Cevaplar.Org

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t Tahsil Müellif: Abdülfettah Ebu Gudde


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-08-15 09:52:07

Eser Adı: İlim Yolunda

Orijinal Adı: Safahat Min Sabri'l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve't Tahsil

Müellif: Abdülfettah Ebu Gudde

Mütercimler: R. Orhan Özel, Samih Yolaçan

Yayınevi: Erkam Yayınları

"İlim, bütün varlık âlemi içinde bir Âdem mihrabıdır. O, Hz. Nuh'ta sefineleşir; sefinede de Nuh'laşır. İlim, Hz. İbrahim'de vadiler hâline gelir. Öyle vadiler ki, oralara sağanak sağanak İlâhî vahiy inmeye başlar. O, Hz. Musa'da bir Tur veya Tur'da Musa olur" diyor büyük bir ilim adamı..

İlim zirvesi, yolu bin bir tuzak ve tehlike dolu, cihanpesendane bir azim ve gayret bekleyen ve himmeti âli olanların ancak ulaşabileceği bir yüksekliktir. Bunu ifade sadedinde çok enfes söylenmiştir. Büyük Hanefi fakihi İmam Ebu Yusuf'un "İlim öyle bir şeydir ki, sen kendini ona tamamen vermezsen o sana az bir kısmını dahi vermez" sözü ile ehl-i hikmetin; "İlmin başı soğandan acıdır, sonu ise baldan tatlıdır" ve "Her şeyin bir engeli vardır, İlmin ise çok engelleri vardır" ifadeleri ilk aklımıza gelenlerdir.

Âlimlerimiz, ilim yolunda bu uzun ve zor yolu tarihe şan verecek şekilde geçmiş üstün kişiliklerdir. Onlar, ilim elde etme yolunda edindikleri tecrübeleri kendilerinden sonraki kuşaklara cömertçe aktarmışlardır.

İşte son devrin büyük hadis âlimi Abdülfettah Ebu Gudde merhumun bu eseri, selef âlimlerinden günümüze gelen bu tecrübelerin derli toplu olarak istifademize sunulmasından ibaret çok güzel bir çalışmadır.

Merhum müellif, yüzlerce kaynağı titizlikle tarayarak, ulemamızın ilim uğruna uzun yollar kat etmelerini, aç susuz kalmalarını, çektikleri zahmet ve meşakkatleri bizlere aktarmaktadır.

Kitapta ilk okuduğum zaman bendenizi en çok etkileyen yerlerden biri, allame M. Zahid Kevseri'nin Türkiye'den ayrıldıktan sonra, Suriye'de maruz kaldığı açlık ile son Şeyhülislam M. Sabri Efendi'nin Hintli lider Gandi'nin açlık orucuna girdiğini zamanın gazetelerinde okuduğunda, kendisinin her gün mecburi açlık orucunda olduğunu ifade eden şiiri olmuştu. Allah Rahmet eylesin.

Merhum Esad Coşan Hocaefendi bu eser hakkında şöyle diyor; "Abdülfettah Ebû Gudde isimli bir âlim var, Allah ömür versin... Âlimlerle ilgili çok güzel bir kitap yazmış, gözyaşları içinde okuyor insan... Kalbi ne kadar katı olsa, gözleri gene sulanıyor insanın... Çok güzel dipnotlarıyla, tahkikleriyle neşretmiş."

Kitabın bir de Faruk Beşer beyin tercümesi ile Nun Yayıncılık'tan çıkan baskısı var ama Erkam Yayınları'nın eseri daha güzel ve kolay okunuşlu bastığını belirtelim.

Emeği geçenleri tebrik ediyor, merhum Ebu Gudde'ye de Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyoruz.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Deniz Ö. Öztürk, 2011-11-17 08:59:58

Müthiş bir kitap(mış).Fakat o kadar da ağır ki altında ezilmemek de bir o kadar da zor.Zaten orda yazılan kişiler bilimde zirveyi tutmuş.Fakat bir kişi,Peygamber Efendimiz(Sallallahü aleyhi ve sellem)''in yolundan gitse(bu sünnet yolunu tutsa) -sünnet bağlılığı ve bağımlılığı ile- o zirveleri tekrar yakalayabilir.Örnek mi?Prof.Dr.İbrahim Canan gibi.Veya daha niceleri veya yeni yetişecek başkalarıyla.Onun için alan zorunluluğu bir de yeni gelişmeleri(araştırmaları) hemen takip etmek gibi!!

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

Uhud Harbi(23 Mart 624)***22 Mart 1683-Merzifon'lu Kara Mustafa paşanın idamı***23 Mart 1960- Üstad Bediüzzaman'ın vefatı *** *Edirne'nin İşgali(26 Mart 1913)***Ahmet Cevdet Paşa’nın Doğumu(27 Mart 1822)*** Huneyn savaşı(29 Mart 630)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI