Cevaplar.Org

ULEMANIN GÖZÜYLE BEDİÜZZAMAN KİTABI HAKKINDA

“Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman” kitabı, bir şahitlikler kitabıdır desem yerinde olur. Şahitlikler eğer ulemadan olursa, çok üstün vasıflı ve yüksek kaliteli olur. Nasılki


Abdülkadir Badıllı

a_badilli@hotmail.com

2011-08-15 10:00:29

 "Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman" kitabı, bir şahitlikler kitabıdır desem yerinde olur. Şahitlikler eğer ulemadan olursa, çok üstün vasıflı ve yüksek kaliteli olur. Nasılki İmam-ı Buhari hafızasına alıp kaydetmiş olduğu 500.000 hadis-i şeriften, ulema rivayetli gayr-ı mükerrer 3700 hadisleri seçerek "Sahih-i Buhari"sini vücuda getirmesindeki üstün vasfı olduğu gibi..

Hususan, ulemadan Bediüzzaman'ın hüviyetini, ilmî şahsiyeti yanında manevî şahsiyetiyle de yakından alakadar olup inceleyenlerin ve mahiyetini kavraya bilenlerin, kısacası Bediüzzaman hazretlerinin te'lifatı olan Risale-i Nurları okuyup anlayanların şahitlikleri daha çok makbul ve te'sirli olur.

Hz. Üstadın, Kur'an'dan aldığı Nur mesleğini bir çok defalar şahitliklerin te'yidinden geçirmiş olduğu nurları okuyanların malumudur. Barla Lahikasında bu husus birkaç kere geçmektedir. Misal için bir kaç örnek:

"Evvela: Yazdığım bazı şeylere dair fikrinizi soruyorum, maksadım; gördüğüm hakikat, acaba hakikat mıdır? " diye sormuyorum. Belki hakikata açılan yol, acaba umuma yol olabilir mi? diye soruyorum Çünkü umumun telakkisini sizin kadar bilmiyorum" diyerek, şahitlikleriyle te'yid ettiriyor.

Sekizinci Lem'a'nın baş taraflarında da Geylanî hazretlerinin gaybî ihbarnamesinin hakikatini, yirmi üç nur talebelerinin şahitlikleriyle tasdik ettirip ilan ettirmesi de bu neviden olan bir şahitliktir.

Keza, Yirmisekizinci Lem'anın parçalarının birisinde (Eskişehir hapis hadisesinde bir kısım yeni talebelerin nurlarla alakalarının olmadığını mahkemeye söylemeleri üzerine) şöyle bir hitapta bulunmuştur: " Aziz sıddık kardeşlerim! gücenmemek şartıyla, bu defa takdirkarane değil, tenkitkarane iki küçük meseleyi beyan edeceğim.

Birincisi: Ben sizleri ve Risale-i Nurları müdafaa için çok davalarda bulundum. O davalardaki şahidlerimin birinci sınıfı sizlerdiniz. Halbuki inkarınızla hem beni şahitsiz bıraktınız, hem de hakkımdaki ittihamı takviye ettiniz…"

Demek ki bir dâînin, bir mürşid rehberin hem dahilen, hem de haricen müeyyid olan şahitleri olması gerekmektedir. Bu şahitlikler ne kadar çok olursa ve bunlar büyük ulemadan ise, o davanın umumiliği, hakkaniyeti, istikametkarlığı da o derece artar ve o nispette te'yid edilmiş olur.

Felillahilhamd, muazzez ve mualla üstadın Kur'andan almış olduğu iman ve Kur'an'a hizmet mesleği ve davası, hem kendi dünya hayatında, hem vefatından sonra Türkiye dahilinden ve İslam aleminden binlerce şahitliklerle hakkaniyeti, adaleti ve istikamettarlığı ortaya konulmuştur.

İşte çok değerli bir araştırmacı olan Salih Okur kardeşimizin büyük ve yorucu emeklerle hazırlanmış bu kitabı, bir kısım insanlara menfaat sağlıyacağı kesindir. Çünki, Risale-i Nurları iyice okuyamamış bazı zatlar, bu kitapta ismi geçen büyük ve ünlü ulema ve meşayihin (misal için Cizreli Şeyh Seyda hazretlerinin, Alvarlı Şeyh Hâce'nin ve Urfalı Kurra Muhammed hafızın) senakar ve takdirkar beyanlarını gördüklerinde, diyeceklerdir ki; "bu kadar büyük ve fazıl ulemanın takdir ve sena ettikleri bir dava ve o davanın daisi olan zatın söyledikleri mutlaka çok haktır, doğrudur ve istikametlidir."

İşte bu fakir, bu noktadan, Salih kardeşimizin sa'yini takdir ediyor, hizmetinin semeradar olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

10. 06. 2011

Şanlıurfa

Abdülkadir BADILLI

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

"Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."

Tirmizî

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI