Cevaplar.Org

HZ. ZİNNÎRE (R.ANHA)

İslâm için pek çok işkenceye katlanmıştır. NESEBİ: Rum asıllıdır. Nesebi belli değildir fakat Rum asıllı olduğu için adına Zinnîre Rûmiye’de denilmiştir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-05-14 10:08:47

İslâm için pek çok işkenceye katlanmıştır.

NESEBİ:

Rum asıllıdır. Nesebi belli değildir fakat Rum asıllı olduğu için adına Zinnîre Rûmiye'de denilmiştir.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

İlk Müslümanlardan ve Allah yolunda en çok işkenceye katlananlardandır.

Allah yolunda işkenceye maruz bırakılıp da Ebu Bekir tarafından azad edilenlerden biri de Zinnîre idi. Diğerleri ise şunlardı: Hz. Bilal, Hz. Bilal'in annesi Hamâme, Ebû Fukeyhe, Amir, Nehdiyye ve O'nun kızı, Zinnire, Ümmü Ubeys. 

HAYATI:

Hz. Zinnîre (r.anha) Rum asıllıdır.

"İsti'âb'da bu hatunun adı Zenbere yazılmıştır. İbni Esir'in rivâyetine göre kendisi Beni Adiyy'in hizmetçilerinden biriydi. Hz. Ömer bin Hattab kendisine eziyet eder ve işkence yapardı. Bir başka rivayete göre bu hatun Beni Mahzûm'un hizmetçilerindendi ve kendisine Ebu Cehl zulüm ederdi."

Hz. Zinnîre öldü sanılıncaya kadar dövülüp, kendisine çeşitli işkenceler yapılıyordu, bu çektiği işkenceler sonucunda da gözleri kör olmuştu. Ama O inancından asla taviz vermedi, Allah'a tam tevekkül sonucunda gözleri tekrar görmeye başlamıştı.

"Hz. Ömer'in de Müslüman olmadan önce yaptığı gibi, kendisinin üzerine yürünüp boğazı sıkılır, elleri yanlarına düşer, öldü sanılırdı.

Ebu Cehil'in yaptığı işkenceler yüzünden Zinnîre Hatunun gözleri görmez olmuştu.

Ebu Cehil: "Gördün mü? Lât ve Uzzâ senin gözünü de kör etti!" dedi.

Zinnîre Hatun:

"Hayır! Vallahi, bu öyle değildir!

Benim gözümü böyle eden onlar değillerdir!

Lât ve Uzzâ, ne yarar, ne de zarar vermeye asla kadir olamazlar.

Lât ve Uzzâ, hiçbir şeyi göremezler!

Onlar kendilerine tapanları da, tapmayanları da bilemezler!

Fakat bu, semavî bir iştir.

Benim Rabbim gözümü geri vermeye, beni gördürmeye de kadirdir!" dedi.

Diğer Kureyş müşrikleri de: "Onun gözlerini ancak Lât ve Uzzâ kör etmiştir!" dediler.

Zinnîre Hatun, bunu işitince: "Allah'ın Beyt'ine (Kâbe'sine) yemin ederim ki, onlar yalan söylüyorlar! Lât ve Uzzâ ne zarar verebilir, ne de yarar" dedi."

Zinnîre'nin müşriklere verdiği bu cevaplardan sonra Cenab-ı Hak O'nun gözlerini açmıştı. Her şeye bir bahane bulan müşrikler bu defa: "Bu da Muhammed'in sihirlerindendir!" dediler.

Ebu Cehil hızını alamayıp şöyle dedi: "Muhammed'in izinden giden şu akılsızlara şaşmaz mısınız?! Eğer Muhammed'in getirdiği şey hayırlı ve gerçek olsaydı, biz ona uymakta bunlardan daha önce davranır ve kendilerini geçerdik! Zinnîre'nin doğruyu bulmakta bizi geçeceğini mi sanırsınız?"

Rabbimiz bunun üzerine Ahkâf Sûresi 11. âyeti inzâl buyurdu:

"İnkârda ısrar edenler, (Kur'ân'ı inkârlarına güya bir başka mazeret olarak) mü'minler hakkında şöyle diyorlar: "Eğer Kur'ân hayırlı ve faydalı bir şey olsaydı, şu insanlar ona inanmada bizi geçemezlerdi." Kendileri Kur'ân ile hidayeti bulamayınca (-esasen buna niyetleri de yokken-), kalkıp, "Bu, zaten eski, modası geçmiş bir yalan, bir uydurma!" diyorlar." (Ahkâf Sûresi: 11)

Ebu Cehil'e en güzel cevabı Rabbimiz vermişti…

Hz. Zinnîre dini namına katlandığı bu işkencelerden Hz. Ebû Bekir'in (r.a) kendisini satın alıp âzât etmesiyle kurtulmuştur. 

HAKKINDAKİ HADİSLER:

Hasan b. Sâbit şöyle anlatıyor: "Ben hacca gelmiştim. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) halkı İslâm'a davet ediyordu. Ona iman eden sahabîleri işkence görüyorlardı. Ben Ömer bin Hattab'ı gördüm. Benî Âmir b. Müemmel'den iman eden bir cariyeye işkence ediyordu. Sonra Zinnîre'ye vardı ve ona işkence etti."

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI