Cevaplar.Org

IRAK’IN BÜYÜK ÂLİMLERİNDEN MUHAMMED ABDÜLKERİM BİYARA EL MÜDERRİS

Yüce ilim ve güzel ahlakla mücehhez olan allame-i cihan vasfına sahip büyük üstad Abdülkerim Biyara el Müderris, İslam âleminin gurur ve iftiharla andığı bir zat-ı muhteremdir.


Gülcemal Soylu

cevaplarorg@gmail.com

2011-04-30 06:36:16

-Dr. Ekrem Abdürrezzak el Meşhadani'nin kaleminden-

Yüce ilim ve güzel ahlakla mücehhez olan allame-i cihan vasfına sahip büyük üstad Abdülkerim Biyara el Müderris, İslam âleminin gurur ve iftiharla andığı bir zat-ı muhteremdir.

Yüce âlimimiz, (Hoz Gazi) aşiretinden Abdülkerim İbn-i Fettah ibn-i Süleyman ibn-i Muhammed, Rebiül evvel ayı 1323 hicri, 1902 miladi yılının baharında doğmuş, 30.08.2005 Miladi-25 Recep 1426 Hicri yılı Salı günü, 103 yaşında vefat etmiştir. Hayatı; ilim öğrenme, öğretme ve dini fetvalar yayınlamakla geçmiştir.

Bu zatın vefatıyla Irak ve İslam âlemi yeri doldurulmayacak bir ilim direğini kaybetmiştir. Dindar bir muhit ve aileden dünyaya gelen Abdülkerim Hoca, Irak'ın her tarafında yaygın dini okullarda okumuş, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiştir.

Şeyh Ömer Karadaği'den ilmi icazetini almıştır. Halepçe camilerinin birinde müderrislik ve imamlık yapmıştır. Halepçe'de fazla kalmayarak, Biyara beldesine giderek, Alaaddin Nakşibendî tekkesindeki dini medresede öğretmenlik yaptı. 1951 yılına kadar bu okulda eğitim veren üstad, "Abdülkerim Biyara el müderris" unvanı ile meşhur oldu.

Bağdat'taki ikametinden önce Süleymaniye ve Kerkük'te ders okuttu. Bağdat'ta Şeyh Abdülkadir(ks.) medresesinde müderrislik yaptı. Şeyh Abdülkadir Geylani Camiinde ekseriyetle hutbeleri o okurdu. Bağdat Ahmedi Camiinde imamlık yaptı. Erken olarak emekliye ayrılmasına rağmen, hayatının sonuna kadar eğitim ve fetva vermeye devam etti.

Büyük âlim, muhterem hocamız Süleymaniye'de ve İran'ın "Durud" şehrindeki Nakşibendî medresesinde eğitim vermeye devam etti. İran'dan sonra Bağdat'a dönerek, artık ömrünün sonuna kadar Şeyh Abdülkadir(ks.) medresesinde tedrisata devam ederek, büyük âlimler yetiştirdi.

Arapça, Kürtçe ve Farsça dillerinde çok telif ve eserleri var.. Makamı sabah akşam ziyaretçilerle dolar taşardı. İslam âleminden her uyruktan talebeleri vardı. Irak Din Âlimleri Rabıtası Başkanlığı yaptı.

Dini ve edebi olarak çok kitap yazdı. En önemlileri; Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Kürtçe-Arapça Sözlük, İrşad el Enam ila Efkârı el İslam, El Feraid-il Cedide, Hülasat Cevahir el Kelam, Cevahir el Fetava, Ulemauna Fi Hizmet el İlim ved Din, Risalet el Mevlid el Nebevi, Risalet'ül Mirac, Esas el Saade, el İman ve'l İslam ve daha nice eserler.

 Şeyh Abdülkerim el müderris şöhretperestliği hiç sevmezdi. Bütün ömrünü tedris, vaaz ve fetva ile geçirdi. Devlet büyüklerine yaklaşma gibi hiçbir çabası olmamıştır. İlmi vakarını daima muhafaza etmiştir. Dünya ehlinden olmadı. İlme samimiyetle sarılır, vakitlerini kitap yazmakla geçirirdi. Arapça, Kürtçe, Farsça yüzlerce eser ve yetiştirdiği yüzlerce âlim bıraktı.

Tercüme: Talebelerinden Gül Cemal Soylu/Cevaplar.org

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

omer faruk, 2011-05-09 09:13:13

bismillah, velhamdulillah, vesselatu vesselamu ala Rasulillah, emma baad, muhterem site yöneticileri, hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ederim, Rabbimiz sırat-ı mustaqim'den ayırma bizleri amin, hayırlı çalışmalar! omer

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

Dostu, hocamız, hafız Abdülfettah Ebu Gudde(rahimehullahi teala) ‘Safhatu Min Sabril Ulema’ a

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

Muhammed Emin Er, Zülfügül lakabını taşıyan Hacı Zülfikâr‘ın oğlu olup, milâdî 1914,

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

3. Çan Şeyhleri’nin Osmanlı Devleti ile İlişkileri Şeyh Ahmed Elçani Hz.leri Çan camisind

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

İlim, basiret, salah ve takva ehli kimseler onu sena etmede ittifak etmişlerdir. Onun faziletleri

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-1

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-1

Seyyid Şeyh Ahmed Elçani hazretleri Kadiri tarikatı geleneğinden gelen bir ailenin mensubudur. 1

ŞEYH SAFFETULLAH-I OHİNİ(1939-1989)

ŞEYH SAFFETULLAH-I OHİNİ(1939-1989)

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Son devrin bilinmeyen büyük âlimlerinden merhum Şeyh Saffetullah-ı

EBU’L-HASEN ALİ EL-HASENÎ EN-NEDVÎ (1333-1420/1914-1999)

EBU’L-HASEN ALİ EL-HASENÎ EN-NEDVÎ (1333-1420/1914-1999)

Hint altkıtasının önde gelen âlimlerinden olan Ebü’l-Hasen Ali (Miyân) b. Abdülhay b. Fahr

DOSTUM NEDVİ

DOSTUM NEDVİ

Dostum Nedvi ilk defa 1951 yılı kışında “Salı Konferanslarından” birinin sonunda Kahire

BEDİÜZZAMAN'IN HAYATI VE ESERLERİ-2

BEDİÜZZAMAN'IN HAYATI VE ESERLERİ-2

Eserleri Bediüzzaman’ın eserleri, kendi hayatındaki dönüm noktalarını ifade eden "Eski Sai

BEDİÜZZAMAN'IN HAYATI VE ESERLERİ-1

BEDİÜZZAMAN'IN HAYATI VE ESERLERİ-1

Bediüzzaman Said Nursi, 1293-94/1876-77 tarihinde Bitlis'in Hizan kazasının İsparit Nahiyesine b

M. AKİF'İN GÖZÜYLE BATICILIK-2

M. AKİF'İN GÖZÜYLE BATICILIK-2

M.Akif, tefrikanın husumete ve kardeş kavgasına yol açtığını, bunun sonunun da düşmana tes

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI