Cevaplar.Org

HZ. CEMİLE BİNTİ SÂBİT (R.ANHA)

Hz. Ömer’in (r.a) dördüncü eşi, Âsım bin Ömer’in annesidir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-06-08 11:21:40

Hz. Ömer'in (r.a) dördüncü eşi, Âsım bin Ömer'in annesidir.

BABASI:

Sâbit bin Ebî Eflah.

NESEBİ:

Cemile Binti Sâbit bin Kays bin Ebil Eklâh bin İsmet bin Avf bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Künyesi Hz. Ömer'den olan oğlu Âsım'a izafeten Ümmü Âsım'dır.

HAYATI:

Ensâr'dan olan Hz. Cemile Evs kabilesindendir. Ashabdan Âsım bin Sâbit'in (r.a) kız kardeşidir. Müslüman olmadan önceki adı Âsiye idi. İslâm'a intisab edince adını değiştirmek istemiş ve bu isteğini eşi Hz. Ömer'e bildirmişti.

Hz. Ömer'e: "Adım hoşuma gitmiyor. Bana yeni bir ad bul" der. Hz. Ömer ona: "Senin adın Cemîle olsun" diye cevap verir fakat O, öfkelenip: "Bir câriye isminden başka koyacak isim bulamadın mı? demiştir. Böyle düşünmesinin sebebi ise Hz. Ömer'in (r.a) acem isimlerinden birine sahip bir cariyesi vardı ve ona "Cemile" adını koymuştu.

Ümmü Âsım (r.anha), Hz. Peygamber'e (aleyhissalatu vesselam) gidip: "Yâ Resûlallah! Adım hoşuma gitmiyor" diye derdini anlatır. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Sen Cemîle'sin" diye cevap verince o yine öfkelenip: "Yâ Resûlallah! Bana bir câriye isminden başka koyacak isim bulamadın mı? Ömer de bana "Cemîle" adını koydu" diye cevap verir.

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Bilmiyor musun, Allah Ömer'in dilinin söylediğini ve kalbinden geçirdiğini kabul eder?" buyurur ve böylece Hz. Ömer'in (r.a) fikri ve Resûlullah Efendimizin tasdikiyle Âsiye Binti Sâbit'in adı, Cemîle Binti Sâbit olur.

Hz. Cemîle'nin Hz. Ömer'den Âsım adında bir oğlu olur. Fakat evlilikleri fazla sürmez ve boşanırlar. Bir gün Hz. Ömer, Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) huzuruna gelip: "Yâ Resûlallah! Cemîle Binti Sabit'e yanağını yere yapıştıracak şekilde vurdum, çünkü benden, gücümün yetmediği bir şeyi istedi…"demiştir.

Hz. Cemîle (r.anha), Hz. Ömer'den (r.a) boşandıktan sonra Yezîd İbni Carîye ile evlenmiştir. Bu evlilikten Abdurrahman adında bir oğlu olmuştur. Hz. Cemîle'nin vefat yılı belli değildir.

KAYNAKLAR

1- Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabeler), trc. Tâceddin Uzun, Uysal Kitabevi, Ankara, 1991.

2- H. Mehmed Zihni Efendi, Meşâhîru'n-Nisâ, sdl. Bedreddin Çetiner, Şâmil Yayınevi, İstanbul, 1982, I.

3- Ahmed Nedvî-Said Sahib Ensarî, Asr-ı Saadet, trc. Ali Genceli, Şâmil Yayınevi, İstanbul, 1985, III. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gider

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ın en sevdiği isimler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." Müslim-Edeb:2 Ebu Davud-Edeb:59

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI