Cevaplar.Org casino maxi

ULEMANIN GÖZÜYLE BEDİÜZZAMAN KİTABI HAKKINDA

“Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman” kitabı, bir şahitlikler kitabıdır desem yerinde olur. Şahitlikler eğer ulemadan olursa, çok üstün vasıflı ve yüksek kaliteli olur. Nasılki


Abdülkadir Badıllı

a_badilli@hotmail.com

2011-08-15 10:00:29

 "Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman" kitabı, bir şahitlikler kitabıdır desem yerinde olur. Şahitlikler eğer ulemadan olursa, çok üstün vasıflı ve yüksek kaliteli olur. Nasılki İmam-ı Buhari hafızasına alıp kaydetmiş olduğu 500.000 hadis-i şeriften, ulema rivayetli gayr-ı mükerrer 3700 hadisleri seçerek "Sahih-i Buhari"sini vücuda getirmesindeki üstün vasfı olduğu gibi..

Hususan, ulemadan Bediüzzaman'ın hüviyetini, ilmî şahsiyeti yanında manevî şahsiyetiyle de yakından alakadar olup inceleyenlerin ve mahiyetini kavraya bilenlerin, kısacası Bediüzzaman hazretlerinin te'lifatı olan Risale-i Nurları okuyup anlayanların şahitlikleri daha çok makbul ve te'sirli olur.

Hz. Üstadın, Kur'an'dan aldığı Nur mesleğini bir çok defalar şahitliklerin te'yidinden geçirmiş olduğu nurları okuyanların malumudur. Barla Lahikasında bu husus birkaç kere geçmektedir. Misal için bir kaç örnek:

"Evvela: Yazdığım bazı şeylere dair fikrinizi soruyorum, maksadım; gördüğüm hakikat, acaba hakikat mıdır? " diye sormuyorum. Belki hakikata açılan yol, acaba umuma yol olabilir mi? diye soruyorum Çünkü umumun telakkisini sizin kadar bilmiyorum" diyerek, şahitlikleriyle te'yid ettiriyor.

Sekizinci Lem'a'nın baş taraflarında da Geylanî hazretlerinin gaybî ihbarnamesinin hakikatini, yirmi üç nur talebelerinin şahitlikleriyle tasdik ettirip ilan ettirmesi de bu neviden olan bir şahitliktir.

Keza, Yirmisekizinci Lem'anın parçalarının birisinde (Eskişehir hapis hadisesinde bir kısım yeni talebelerin nurlarla alakalarının olmadığını mahkemeye söylemeleri üzerine) şöyle bir hitapta bulunmuştur: " Aziz sıddık kardeşlerim! gücenmemek şartıyla, bu defa takdirkarane değil, tenkitkarane iki küçük meseleyi beyan edeceğim.

Birincisi: Ben sizleri ve Risale-i Nurları müdafaa için çok davalarda bulundum. O davalardaki şahidlerimin birinci sınıfı sizlerdiniz. Halbuki inkarınızla hem beni şahitsiz bıraktınız, hem de hakkımdaki ittihamı takviye ettiniz…"

Demek ki bir dâînin, bir mürşid rehberin hem dahilen, hem de haricen müeyyid olan şahitleri olması gerekmektedir. Bu şahitlikler ne kadar çok olursa ve bunlar büyük ulemadan ise, o davanın umumiliği, hakkaniyeti, istikametkarlığı da o derece artar ve o nispette te'yid edilmiş olur.

Felillahilhamd, muazzez ve mualla üstadın Kur'andan almış olduğu iman ve Kur'an'a hizmet mesleği ve davası, hem kendi dünya hayatında, hem vefatından sonra Türkiye dahilinden ve İslam aleminden binlerce şahitliklerle hakkaniyeti, adaleti ve istikamettarlığı ortaya konulmuştur.

İşte çok değerli bir araştırmacı olan Salih Okur kardeşimizin büyük ve yorucu emeklerle hazırlanmış bu kitabı, bir kısım insanlara menfaat sağlıyacağı kesindir. Çünki, Risale-i Nurları iyice okuyamamış bazı zatlar, bu kitapta ismi geçen büyük ve ünlü ulema ve meşayihin (misal için Cizreli Şeyh Seyda hazretlerinin, Alvarlı Şeyh Hâce'nin ve Urfalı Kurra Muhammed hafızın) senakar ve takdirkar beyanlarını gördüklerinde, diyeceklerdir ki; "bu kadar büyük ve fazıl ulemanın takdir ve sena ettikleri bir dava ve o davanın daisi olan zatın söyledikleri mutlaka çok haktır, doğrudur ve istikametlidir."

İşte bu fakir, bu noktadan, Salih kardeşimizin sa'yini takdir ediyor, hizmetinin semeradar olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

10. 06. 2011

Şanlıurfa

Abdülkadir BADILLI

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

Türkiye’de acip bir olay meydana geldi. En mühim ve en tehlikeli olan hadise ise, Türk milleti

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

Cenab-ı Hakkın kainata koyduğu kanunlardan(sünnetullah) birisi de, belirli zaman dilimlerinde M

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

Risale-i Nur, insanı Allah’a ulaştıran yolların sayısız olabileceğini söyler. Bununla birl

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

Bu konuda diğer bir ayrıntı da, Risale-i Nur’un diline, üslubuna yapılan itirazdır. Dilin a

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI