Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-5

Ders: Birinci Söz Ders Okuyan: Prof. Dr. Şener Dilek *Sathi nazar zulümattır, Nazar-ı sathi göremez diyor üstad


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-02 00:50:57

Ders: Birinci Söz

Ders Okuyan: Prof. Dr. Şener Dilek

*Sathi nazar zulümattır, Nazar-ı sathi göremez diyor üstad

Not: Şener Bey burada Üstadın iki sözünü birleştirip bir meali söz yapmış. Üstadın dedikleri şöyle;

"Evet, gözleri açan yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Öyle nücum-u sâkıbedirler ki: Cehlin zulmünü ve nazar-ı sathînin zulümatını def ettikleri gibi; âyât-ı beyyinat, yed-i beyza ile, ülfet ve sathiyetin hicablarını ve zahirperestliğin perdesini parça parça ederek, ukûlü âfâk ve enfüsün hakaikine tevcih edip irşad etmişlerdir.(Muhakemat s: 49 )

"Bazen bir hakikat, sathî nazarlara görünmediğinden..(Asa-yı Musa s: 67 )

*Ülfet beladır.

*Nefsini unuttun mu, helak oldun demektir.

*Derste dersi yapan da, dinleyen de evvela unutmaması gerektir ki, muhatap en başta kendisidir.

*Bir mümin hakikat-ı Kur'aniyeyi başta nefsine dinletirse o ders keskin olur, canlı olur, hayattar olur.

* Fıtratın tek dili var, o da besmeledir.

*Risale-i Nur mahiyeti itibarıyla çok ilimleri câmidir ve kelamın fehvasında gizlemiştir.

*Koyun keçi vs. birer fabrika gibi.. Hammadde; et, mamul madde; hâlis süt..

*Koyun neden mübarek? Çünkü munistir. Enaniyet, hava, çalım, kibir, gurur yok. Sadece memur-u ilahi..

*İzafiyet ve nispete girmeyen koyun, Allah namına adımını attığı için, Rahmet feyzine mazhar oluyor, süt çeşmesi oluyor. Bir mümin de Allah namına başlasa, nispet ve izafiyete girmese, safi bir niyet ile halis bir teveccühle lisan-ı halle bismillah dese, o da bir nur çeşmesi, hikmet pınarı olur. Böyle bir mümin ilmin nehri, hakikat-ı Kur'aniye'nin bahri olur. Besmeledeki o sır onda da tecelli eder.

*Besmelede sırr-ı teshir mesturdur. Allah namına konuş ki, eşya sana musahhar olsun.

*Besmeleyi halinde yaşa, kâinat sana musahhar olsun.

*Hakiki kulluk besmelenin içinde mesturdur.

* Hakikatlı bir şiir

"Ağrı dağı tartmaz beni

Kırk pehlivan yenmez beni,

Ben-i Âdem harusuyam(işlenmemiş toprak)

Kırk kotan(pulluk) çekmez beni."

Not: Sohbette Şener beyin kısmen hatırladığı beyit Bayburtlu merhum İrşadi Baba'nındır ve aslı şöyledir:

Ağrı dağı tartmaz beni
Bin pehlivân eğmez beni
Her bir kotan sökmez beni
Devr-i Âdem harusuyam.

*Besmelede iki sır:

1-Silsile-i Celal: Allah lafza-i celali

2-Silsile-i Cemal: Rahman, Rahim isimleri..Kainatta celal-cemal dengesi var..

*Bir mümin kendi mahiyetinde hem celali esmaya, hem cemali esmaya mazhar olsa, o mümin kemal ehli olur.

*Besmeleyi yaşamak:

1-Allah namına al

2-Allah namına ver

3- Allah namına başla

4- Allah namına işle.

*Eğer sen besmeleyi hâlinle yaşasan, senin lisanından çıkan kelimeler taş gibi olan kalpleri dahi parçalar. Ölü kalpleri biiznillah diriltir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI