Cevaplar.Org

TASAVVUF VE AHLAK EĞİTİMİ

Eser adı: Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi Orijinal Adı: Nazaratün fi’t Terbiyeti ve’s Sülûk Müellif: Hasan el Benna


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-06-15 11:30:09

Eser adı: Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi

Orijinal Adı: Nazaratün fi't Terbiyeti ve's Sülûk

Müellif: Hasan el Benna

Mütercimler: Ayetullah Güneş, Cuma Karan

Yayınevi: Nida Yayıncılık

"Hasan el Benna gerçekten çağın en büyük manevi önderidir. Ama onun düşünceleri ve programı İslam dünyasında ve Batıda daima yanlış anlaşılmıştır." Muhammed Esed  

Bu hafta tavsiye edeceğimiz kıymetli eser, merhum İmam Hasan el Benna'nın, İhvan-ı Müslimin Dergisindeki çeşitli yazılarının bir araya getirilmesi ile oluşmuş. Bu yazılar vesilesi ile "onun İslami ilimlerdeki derinliğini" ve "sadece bir davanın önderi değil, aynı zamanda o davanın ilmi çerçevesini de belirleyen mütefekkiri" olduğunu görüyoruz.

Aynı zamanda Türkiye'de tasavvufa pervasızca hücum edip de Hasan el Benna'yı(Şazeli tarikatı şeyhi Seyyid Abdülvehhab el Hasafi'ye intisap etmişti) önder kabul edenlerin içine düştüğü açmazı da göz önüne seren bir eser bu.

Mesela, Hasan el Benna bu yazılarında "ben ölen velinin hayattayken kerameti olabileceği gibi, öldükten sonra da kerameti olacağı itikadındayım."

"Biz de bu tevessülü caiz gören kısımdanız. Bir şartla ki, o da kişi, bu tasarrufun ve bu işin ancak ve ancak Allah'ın kudretiyle olduğuna inanmalıdır."

"Tevessül, kişinin salih insanları sevmesinin bir yansımasıdır. Kişinin salih insanları sevmesi zaten salih amelin ta kendisidir. Dolayısıyla, konu döner, tekrar salih amele gelir."

"Fıkhın hükmü geneldir. Çünkü maksadı dinin minaresini yükseltmek ve onu yüceltmektir. Tasavvufun hükmü ise, hastır, özeldir, genel değildir. Çünkü o, kul ile Rabbi arasında olan bir muameledir. "

"Tasavvuftan fıkha dönüp onunla yetinmek mümkündür. Ancak tasavvuf fıkıhsız olmaz. Bunun için şöyle söylenmiştir; "Sufi, fıkıhçı olmalıdır; ancak her fıkıhçı sufi olmayabilir." gibi nice fikirler serdetmektedir ki, sahih bir tasavvufun savunduğu görüşlerdir.

 Kitabın insanı rahatlatan ve dengeli düşünmeye davet eden bir üslubu var. Zaten her meselede el Benna'nın görüş ve düşünceleri hilm, itidal ve hikmet kanaviçelidir

Müellifi hürmet ve rahmetle yâd ederken, bu eseri dilimize kazandıran muhterem mütercimlere ve Nida Yayıncılık'a teşekkürlerimizi sunarız.

*Hasan El Benna'nın yazılarının bir araya getirilmesi ile oluşan, ülkemizde de Risaleler adıyla çevirisi yapılan eserler.

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mustafa Tarhanacı, 2011-08-30 18:03:32

Sayın Salih Ağabey Bu kitabı okudum. Kitap zaten varolan tasavvufa ilgimi ve yönelişimi arttırdı. Tasavvufun eğitim ve davet çalışmalarında kullanılması gereken yığınla güzelliği barındırdığına inanıyorum. Radikal ya da nurcu ekollerin de tasavvufun hatadan hurafaden uzak harika argüman ve yöntemlerini kullanması gerektiğini hatta başarı için kullanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Saygılar.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

3, Kadir

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Çanakkale zaferi(18 Mart 1915) *Uluğ Bey'in doğumu(20 Mart 1394) *Çağımızın Büyük İslam Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi Hz.lerinin Vefatı(23 Mart 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI