Cevaplar.Org

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

Meleklerin ve ruhanîlerin varlığına peygamberler, veliler ve âlimler işaret ettikleri gibi, mukaddes kitaplar da bunların mevcudiyetlerine delalet etmektedirler. Keyfiyetleri hakkında bir kısım ihtilaflar olsa da, mevcudiyetlerinde müşahedeler açısından asla şüphe yoktur. Binlerce, milyonlarca insan değişik zaman ve mekân boyutlarında bu âlemin kapısını aralamış ve gördüklerini anlatmışlardır.


Mustafa Hacet

cevaplarorg@gmail.com

2011-11-01 07:26:42

Meleklerin ve ruhanîlerin varlığına peygamberler, veliler ve âlimler işaret ettikleri gibi, mukaddes kitaplar da bunların mevcudiyetlerine delalet etmektedirler. Keyfiyetleri hakkında bir kısım ihtilaflar olsa da, mevcudiyetlerinde müşahedeler açısından asla şüphe yoktur. Binlerce, milyonlarca insan değişik zaman ve mekân boyutlarında bu âlemin kapısını aralamış ve gördüklerini anlatmışlardır.

Herkese açılmaması imtihan sırrının bozulmaması içindir. Bazılarına açılması da, cümlemizin imanının güçlenmesine delil teşkil edecek ilahî bir yardımdır.

Hem ayrıca evrendeki milyonlarca ve belki de milyarlarca yıldızın mevcudiyeti gösteriyor ki, buralar hâlî (boş) olmamak lazımdır. Dünyayı bizlerle donatan Allah Teâlâ, kim bilir oraları da bilemediğimiz nice ruhanî ve nuranî varlıklarla donatmıştır. Belki de daha bilemediğimiz nice varlıklarla...

Melekler Allah Teâlâ'nın yardımcıları değil, görevli memurlarıdır. Cenab-ı Hak icraatını görevlendirdiği meleklerle perdeler. Zira tevhid ve ulûhiyet gizlenmeyi ve perdelenmeyi gerektirir. İzzet ve azamet bunu iktiza eder.

Belli başlı bildiğimiz büyük melekler şunlardır:

Cebrail (A.S.): Peygamberlere vahy getiren melektir.

Azrail (A.S.): Ruhları kabzetmekle görevli melektir.

Mikail (A.S.): Tabiat olaylarını yöneten melektir.

İsrafil (A.S.): Kıyamet hadisatını yönlendiren melektir.

Kiramen kâtibin: Günlük yaptığımız işleri tesbit eden meleklerdir.

Münker, Nekîr: Kabirdeki sorgu-sual melekleridir.

Hafaza melekleri: İnsanları her türlü musibetlerden Allah'ın (C.C.) izniyle muhafaza etmeye memur meleklerdir.

Hayvanlar, insanlar ve cinler hem bedenî ve hem de ruhî varlıklardır. Melekler sadece ruhî, bitkiler ve cansızlar da sırf bedenî varlıklardır. Hayvanlar beden-yoğun, insanlar ruh-beden dengeli, cinler de ruh-yoğun varlıklar olsa gerektir.

Beden ruhun kafesidir. Riyazata tabî tutulduğunda ve böylece hafiflediğinde, ruh daha serbest hareket edebilir. Aksi takdirde beden kesafet (yoğunluk) kazandığında, maddî fonksiyonlar daha da fazlalaşır.

İnsanlar ve cinler imtihana tabî, melekler ise sonsuz itaat eden varlıklardır. Cansızlar, hayvanlar ve bitkiler ise hayatı itmam eden yardımcı ve nötr varlıklardır. Maddenin ne olduğunu biliyoruz. Ancak ruh, Hz. Allah'ın sırlarının başında gelenlerden biri olsa gerektir ki, onun hakkında çok az bir malumata sahibiz. Lakin müşahede ve mükaşefe yolu ile, zîşuur bir emr-i rabbanî olduğunu ve bir vücud-u hariciyesinin bulunduğunu idrak ediyoruz.

Herhalde insandaki elle tutulup, gözle görülemeyen latife ve hislerin, yani üzülme, acıma, sevme, sevilme, şefkat, merhamet, aşk, kin, nefret, adavet ve benzeri duyguların merkez üssü ruh olsa gerektir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Ahmet Burak, 2012-11-03 13:46:37

Çok dikkat çekici bir mesele ve üzerine saatlerce konuşulsa bile insan zihninin soyut varlıkları kavrama yetersizliği nedeniyle soru işaretlerinin son bulamayacağı ve derin bir tefekkür penceresi açabilecek bir iman hakikati hakkında bilgi veren hocamıza teşekkür ediyorum.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

İMAN ETMEK İLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK ARASINDA NE FARK VARDIR?

İMAN ETMEK İLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK ARASINDA NE FARK VARDIR?

Abdullah bin Ömer’in babası Hz. Ömer’den naklettiği meşhur Cibril hadisinde, Hz. Muhammed (

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

Meleklerin ve ruhanîlerin varlığına peygamberler, veliler ve âlimler işaret ettikleri gibi, mu

KUR'AN'A DAİR NOTLAR

KUR'AN'A DAİR NOTLAR

Ümmi olan bir zattan sudur eden Kur’an’ın bir Allah kelamı olduğuna ait delilimiz onun bela

İNSANIN SERÜVENİ

İNSANIN SERÜVENİ

Hayat: Âlem-i ervahdan (Ruhlar âlemi) âlem-i şehadete (Dünya âlemi) ve oradan da âlem-i misal

KIYAMET VE AHİRET

KIYAMET VE AHİRET

Öldükten sonra dirilmek (Ba'sü-ba'delmevt) Allah’ın(C.C.) sıfatlarının anlaşılabilmesi

VAHY, PEYGAMBERLER VE VELİLER

VAHY, PEYGAMBERLER VE VELİLER

Cenab-ı Hakkın emir ve isteklerini bazen Cebrail (A.S.) vasıtasıyla ve bazen de ilham ve sadık

MUCİZE VE KERAMET NE DEMEKTİR?

MUCİZE VE KERAMET NE DEMEKTİR?

Mucizeler, peygamberlerin peygamberliklerini isbat etmek için gösterdikleri harikulade olaylardır

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

Madem Allah Teâlâ vardır, kullarına isteklerini bildirecektir. Herkesle konuşması mümkün olm

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

Cenab-ı Hakk’ın sıfat-ı selbiye ve sıfat-ı subutiye adı altında sıfatları mevcuttur.

TEVHİD NÜKTELERİ

TEVHİD NÜKTELERİ

Tevhidi sadece afakî çizgide birleme olarak algılamamak lazımdır. Enfüsî dairede de insan ken

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İlahî hiçbir tebliğe muhatap olmayanlar yine de Allah Teâlâ’nın varlığını kabullenmekle

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI