Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-5

Ders: Birinci Söz Ders Okuyan: Prof. Dr. Şener Dilek *Sathi nazar zulümattır, Nazar-ı sathi göremez diyor üstad


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-02 00:50:57

Ders: Birinci Söz

Ders Okuyan: Prof. Dr. Şener Dilek

*Sathi nazar zulümattır, Nazar-ı sathi göremez diyor üstad

Not: Şener Bey burada Üstadın iki sözünü birleştirip bir meali söz yapmış. Üstadın dedikleri şöyle;

"Evet, gözleri açan yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Öyle nücum-u sâkıbedirler ki: Cehlin zulmünü ve nazar-ı sathînin zulümatını def ettikleri gibi; âyât-ı beyyinat, yed-i beyza ile, ülfet ve sathiyetin hicablarını ve zahirperestliğin perdesini parça parça ederek, ukûlü âfâk ve enfüsün hakaikine tevcih edip irşad etmişlerdir.(Muhakemat s: 49 )

"Bazen bir hakikat, sathî nazarlara görünmediğinden..(Asa-yı Musa s: 67 )

*Ülfet beladır.

*Nefsini unuttun mu, helak oldun demektir.

*Derste dersi yapan da, dinleyen de evvela unutmaması gerektir ki, muhatap en başta kendisidir.

*Bir mümin hakikat-ı Kur'aniyeyi başta nefsine dinletirse o ders keskin olur, canlı olur, hayattar olur.

* Fıtratın tek dili var, o da besmeledir.

*Risale-i Nur mahiyeti itibarıyla çok ilimleri câmidir ve kelamın fehvasında gizlemiştir.

*Koyun keçi vs. birer fabrika gibi.. Hammadde; et, mamul madde; hâlis süt..

*Koyun neden mübarek? Çünkü munistir. Enaniyet, hava, çalım, kibir, gurur yok. Sadece memur-u ilahi..

*İzafiyet ve nispete girmeyen koyun, Allah namına adımını attığı için, Rahmet feyzine mazhar oluyor, süt çeşmesi oluyor. Bir mümin de Allah namına başlasa, nispet ve izafiyete girmese, safi bir niyet ile halis bir teveccühle lisan-ı halle bismillah dese, o da bir nur çeşmesi, hikmet pınarı olur. Böyle bir mümin ilmin nehri, hakikat-ı Kur'aniye'nin bahri olur. Besmeledeki o sır onda da tecelli eder.

*Besmelede sırr-ı teshir mesturdur. Allah namına konuş ki, eşya sana musahhar olsun.

*Besmeleyi halinde yaşa, kâinat sana musahhar olsun.

*Hakiki kulluk besmelenin içinde mesturdur.

* Hakikatlı bir şiir

"Ağrı dağı tartmaz beni

Kırk pehlivan yenmez beni,

Ben-i Âdem harusuyam(işlenmemiş toprak)

Kırk kotan(pulluk) çekmez beni."

Not: Sohbette Şener beyin kısmen hatırladığı beyit Bayburtlu merhum İrşadi Baba'nındır ve aslı şöyledir:

Ağrı dağı tartmaz beni
Bin pehlivân eğmez beni
Her bir kotan sökmez beni
Devr-i Âdem harusuyam.

*Besmelede iki sır:

1-Silsile-i Celal: Allah lafza-i celali

2-Silsile-i Cemal: Rahman, Rahim isimleri..Kainatta celal-cemal dengesi var..

*Bir mümin kendi mahiyetinde hem celali esmaya, hem cemali esmaya mazhar olsa, o mümin kemal ehli olur.

*Besmeleyi yaşamak:

1-Allah namına al

2-Allah namına ver

3- Allah namına başla

4- Allah namına işle.

*Eğer sen besmeleyi hâlinle yaşasan, senin lisanından çıkan kelimeler taş gibi olan kalpleri dahi parçalar. Ölü kalpleri biiznillah diriltir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI