Cevaplar.Org

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâil-i’ş Şeria Müellif: Ahmet İbrahim Ebu Yusuf Mütercim: İsmail Hakkı Zeyrek Yayınevi: Ajans Renk(Manisa)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-08-06 21:58:41

Eser Adı: Problemler Ve Çareler

Orijinal Adı: El İcâbât'ül Muhtasarati's Seria Fi Mesâil-i'ş Şeria

Müellif: Ahmet İbrahim Ebu Yusuf

Mütercim: İsmail Hakkı Zeyrek

Yayınevi: Ajans Renk(Manisa)

Geçen hafta soru cevap usulü ile hazırlanmış bir eseri nazar-ı dikkatinize arz etmiştik. Bu hafta da tevafuken aynı tür bir eseri tanıtıyoruz.

Aslında düşüncemizde başka bir eser vardı. Ama değerli âlim İsmail Hakkı Zeyrek hocamız, yeni bastırdığı eserini hediye etme lütfunda bulununca, planımızı değiştirdik.

Hocaefendi'nin tercüme ettiği bu eser, Irak âlimlerinden ve Kazimiyye şehrindeki İmam Ebu Yusuf Camii eski imamlarından Seyyid Ahmed İbrahim Ebu Yusuf merhumun, vazife yaptığı sıralar her kesimden halk tabakasından gelen suallere cami kürsüsünden verdiği kısa ve pratik cevapların bir araya gelmesi ile oluşmuş.

Merhum Müellif, kitabı şöyle tanıtıyor; "Bu kitap birçok bilgilerin, dini ve edebi kültürün bir özetidir. Ben bu kitabı kolay ve tatlı bir kaynak olsun diye hazırladım. Değerli okuyucularım bunda istedikleri her çeşit meselenin sağlam cevaplarını bulacaklardır. Bu kitap her çeşit âdi, bozuk ve aşağı düşünceden uzaktır. Ve yine ben bu kitabı İslâm kültür seviyesine ulaşmak için bir çıkış vasıtası, iman gerdanlığı ile süslenmiş bir iyileştirme vasıtası olarak yazdım."

Kitabı, koyduğu ilmi dipnotlarla zenginleştiren İsmail Hakkı Hocamız ise eser hakkında şunları yazmıştır; "Kitapta ilmihal bilgilerinden bazı muamelat ve ukûbat meselelerine ve bunların teşrîî hikmetlerine, meraklı bilgilerden tarihî olaylara, içtimai (sosyal) hastalıklardan bedenî sağlık problemlerine kadar her çeşit soruya cevap verilmiştir. Cevaplar için birçok kaynağa başvurulmuş ve genellikle kaynaklar gösterilmiştir. Tefsirde ise yalnız İbni Kesir ile yetinilmiştir.

Yeni ortaya çıkan bir takım meselelere, İslâm dünyasının bazı merkezlerinde, çözüm yolları aramak için toplanan kongrelere katılan mütehassıs ilim adamlarınca alınan kararlar cevap olarak verilmiştir.

Genel olarak kitap ansiklopedik bir görünüm sergilemektedir.

Birçok meselede mezheplerin görüşlerine yer verilmiştir.

Birinci kitabın başında yer alan, 1 no'lu belgede de görüleceği gibi müellif, Allah Resulü'nün (Sallallahü Aleyhi ve Selem) otuz dokuzuncu batından torunudur ve Hanefi mezhebine mensuptur. Çok az da olsa, bazı meselelerde diğer mezheplerin re'yine göre cevap vermiştir. Biz tercümemizdeki dipnotlarda bunlara işaret ettik. Ve Hanefi mezhebine ait görüşleri kuvvetli ve itimad edilir kaynaklara dayanarak göstermeye çalıştık.

Kitap, İslamî kültür itibarı ile farklı seviyelerde bulunanlara hitap etmekte olması yönü ile her okuyucu kitapta mutlaka kendi seviyesine uyan kısımlar bulacaktır."

Eser şahsi basım olduğundan her kitapçıda bulamayabilirsiniz. Onun için eseri temin etmek isteyenlere Ajans Renk'in telefon numarasını verelim;

0-236-2321717

0-236-2390404

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*18 Mart-1915-Çanakkale zaferi *20 Mart 1514-Çaldıran zaferi *21 Mart 1973-Aşık Veysel'in ölümü *22 Mart 1683-Merzifon'lu Kara Mustafa paşanın idamı *23 Mart 1960-Bediüzzaman'ın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI