olması ve o bilimin temel kaideleri diyeceğimiz mebadi'nin mükemmelleşmesi ile oluşur.

*Eskide Hikmet denilince bütün müsbet ilimler kast edilirdi. Daha sonra bilimlerin ayrışması yaşandı..

*Kariha; bir insanın yaradılıştan sahip olduğu kabiliyet ve yetenekler demektir.

*Bizim bir ağabeyimiz; "bu zamanın çocukları ortaokul mezunu olarak doğuyorlar." diyor.

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI