ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-11

Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) özel sırlarını paylaştığı Huzeyfe b. El Yeman'ın(r.a); "Kıyamet gününe kadar olmuş, olacak şeyleri Rasulullah(sallahu aleyhi ve sellem) bana söyledi" dediğini


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-16 04:03:55

Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) özel sırlarını paylaştığı Huzeyfe b. El Yeman'ın(r.a); "Kıyamet gününe kadar olmuş, olacak şeyleri Rasulullah(sallahu aleyhi ve sellem) bana söyledi" dediğini..

*Medine'de, Akabe biatlarından da önce ilk Müslüman olanların; kahraman, şeref ve asalet sahibi bir şair olup, kavminin kendisine "Kâmil"(Olgun kişi) ünvanını verdiği ve Buas harbinde vefat eden Süveyd bin Sâmit ile Buas harbi öncesi ittifak için Mekke'ye gelenler arasında olup, o sırada Allah Rasulünü(sallahu aleyhi ve sellem) dinleyen bir genç olan, Hazrec kabilesinden İyâs bin Muaz olduğunu..

*Mekke'den Medine'ye ilk hicret eden Müslümanın Ebu Seleme bin Abdü'lesed(r.a) olduğunu. Onu sırasıyla Amir bin Râbia(r.a) ile hanımı ve Abdullah bin Cahş ve aile efradının takip ettiğini..

*İmam Kastalani'nin Mevahib-i Ledünniye'de yazdığına göre Medine'de Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam)'ın kapı komşularının şu dört zat olduğunu;

*Hz. Halid bin Zeyd(Eba Eyyub-il Ensari)

*Sa'd bin Muaz

*Umare bin Hâzim

*Zeyd bin Sabit. Radıyallahu anhüm.

*Muharebe zamanlarında Allah Resulünün (sallahu aleyhi ve sellem) çadırının önünde muhafızlık yapan sahabelerin şu zatlar olduğunu; Eba Eyyub-il Ensari, Sa'd bin Muaz, Saad bin Ebi Vakkas, Abbad bin Bişr, Zübeyr bin Avvam, Muhammed bin Mesleme, Zekvan bin Abdullah bin Kays(Radiyallahu anhüm.)

*Medine'ye hicret ettikten hemen sonra Muhacirlerin kısa bir sürede ticarete  ve Medine pazarına hâkim olup, Yahudilerin ekonomik hegemonyalarını yıktığını.. Bu kutlu zatlardan Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın kısa sürede sayılı servet sahiplerinden biri haline geldiğini..

Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) malının artması ve bereketlenmesi için dua ettiği bu zatın bazen Suriye'ye yedi yüz develik ticaret kervanı yolladığını ve bir keresinde de yedi yüz deveyi yükleriyle beraber Allah yolunda infak ettiğini.. Onun malları Medine'ye geldiği zaman bütün şehirde bir hareket, piyasada bir ferahlık müşahede edilir olduğunu.. Hatta kendisinin bu bereket karşısında; "Allah'a çok şükür, elimi kuma dokundursam(sanki) altın oluyor" buyurduğunu..

* Medine'ye hicret ettiğinde Hz. Ebubekir(r.a)'ın elbise dükkanı açtığını.. Hz. Osman'ın(r.a) Ben-i Kaynuka çarşısında hurma ticaretine başladığını.. Hz. Ömer'in(r.a) de ticaretle meşgul olup, ticaretinin İran'a kadar uzandığını..

Kaynaklar

1-Ahmed Naim, Kamil Miras, Tecrid-i Sarih Şerhi, 2. Cilt-D.İ. B. Yayınları-Ankara-1982

2-Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hz. Muhammed Ve Hayatı- D.İ. B. Yayınları-Ankara-1971

3-Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram, Erkam Yayınları, İst. 1981

4-Bediüzzaman Said Nursi-Mektubat-Söz Basım Yayın-İst.2006

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-48

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-48

*Osman bin Ebil As(r.a)’ın Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) tarafından Taif’e vali

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-47

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-47

*Tebuk seferinden geç kaldıkları için haklarında 50 günlük kınama cezası uygulanan üç sah

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-46

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-46

* Hz. Hatice(r.a)’nin, ilk kocası Ebu Hâle’den Hind adında bir erkek çocuğu, ikinci kocası

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-45

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-45

*Mute gazvesinin diğer isminin Ceyş’ül Umera gazvesi(Kumandanlar Ordusu gazvesi) olduğunu..

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-44

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-44

* Peygamber Efendimizin İslam’a davet mektubunu Bizans İmparatoru Heraklius’a götüren Dihye

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-43

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-43

* Hayber muharebesinin müdafaa harplerinden fetih harbine geçişin ilk numunesi olduğunu.. *Selm

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-42

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-42

*Ebu Seleme(r.a)’nin, Peygamber Efendimizin halası Berre’nin oğlu olduğunu..Ayrıca, Süveyb

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-41

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-41

*Hz. Hamza(r.a)’yı kabrine Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Zübeyir bin Avvam’ın indirdi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-40

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-40

* Uhud savaşının olduğu gün Müslüman olup aynı gün yeğeniyle birlikte şehid düşen Vehb

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-39

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-39

*Bedir mücahidlerinden ancak dokuz veya altısında zırh olduğunu.. *Bedir savaşında muhacirle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-38

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-38

*Hz. Ali’nin validesi ve Peygamber Efendimizin “ikinci annem” dediği Fatıma bint-i Esed(r.a)

Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.

Talak,3

GÜNÜN HADİSİ

“Köleleriniz, kardeşlerinizdir”

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Peygamber Efendimiz hakkında aşağıdaki eserlerden hangisini en çok beğendiniz?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI