Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-5

Ders: Birinci Söz Ders Okuyan: Prof. Dr. Şener Dilek *Sathi nazar zulümattır, Nazar-ı sathi göremez diyor üstad


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-02 00:50:57

Ders: Birinci Söz

Ders Okuyan: Prof. Dr. Şener Dilek

*Sathi nazar zulümattır, Nazar-ı sathi göremez diyor üstad

Not: Şener Bey burada Üstadın iki sözünü birleştirip bir meali söz yapmış. Üstadın dedikleri şöyle;

"Evet, gözleri açan yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Öyle nücum-u sâkıbedirler ki: Cehlin zulmünü ve nazar-ı sathînin zulümatını def ettikleri gibi; âyât-ı beyyinat, yed-i beyza ile, ülfet ve sathiyetin hicablarını ve zahirperestliğin perdesini parça parça ederek, ukûlü âfâk ve enfüsün hakaikine tevcih edip irşad etmişlerdir.(Muhakemat s: 49 )

"Bazen bir hakikat, sathî nazarlara görünmediğinden..(Asa-yı Musa s: 67 )

*Ülfet beladır.

*Nefsini unuttun mu, helak oldun demektir.

*Derste dersi yapan da, dinleyen de evvela unutmaması gerektir ki, muhatap en başta kendisidir.

*Bir mümin hakikat-ı Kur'aniyeyi başta nefsine dinletirse o ders keskin olur, canlı olur, hayattar olur.

* Fıtratın tek dili var, o da besmeledir.

*Risale-i Nur mahiyeti itibarıyla çok ilimleri câmidir ve kelamın fehvasında gizlemiştir.

*Koyun keçi vs. birer fabrika gibi.. Hammadde; et, mamul madde; hâlis süt..

*Koyun neden mübarek? Çünkü munistir. Enaniyet, hava, çalım, kibir, gurur yok. Sadece memur-u ilahi..

*İzafiyet ve nispete girmeyen koyun, Allah namına adımını attığı için, Rahmet feyzine mazhar oluyor, süt çeşmesi oluyor. Bir mümin de Allah namına başlasa, nispet ve izafiyete girmese, safi bir niyet ile halis bir teveccühle lisan-ı halle bismillah dese, o da bir nur çeşmesi, hikmet pınarı olur. Böyle bir mümin ilmin nehri, hakikat-ı Kur'aniye'nin bahri olur. Besmeledeki o sır onda da tecelli eder.

*Besmelede sırr-ı teshir mesturdur. Allah namına konuş ki, eşya sana musahhar olsun.

*Besmeleyi halinde yaşa, kâinat sana musahhar olsun.

*Hakiki kulluk besmelenin içinde mesturdur.

* Hakikatlı bir şiir

"Ağrı dağı tartmaz beni

Kırk pehlivan yenmez beni,

Ben-i Âdem harusuyam(işlenmemiş toprak)

Kırk kotan(pulluk) çekmez beni."

Not: Sohbette Şener beyin kısmen hatırladığı beyit Bayburtlu merhum İrşadi Baba'nındır ve aslı şöyledir:

Ağrı dağı tartmaz beni
Bin pehlivân eğmez beni
Her bir kotan sökmez beni
Devr-i Âdem harusuyam.

*Besmelede iki sır:

1-Silsile-i Celal: Allah lafza-i celali

2-Silsile-i Cemal: Rahman, Rahim isimleri..Kainatta celal-cemal dengesi var..

*Bir mümin kendi mahiyetinde hem celali esmaya, hem cemali esmaya mazhar olsa, o mümin kemal ehli olur.

*Besmeleyi yaşamak:

1-Allah namına al

2-Allah namına ver

3- Allah namına başla

4- Allah namına işle.

*Eğer sen besmeleyi hâlinle yaşasan, senin lisanından çıkan kelimeler taş gibi olan kalpleri dahi parçalar. Ölü kalpleri biiznillah diriltir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

Ders: 29. Mektup, Altıncı Kısım, Beşinci ve Altıncı Desise-i Şeytaniyye İzah: Mehmed Kır

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

Ders: Sual Cevap İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Şener Dilek beyin 30.12. 2011 tarihinde Düss

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

Ders: 33. Söz, 20. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Mantık ilmi itibarıyla mahlukatı ç

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

Ders: 4. Şua, İkinci Mertebe-i Nuriye-yi Hasbiye(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Her

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI