Cevaplar.Org

KUR'ÂN'DAN DUALAR-1

DUANIN FAZİLETİ Ve kâle rabbukumud’ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn. Hâlbuki Rabbiniz: “Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibâdet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir.” buyurdu. (Mü'min, 40/60)


Nigâr Dere

nigardere@gmail.com

2011-04-30 17:24:12

DUANIN FAZİLETİ

Ve kâle rabbukumud'ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn.

Hâlbuki Rabbiniz: "Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibâdet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir." buyurdu. (Mü'min, 40/60)

Dua ibâdetin ruhu, Allah'a yönelmenin ta kendisidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in kutlu beyanları ile; "Dua, tam tamına ibadettir" ve yine: "Dua ibadetin başıdır", "Dua ibadetin özüdür" buyurmuştur. "Allah, kendisine dua etmeyen kuluna azab eder", "Dua, başınıza gelmiş ve gelecek olan musibetlerden sizi korur. Ey Allah'ın kulları dua ediniz" buyurmuştur.

Allah-ü Teâlâ (c.c.) ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) emirlerine uyarak çalışmamıza "Duanın Fazileti" ile başladık. Daha sonraki bölümlerde, Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim'de yer alan, günlük hayatta yapılmasında fayda mülâhaza edilen çeşitli dualardan derlenmiş çalışmalarla devam edeceğiz inşaallah… Rabbim çalışmalarımızı bereketli kılsın ve en iyi şekilde feyizlenmeyi nasip buyursun. Âmin.

Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî karîb ucîbu da'veted dâi izâ deâni, fel yestecîbû lî vel yu'minû bî leallehum yerşudûn.
Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler. (Bakara, 2/186)

Ud'û rabbekum tedarruan ve hufyeh, innehu lâ yuhıbbul mu'tedîn.
Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. (A'raf, 7/55)

Ve lâ tufsidû fîl ardı ba'de ıslâhıhâ ved'ûhu havfen ve tamaâ inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn.
Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır. (A'raf, 7/56)

Vezkur rabbeke fî nefsike tedarruan ve hîfeten ve dûnel cehri minel kavli bil guduvvi vel âsâli ve lâ tekun minel gâfilîn.
Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma. (A'râf, 7/205)

Rabbukumud'ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn.
Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min, 40/60)

Kulid'ullâhe evid'ur rahmân, eyyen mâ ted'û fe lehul esmâul husnâ, ve lâ techer bi salâtike ve lâ tuhâfit bihâ vebtegı beyne zâlike sebîlâ.
(Sen onlara) de ki: İster "Allah" deyin, ister "Rahmân" deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O'nundur." Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç. (İsrâ, 17/110)

Kul men yuneccîkum min zulumâtil berri vel bahri ted'ûnehu tedarruan ve hufyeh, le in encânâ min hâzihî le nekûnenne mineş şâkirîn.
De ki: "Bizi bu tehlikeden kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız" diye gizli ve aşikâr O'na yalvarıp dururken, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? (En'âm, 6/63)

Kul mâ ya'beu bikum rabbî lev lâ duâukum, fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ.
(Resulüm!) De ki: "Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa? (Ey inkârcılar! Size bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; o halde azab yakanızı bırakmayacaktır!" (Furkân, 25/77)

Rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.
Rabbim! Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın. (Enbiyâ, 21/89)

KAYNAKLAR:

1- Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Feza Gazetecilik, İstanbul, 1992.

2- M. Akgül, Âyetler ve Hadisler Işığında Hayatımız-1, http://www.hikmet.net/content/view/53545/13/

3- Nevzat Yüksel, Hayat Rehberi Kur'ân Fihristi, Dergâh Ofset, Tarihsiz.

4- http://www.kuranmeali.org/kuran_meali.aspx?sorted=0

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

mert yılmaz, 2011-05-07 02:54:18

Merve hanımın dediği gibi de olsun bu şekilde de olsun. Arapça okuyamayanlarda oluyor çünkü..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Nigâr Dere, 2011-05-01 12:06:14

Teşekkür ederim Merve Nur hanım, bundan sonraki bölümlerde inşaallah tavsiyenizi dikkate alacağım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Merve Nur, 2011-05-01 04:14:18

Ayetleri latince değil de Kur'an alfabesi ile yazsanız daha güzel olurdu diye düşünüyor, emeğinize saygılarımı ifade ediyorum.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI