Cevaplar.Org

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, genel olarak yüce kitabımız hakkında son derece mühim bilgiler içeriyor. Uzmanlık sahası tefsir olan, hem akademik kariyere, hem medrese geleneğinin ilmi-irfani boyutuna sahip değerli hocamız Niyazi Beki beyefendi, akıcı ve sürükleyici bir kitabı dilimize kazandırmış. “Arus-ul Kur’an” “Kur’an’ın süsü, gelini” tabir eden Rahman Suresi ışığında, Kur’an diline, vahy terminolojisine ait birçok meseleyi anlamamıza vesile olan bu eser için hocamıza şükran borçluyuz.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-12-08 04:52:25

Eser Adı: Rahman Suresi

Müellif: Dr. Niyazi Beki

Yayınevi:Nesil Yayınları

Kur'an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Suresi Tefsiri, genel olarak yüce kitabımız hakkında son derece mühim bilgiler içeriyor. Uzmanlık sahası tefsir olan, hem akademik kariyere, hem medrese geleneğinin ilmi-irfani boyutuna sahip değerli hocamız Niyazi Beki beyefendi, akıcı ve sürükleyici bir kitabı dilimize kazandırmış. "Arus-ul Kur'an" "Kur'an'ın süsü, gelini" tabir eden Rahman Suresi ışığında, Kur'an diline, vahy terminolojisine ait birçok meseleyi anlamamıza vesile olan bu eser için hocamıza şükran borçluyuz.

"Birinci Bölümde, Rahman Suresinin açıklamasına yer verilmiştir. Açıklamalarda, değişik klâsik tefsir kaynakla­rından istifade cihetine gidilmiş ve dirayet tefsiri çerçeve­sinde, sonradan ilmî değeri ortaya çıkmış birtakım yeni bilgilere de yer verilirken ilmî ve objektif ölçülere azamî derecede riayet edilmeye çalışılmıştır.

İkinci Bölüm ise, surenin önemli bir ayrıntısı sayılabilen "Rahman Suresinde celâl ve cemal sıfatlarının paralel­liği"ne tahsis edilmiştir. Ayrıca "Mesanî Sırrı" ve "Rahman Suresinde İkili Anlatım Sistemi" şeklindeki alt başlıklarda "ikili sistem" yansımalarına dikkat çekilerek, insan ve cin ikilisine hitap eden Rahman Suresinde, kâinatın değişik parçalarından örneklerin ikişerli olarak ilâhî ilim, kudret ve merhametin birer yansıması şeklinde ortaya kondu­ğuna işaret edilmiştir"

"Arusu'l-Kur'an" ın bir anlamı da "celâl ve cemal sıfat­larının sahibi, Rahman ve Rahîm olan Allah'ın yarattığı dünya ve ahiret mamullerinin en güzel bir şekilde sergi­lendiği sure" demektir. Bu yönüyle Rahman Suresi, Kur'an'ın güzelliklerini yansıtan kutsî bir vitrin hükmün­dedir." Buyrun bu kutsi vitrinde dikkat ve titizlikle süslenmiş bir Kur'an coğrafyası yolculuğuna..

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*NATO'nun kuruluşu(24 Mart 1949) *Uhud savaşı(24 Mart 625) *Huneyn savaşı(29 Mart 630) *Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğumu(30 Mart 1432)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI