ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-11

Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) özel sırlarını paylaştığı Huzeyfe b. El Yeman'ın(r.a); "Kıyamet gününe kadar olmuş, olacak şeyleri Rasulullah(sallahu aleyhi ve sellem) bana söyledi" dediğini


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-16 04:03:55

Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) özel sırlarını paylaştığı Huzeyfe b. El Yeman'ın(r.a); "Kıyamet gününe kadar olmuş, olacak şeyleri Rasulullah(sallahu aleyhi ve sellem) bana söyledi" dediğini..

*Medine'de, Akabe biatlarından da önce ilk Müslüman olanların; kahraman, şeref ve asalet sahibi bir şair olup, kavminin kendisine "Kâmil"(Olgun kişi) ünvanını verdiği ve Buas harbinde vefat eden Süveyd bin Sâmit ile Buas harbi öncesi ittifak için Mekke'ye gelenler arasında olup, o sırada Allah Rasulünü(sallahu aleyhi ve sellem) dinleyen bir genç olan, Hazrec kabilesinden İyâs bin Muaz olduğunu..

*Mekke'den Medine'ye ilk hicret eden Müslümanın Ebu Seleme bin Abdü'lesed(r.a) olduğunu. Onu sırasıyla Amir bin Râbia(r.a) ile hanımı ve Abdullah bin Cahş ve aile efradının takip ettiğini..

*İmam Kastalani'nin Mevahib-i Ledünniye'de yazdığına göre Medine'de Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam)'ın kapı komşularının şu dört zat olduğunu;

*Hz. Halid bin Zeyd(Eba Eyyub-il Ensari)

*Sa'd bin Muaz

*Umare bin Hâzim

*Zeyd bin Sabit. Radıyallahu anhüm.

*Muharebe zamanlarında Allah Resulünün (sallahu aleyhi ve sellem) çadırının önünde muhafızlık yapan sahabelerin şu zatlar olduğunu; Eba Eyyub-il Ensari, Sa'd bin Muaz, Saad bin Ebi Vakkas, Abbad bin Bişr, Zübeyr bin Avvam, Muhammed bin Mesleme, Zekvan bin Abdullah bin Kays(Radiyallahu anhüm.)

*Medine'ye hicret ettikten hemen sonra Muhacirlerin kısa bir sürede ticarete  ve Medine pazarına hâkim olup, Yahudilerin ekonomik hegemonyalarını yıktığını.. Bu kutlu zatlardan Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın kısa sürede sayılı servet sahiplerinden biri haline geldiğini..

Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) malının artması ve bereketlenmesi için dua ettiği bu zatın bazen Suriye'ye yedi yüz develik ticaret kervanı yolladığını ve bir keresinde de yedi yüz deveyi yükleriyle beraber Allah yolunda infak ettiğini.. Onun malları Medine'ye geldiği zaman bütün şehirde bir hareket, piyasada bir ferahlık müşahede edilir olduğunu.. Hatta kendisinin bu bereket karşısında; "Allah'a çok şükür, elimi kuma dokundursam(sanki) altın oluyor" buyurduğunu..

* Medine'ye hicret ettiğinde Hz. Ebubekir(r.a)'ın elbise dükkanı açtığını.. Hz. Osman'ın(r.a) Ben-i Kaynuka çarşısında hurma ticaretine başladığını.. Hz. Ömer'in(r.a) de ticaretle meşgul olup, ticaretinin İran'a kadar uzandığını..

Kaynaklar

1-Ahmed Naim, Kamil Miras, Tecrid-i Sarih Şerhi, 2. Cilt-D.İ. B. Yayınları-Ankara-1982

2-Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hz. Muhammed Ve Hayatı- D.İ. B. Yayınları-Ankara-1971

3-Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram, Erkam Yayınları, İst. 1981

4-Bediüzzaman Said Nursi-Mektubat-Söz Basım Yayın-İst.2006

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-43

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-43

* Hayber muharebesinin müdafaa harplerinden fetih harbine geçişin ilk numunesi olduğunu.. *Selm

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-42

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-42

*Ebu Seleme(r.a)’nin, Peygamber Efendimizin halası Berre’nin oğlu olduğunu..Ayrıca, Süveyb

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-41

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-41

*Hz. Hamza(r.a)’yı kabrine Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Zübeyir bin Avvam’ın indirdi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-40

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-40

* Uhud savaşının olduğu gün Müslüman olup aynı gün yeğeniyle birlikte şehid düşen Vehb

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-39

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-39

*Bedir mücahidlerinden ancak dokuz veya altısında zırh olduğunu.. *Bedir savaşında muhacirle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-38

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-38

*Hz. Ali’nin validesi ve Peygamber Efendimizin “ikinci annem” dediği Fatıma bint-i Esed(r.a)

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-37

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-37

* Merhum Asım Köksal Hocamızın tespitlerine göre, Erkam bin Ebil Erkam’ın İslam’ın ilk m

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-36

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-36

*Hz. Ali(r.a)’nin; “Rasulullah aleyhisselam Pazartesi günü Peygamber olarak gönderildi. Ben d

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-35

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-35

* Zeyd bin Sabit hazretlerinin ashabın en büyük âlimlerinden biri olup, hatta Tabiinin büyük a

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-34

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-34

*Osman bin Mazun(r.a)’un Cahiliyye döneminde de büyük bir ruh saffeti içerisinde olduğunu. O

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-33

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-33

*Allame Zehebi’nin beyanına göre, muasırları arasında hadisi Ebu Hureyre (r.a)’den daha iyi

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Peygamber Efendimiz hakkında aşağıdaki eserlerden hangisini en çok beğendiniz?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI