Cevaplar.Org

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

Meleklerin ve ruhanîlerin varlığına peygamberler, veliler ve âlimler işaret ettikleri gibi, mukaddes kitaplar da bunların mevcudiyetlerine delalet etmektedirler. Keyfiyetleri hakkında bir kısım ihtilaflar olsa da, mevcudiyetlerinde müşahedeler açısından asla şüphe yoktur. Binlerce, milyonlarca insan değişik zaman ve mekân boyutlarında bu âlemin kapısını aralamış ve gördüklerini anlatmışlardır.


Mustafa Hacet

cevaplarorg@gmail.com

2011-11-01 07:26:42

Meleklerin ve ruhanîlerin varlığına peygamberler, veliler ve âlimler işaret ettikleri gibi, mukaddes kitaplar da bunların mevcudiyetlerine delalet etmektedirler. Keyfiyetleri hakkında bir kısım ihtilaflar olsa da, mevcudiyetlerinde müşahedeler açısından asla şüphe yoktur. Binlerce, milyonlarca insan değişik zaman ve mekân boyutlarında bu âlemin kapısını aralamış ve gördüklerini anlatmışlardır.

Herkese açılmaması imtihan sırrının bozulmaması içindir. Bazılarına açılması da, cümlemizin imanının güçlenmesine delil teşkil edecek ilahî bir yardımdır.

Hem ayrıca evrendeki milyonlarca ve belki de milyarlarca yıldızın mevcudiyeti gösteriyor ki, buralar hâlî (boş) olmamak lazımdır. Dünyayı bizlerle donatan Allah Teâlâ, kim bilir oraları da bilemediğimiz nice ruhanî ve nuranî varlıklarla donatmıştır. Belki de daha bilemediğimiz nice varlıklarla...

Melekler Allah Teâlâ'nın yardımcıları değil, görevli memurlarıdır. Cenab-ı Hak icraatını görevlendirdiği meleklerle perdeler. Zira tevhid ve ulûhiyet gizlenmeyi ve perdelenmeyi gerektirir. İzzet ve azamet bunu iktiza eder.

Belli başlı bildiğimiz büyük melekler şunlardır:

Cebrail (A.S.): Peygamberlere vahy getiren melektir.

Azrail (A.S.): Ruhları kabzetmekle görevli melektir.

Mikail (A.S.): Tabiat olaylarını yöneten melektir.

İsrafil (A.S.): Kıyamet hadisatını yönlendiren melektir.

Kiramen kâtibin: Günlük yaptığımız işleri tesbit eden meleklerdir.

Münker, Nekîr: Kabirdeki sorgu-sual melekleridir.

Hafaza melekleri: İnsanları her türlü musibetlerden Allah'ın (C.C.) izniyle muhafaza etmeye memur meleklerdir.

Hayvanlar, insanlar ve cinler hem bedenî ve hem de ruhî varlıklardır. Melekler sadece ruhî, bitkiler ve cansızlar da sırf bedenî varlıklardır. Hayvanlar beden-yoğun, insanlar ruh-beden dengeli, cinler de ruh-yoğun varlıklar olsa gerektir.

Beden ruhun kafesidir. Riyazata tabî tutulduğunda ve böylece hafiflediğinde, ruh daha serbest hareket edebilir. Aksi takdirde beden kesafet (yoğunluk) kazandığında, maddî fonksiyonlar daha da fazlalaşır.

İnsanlar ve cinler imtihana tabî, melekler ise sonsuz itaat eden varlıklardır. Cansızlar, hayvanlar ve bitkiler ise hayatı itmam eden yardımcı ve nötr varlıklardır. Maddenin ne olduğunu biliyoruz. Ancak ruh, Hz. Allah'ın sırlarının başında gelenlerden biri olsa gerektir ki, onun hakkında çok az bir malumata sahibiz. Lakin müşahede ve mükaşefe yolu ile, zîşuur bir emr-i rabbanî olduğunu ve bir vücud-u hariciyesinin bulunduğunu idrak ediyoruz.

Herhalde insandaki elle tutulup, gözle görülemeyen latife ve hislerin, yani üzülme, acıma, sevme, sevilme, şefkat, merhamet, aşk, kin, nefret, adavet ve benzeri duyguların merkez üssü ruh olsa gerektir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Ahmet Burak, 2012-11-03 13:46:37

Çok dikkat çekici bir mesele ve üzerine saatlerce konuşulsa bile insan zihninin soyut varlıkları kavrama yetersizliği nedeniyle soru işaretlerinin son bulamayacağı ve derin bir tefekkür penceresi açabilecek bir iman hakikati hakkında bilgi veren hocamıza teşekkür ediyorum.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI