Cevaplar.Org

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İlahî hiçbir tebliğe muhatap olmayanlar yine de Allah Teâlâ’nın varlığını kabullenmekle mükelleftirler. Çünkü pratik akıl, müptedi diyebileceğimiz kimseler için dahi yaratıcıyı tesbite yeterlidir. Ancak şeriatları bilme, tebliğ almaya bağlıdır. Bu konuda kendisine bir haber ulaşmayan kimse mesuliyetten kurtulur.


Mustafa Hacet

cevaplarorg@gmail.com

2011-08-21 08:45:52

Mükellefiyet

İlahî hiçbir tebliğe muhatap olmayanlar yine de Allah Teâlâ'nın varlığını kabullenmekle mükelleftirler. Çünkü pratik akıl, müptedi diyebileceğimiz kimseler için dahi yaratıcıyı tesbite yeterlidir. Ancak şeriatları bilme, tebliğ almaya bağlıdır. Bu konuda kendisine bir haber ulaşmayan kimse mesuliyetten kurtulur.

Ayrıca her yönüyle dini tatbik etme ve yaşama mesuliyeti ise, ortamın hazır edilmesine ve İslamî bir havanın teneffüs ettirilmiş olmasına bağlıdır. Ancak, yaratıcıyı inkâr etmemek ayrı, onu kabul etmek ayrıdır. Birinde çaresizlik diğerinde ise iz'an ve şuur vardır. Akıl imana yeterli olduğu gibi, vicdan da salih ameller yapmak için yeterli bir mihenk oluşturmaktadır.

Tekfirden Sakınırız

Kur'an'da en önemli hakikat iman ve ameldir. Öyle ise Allah Teâlâ'nın kıymet verdiğine kıymet vermelidir. Binaenaleyh ileri geri mü'minlere ve Müslümanlara kâfir veya münafık demek büyük vebaldir. Çünkü Peygamberimiz "Denilen değilse, diyene döner" buyurmaktadır. Bu ise, çok dikkat edilmesi gereken bir söylemdir. Bundan ötürü İslam âlimleri, kişinin küfür ve nifakının tescilini, devlete ait bir görev saymışlardır. Küfür ve nifakın tesbiti, kişiler için bir mükellefiyet değildir. Allah, "ben müslümanım diyene, değilsin demeyin" diyor.

İmanla İlgili Bazı Kavramlar

Taklidi iman: Duyulan ve görülen şekli ile imandır ki, icmalî (Genel) bir keyfiyet arz eder. Yani özetle teşekkül etmiş bir imandır. Böyle bir imanın son nefese kadar insanı kurtarıcı olması müşkildir.

Tahkiki iman: Hakk'ı kabul ve tasdik etmektir. Araştırarak, şüphe bırakmayacak şekilde imana erişmektir ki, her müslümanın imanını tahkike erdirmesi gerekir. İmanda artma ve eksilme olmadığı gibi, iman şüphe de götürmez. Ancak taklidden tahkike erişilmesi ve zayıf bir imanın güçlenmesi söz konusudur.

Mü'min ve Müslim: Mü'min İslamı içine sindiren, müslim ise yaşamaya ve yaşatmaya çalışan kimsedir.

Münafık: Dili mü'min ve müslim gibi, ama kalbi kâfir ve müşrik gibi olandır.

Kâfir: İmanı ve İslam'ı inkâr eden kimsedir.

Müşrik: İman ve İslam'ın bir kısmını kabul edip, bir kısmını kabul etmeyendir.

Fasık ve Facir: Fasık günah işleyene denir. Facir ise, günah olduğunu bile bile herhangi bir işte ısrar eden kimsedir. İşlenilen günah aleniyet kesbettiğinde, yani herkes duyup - gördüğünde ve buna rağmen devam edildiğinde, kişinin Hz. Allah tarafından affı riske edilmiş olur. Çünkü günah şahitlendirilmiş ve tescillendirilmiştir. Bu kişilere fasık-ı mütecahir, facir-i mütecahir denir.

-Devam Edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İMAN ETMEK İLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK ARASINDA NE FARK VARDIR?

İMAN ETMEK İLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK ARASINDA NE FARK VARDIR?

Abdullah bin Ömer’in babası Hz. Ömer’den naklettiği meşhur Cibril hadisinde, Hz. Muhammed (

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

Meleklerin ve ruhanîlerin varlığına peygamberler, veliler ve âlimler işaret ettikleri gibi, mu

KUR'AN'A DAİR NOTLAR

KUR'AN'A DAİR NOTLAR

Ümmi olan bir zattan sudur eden Kur’an’ın bir Allah kelamı olduğuna ait delilimiz onun bela

İNSANIN SERÜVENİ

İNSANIN SERÜVENİ

Hayat: Âlem-i ervahdan (Ruhlar âlemi) âlem-i şehadete (Dünya âlemi) ve oradan da âlem-i misal

KIYAMET VE AHİRET

KIYAMET VE AHİRET

Öldükten sonra dirilmek (Ba'sü-ba'delmevt) Allah’ın(C.C.) sıfatlarının anlaşılabilmesi

VAHY, PEYGAMBERLER VE VELİLER

VAHY, PEYGAMBERLER VE VELİLER

Cenab-ı Hakkın emir ve isteklerini bazen Cebrail (A.S.) vasıtasıyla ve bazen de ilham ve sadık

MUCİZE VE KERAMET NE DEMEKTİR?

MUCİZE VE KERAMET NE DEMEKTİR?

Mucizeler, peygamberlerin peygamberliklerini isbat etmek için gösterdikleri harikulade olaylardır

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

Madem Allah Teâlâ vardır, kullarına isteklerini bildirecektir. Herkesle konuşması mümkün olm

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

Cenab-ı Hakk’ın sıfat-ı selbiye ve sıfat-ı subutiye adı altında sıfatları mevcuttur.

TEVHİD NÜKTELERİ

TEVHİD NÜKTELERİ

Tevhidi sadece afakî çizgide birleme olarak algılamamak lazımdır. Enfüsî dairede de insan ken

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İlahî hiçbir tebliğe muhatap olmayanlar yine de Allah Teâlâ’nın varlığını kabullenmekle

Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm.

Bakara, 2/186

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI