Cevaplar.Org

TATSIZ GÜNAHLAR-MUHAMMED ŞEFİİ DİYOBENDİ-GÜLİSTAN NEŞRİYAT-TERCÜME MUHAMMED CEREN-İSTANBUL-(tarihsiz)

Hakikat fidanları nerede yeşersin de boy atsın Coşan gönül bulutu, hangi toprağa içini boşaltsın? S. IX


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2012-03-02 09:19:47

 

Hakikat fidanları nerede yeşersin de boy atsın
Coşan gönül bulutu, hangi toprağa içini boşaltsın? S. IX

Günahların tamamına bir göz gezdirilirse, bir açıdan bütün günahlar tatsızdır. Çünkü gelip geçici bir lezzetin altında şiddetli bir azab ve dayanılmayacak meşakkatler saklıdır. Bu da hiçbir akıl ve basiret sahibince lezzetli sayılmaz. Hiçbir akıl sahibi kişi, öldürücü zehir katılmış bir helvaya lezzetli diyemez. S. XI

Bir müslümanla alay etmek büyük günahlardan sayılmıştır. Alay etmek, alay eden kişinin dünyalık işlerine veya gelirine bir fayda vermez. Ancak insanların çoğu gaflet ve aldırmazlıktan dolayı bu günaha mübtela olmaktadırlar. S. 4

İnsanlar arasında hoş olmayan ve dokunaklı lakablar meşhur hale gelmiştir. "Sağır", "Kel", "Şaşı" ve benzeri gibi lakabları yaymak, herhangi birisini lakabı ile çağırmak veya arkasından lakabı ile zikretmek çok büyük günahtır. S. 26

Âlimler, müslümanın ilk yapacağı farzın avret mahallini kapatmak olduğunu belirtmişlerdir. Bu hüküm sadece namazla sınırlı kalmayıp hayatın her anında geçerlidir. Hatta tenhada, yalnız başına kaldığında bile hüküm aynıdır. Zaruret halleri bundan müstesnadır. Fakat batının moda akıntısına kapılarak bu farz göz ardı edilmektedir.
Bunların tamamı faydası olmayan büyük günahlardandır. Dünyevi hiçbir menfaat, hiçbir zaruret ve lezzet bunlara bağlı değildir. S. 40

İnsan bazen yalancı şahitlik durumlarına, dünyevi çıkar veya mecburiyetten dolayı mübtela olabilmektedir. Ama çoğunlukla onlarda lezzet yoktur, tatsız bir günah ve fayda vermeyen bir vebaldir. Bu günaha sadece ihtiyatsızlık, düşüncesizlik ve gafletten dolayı mübtela olunmaktadır. S. 51

Eksik ölçüp, eksik tartmak çok tehlikeli büyük bir günahtır. Allah-u Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de bu günahın şiddet ve tehdidini şöyle beyan etmektedir: "Vay o eksik ölçüp tartan hilecilerin haine" (Mutaffifîn, 1) s. 60

[Kâhine inanan kimse] Birçok Müslüman sadece gaflet ve aldırmazlıktan dolayı bu tatsız ve faydasız olan günaha mübtela olmuştur. Bu şeylere mübtela olmak, günah olmasının yanında halis cahillik ve akılsızlıktır. Çünkü bu insanların söyledikleri şeyler tahmini ve zanna dayalı olmaktadır. S. 65

Erkeklere ipek elbise giymek, altın ve gümüşten ziynet eşyası takınmak günah olduğu gibi, erkek çocuklarına da giydirmek caiz değildir ve şiddetli bir günahtır. Çoğu insanlar gafletten dolayı buna mübtela olmaktadırlar. S. 66

Safları sık ve düzgün tutmak, âlimlerin ittifakı ile vacibtir.
Genellikle safta duran kişiler arasında boş yerler bırakılmakta, ön safta yer olmasına rağmen arkada saf tutulmaktadır. Bir de safta ileri geri durulmaktadır. Bunların hepsi günahtır ve şiddetli tehditleri gerektirir. S. 72

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

GELENEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ (…) Ne orijinal ne de felsefî olarak teolojik düşünce sahibi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI