Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-5

Ders: Birinci Söz Ders Okuyan: Prof. Dr. Şener Dilek *Sathi nazar zulümattır, Nazar-ı sathi göremez diyor üstad


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-02 00:50:57

Ders: Birinci Söz

Ders Okuyan: Prof. Dr. Şener Dilek

*Sathi nazar zulümattır, Nazar-ı sathi göremez diyor üstad

Not: Şener Bey burada Üstadın iki sözünü birleştirip bir meali söz yapmış. Üstadın dedikleri şöyle;

"Evet, gözleri açan yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Öyle nücum-u sâkıbedirler ki: Cehlin zulmünü ve nazar-ı sathînin zulümatını def ettikleri gibi; âyât-ı beyyinat, yed-i beyza ile, ülfet ve sathiyetin hicablarını ve zahirperestliğin perdesini parça parça ederek, ukûlü âfâk ve enfüsün hakaikine tevcih edip irşad etmişlerdir.(Muhakemat s: 49 )

"Bazen bir hakikat, sathî nazarlara görünmediğinden..(Asa-yı Musa s: 67 )

*Ülfet beladır.

*Nefsini unuttun mu, helak oldun demektir.

*Derste dersi yapan da, dinleyen de evvela unutmaması gerektir ki, muhatap en başta kendisidir.

*Bir mümin hakikat-ı Kur'aniyeyi başta nefsine dinletirse o ders keskin olur, canlı olur, hayattar olur.

* Fıtratın tek dili var, o da besmeledir.

*Risale-i Nur mahiyeti itibarıyla çok ilimleri câmidir ve kelamın fehvasında gizlemiştir.

*Koyun keçi vs. birer fabrika gibi.. Hammadde; et, mamul madde; hâlis süt..

*Koyun neden mübarek? Çünkü munistir. Enaniyet, hava, çalım, kibir, gurur yok. Sadece memur-u ilahi..

*İzafiyet ve nispete girmeyen koyun, Allah namına adımını attığı için, Rahmet feyzine mazhar oluyor, süt çeşmesi oluyor. Bir mümin de Allah namına başlasa, nispet ve izafiyete girmese, safi bir niyet ile halis bir teveccühle lisan-ı halle bismillah dese, o da bir nur çeşmesi, hikmet pınarı olur. Böyle bir mümin ilmin nehri, hakikat-ı Kur'aniye'nin bahri olur. Besmeledeki o sır onda da tecelli eder.

*Besmelede sırr-ı teshir mesturdur. Allah namına konuş ki, eşya sana musahhar olsun.

*Besmeleyi halinde yaşa, kâinat sana musahhar olsun.

*Hakiki kulluk besmelenin içinde mesturdur.

* Hakikatlı bir şiir

"Ağrı dağı tartmaz beni

Kırk pehlivan yenmez beni,

Ben-i Âdem harusuyam(işlenmemiş toprak)

Kırk kotan(pulluk) çekmez beni."

Not: Sohbette Şener beyin kısmen hatırladığı beyit Bayburtlu merhum İrşadi Baba'nındır ve aslı şöyledir:

Ağrı dağı tartmaz beni
Bin pehlivân eğmez beni
Her bir kotan sökmez beni
Devr-i Âdem harusuyam.

*Besmelede iki sır:

1-Silsile-i Celal: Allah lafza-i celali

2-Silsile-i Cemal: Rahman, Rahim isimleri..Kainatta celal-cemal dengesi var..

*Bir mümin kendi mahiyetinde hem celali esmaya, hem cemali esmaya mazhar olsa, o mümin kemal ehli olur.

*Besmeleyi yaşamak:

1-Allah namına al

2-Allah namına ver

3- Allah namına başla

4- Allah namına işle.

*Eğer sen besmeleyi hâlinle yaşasan, senin lisanından çıkan kelimeler taş gibi olan kalpleri dahi parçalar. Ölü kalpleri biiznillah diriltir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

Ders: 13. Şua(s: 332) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Ben bir zaman enaniy

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

Ders: Emirdağ Lahikası-2, s: 211(Müsbet Hareket) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu ders

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

Ders: Birinci Mektup, Birinci ve İkinci Sualler İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Hazret-i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

Ders: 30. Lem’a 4. Nükte İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Cenab-ı Hakkın Ferd ismi hem Vahid i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

Ders: 22. Mektup(Uhuvvet Risalesi-)2. Ders İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Size, takat getirebileceğiniz amel yaraşır. Siz (ibadet yapmaktan) usanmadıkça, Allah da (sevab vermekten) usanmaz. Allah'a en hoş gelen dini amel, kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir"

Buhari, İman 32, Teheccüd 18

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI