Cevaplar.Org

KIRK DERSTE OSMANLI TÜRKÇESİ

Osmanlıca bizim tarih kültürümüzün anahtarıdır. Osmanlıca(eski yazıyı) bilmeden kültürümüzü tam olarak anlamaya ve onun tadına varmaya imkân yoktur.”Prof. Dr. Mehmed Kaplan


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2011-05-08 05:40:14

Eser Adı: Kırk Derste Osmanlıca Türkçesi

Müellifi: Enver Galip Ceylan

Yayınevi: Sözler Neşriyat

"Osmanlıca bizim tarih kültürümüzün anahtarıdır. Osmanlıca(eski yazıyı) bilmeden kültürümüzü tam olarak anlamaya ve onun tadına varmaya imkân yoktur."

Prof. Dr. Mehmed Kaplan

Bu hafta tavsiye edeceğimiz eser bir okuma eseri değil bir çalışma eseri, bir anahtar. Eskimez yazımızı kolayca öğrenmeye vesile olacak bir anahtar ki, tarihimizi iyi bilmek ve araştırmak o yazımızı iyi bilmeye bağlı.

Bu durumu Prof. Dr. Abdülkadir Özcan Bey şöyle ifade ediyor; "Eski yazı kaynaklarımıza, arşiv ve kütüphanelerimizde sık sık rastladığımız Avrupalı genç müsteşriklerin, yani Türkologların bizden çok sahip çıkması acı bir gerçektir. Kendi kültür mirasımızın ne olduğunu daha ziyade onlardan öğrenmek ne hazindir. Bizzat tarih ilminin kendisi kadar, öteki bütün beşeri ve tabii ilimlerin inkişaf seyirlerini tetkik de eski yazıyı hakkıyla bilmeye bağlıdır. Bir yandan zamanın merhametsiz tahribiyle günden güne eriyen, bir yandan da okuyucusu ve tetkikçisi çok azalan eski yazı eserlerimizin bugünkü ve gelecek nesillere kazandırılması, Osmanlıca Türkçesini bilmeye bağlıdır."

Kendi kendine hafta da dört-beş saat çalışarak, bir ayda bu yazıyı öğrenmek mümkün. Tabii tembelliği, lafazanlığı bir tarafa bırakabilirsek. Muhterem Enver Galip Ceylan Hocamızın hazırladığı bu kıymetli eser bizlere bu imkânı sunuyor.

Hocamızın ifadesiyle; "Osmanlı Türkçesinin gramer esaslarını ana hatları ile içerisine alan kitapta Eski Türkçenin son dönemine, Yeni Türkçeye geçiş zamanlarına ait metinler bulunduğu gibi, yazı çeşitleri ve yazı örnekleri de yer almaktadır. Böylece "Kırk Derste Osmanlıca Türkçesi" tarihi eski yazımızı öğrenmek isteyenler için her türlü ön bilgiyi ve gerekli örnekleri vermektedir."

Yaz ayından bir 30-40 günü bu hazineyi öğrenmeye sarf etsek, çok büyük külfete mi gireriz? Ne dersiniz?

Not: Kitabı temin için telefon numarası: 0-212-5271010

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

Çanakkale Deniz Zaferi 18 Mart 1915***Nevruz İlkbahar Başlangıcı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI