Cevaplar.Org

IRAK’IN BÜYÜK ÂLİMLERİNDEN MUHAMMED ABDÜLKERİM BİYARA EL MÜDERRİS

Yüce ilim ve güzel ahlakla mücehhez olan allame-i cihan vasfına sahip büyük üstad Abdülkerim Biyara el Müderris, İslam âleminin gurur ve iftiharla andığı bir zat-ı muhteremdir.


Gülcemal Soylu

cevaplarorg@gmail.com

2011-04-30 06:36:16

-Dr. Ekrem Abdürrezzak el Meşhadani'nin kaleminden-

Yüce ilim ve güzel ahlakla mücehhez olan allame-i cihan vasfına sahip büyük üstad Abdülkerim Biyara el Müderris, İslam âleminin gurur ve iftiharla andığı bir zat-ı muhteremdir.

Yüce âlimimiz, (Hoz Gazi) aşiretinden Abdülkerim İbn-i Fettah ibn-i Süleyman ibn-i Muhammed, Rebiül evvel ayı 1323 hicri, 1902 miladi yılının baharında doğmuş, 30.08.2005 Miladi-25 Recep 1426 Hicri yılı Salı günü, 103 yaşında vefat etmiştir. Hayatı; ilim öğrenme, öğretme ve dini fetvalar yayınlamakla geçmiştir.

Bu zatın vefatıyla Irak ve İslam âlemi yeri doldurulmayacak bir ilim direğini kaybetmiştir. Dindar bir muhit ve aileden dünyaya gelen Abdülkerim Hoca, Irak'ın her tarafında yaygın dini okullarda okumuş, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiştir.

Şeyh Ömer Karadaği'den ilmi icazetini almıştır. Halepçe camilerinin birinde müderrislik ve imamlık yapmıştır. Halepçe'de fazla kalmayarak, Biyara beldesine giderek, Alaaddin Nakşibendî tekkesindeki dini medresede öğretmenlik yaptı. 1951 yılına kadar bu okulda eğitim veren üstad, "Abdülkerim Biyara el müderris" unvanı ile meşhur oldu.

Bağdat'taki ikametinden önce Süleymaniye ve Kerkük'te ders okuttu. Bağdat'ta Şeyh Abdülkadir(ks.) medresesinde müderrislik yaptı. Şeyh Abdülkadir Geylani Camiinde ekseriyetle hutbeleri o okurdu. Bağdat Ahmedi Camiinde imamlık yaptı. Erken olarak emekliye ayrılmasına rağmen, hayatının sonuna kadar eğitim ve fetva vermeye devam etti.

Büyük âlim, muhterem hocamız Süleymaniye'de ve İran'ın "Durud" şehrindeki Nakşibendî medresesinde eğitim vermeye devam etti. İran'dan sonra Bağdat'a dönerek, artık ömrünün sonuna kadar Şeyh Abdülkadir(ks.) medresesinde tedrisata devam ederek, büyük âlimler yetiştirdi.

Arapça, Kürtçe ve Farsça dillerinde çok telif ve eserleri var.. Makamı sabah akşam ziyaretçilerle dolar taşardı. İslam âleminden her uyruktan talebeleri vardı. Irak Din Âlimleri Rabıtası Başkanlığı yaptı.

Dini ve edebi olarak çok kitap yazdı. En önemlileri; Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Kürtçe-Arapça Sözlük, İrşad el Enam ila Efkârı el İslam, El Feraid-il Cedide, Hülasat Cevahir el Kelam, Cevahir el Fetava, Ulemauna Fi Hizmet el İlim ved Din, Risalet el Mevlid el Nebevi, Risalet'ül Mirac, Esas el Saade, el İman ve'l İslam ve daha nice eserler.

 Şeyh Abdülkerim el müderris şöhretperestliği hiç sevmezdi. Bütün ömrünü tedris, vaaz ve fetva ile geçirdi. Devlet büyüklerine yaklaşma gibi hiçbir çabası olmamıştır. İlmi vakarını daima muhafaza etmiştir. Dünya ehlinden olmadı. İlme samimiyetle sarılır, vakitlerini kitap yazmakla geçirirdi. Arapça, Kürtçe, Farsça yüzlerce eser ve yetiştirdiği yüzlerce âlim bıraktı.

Tercüme: Talebelerinden Gül Cemal Soylu/Cevaplar.org

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

omer faruk, 2011-05-09 09:13:13

bismillah, velhamdulillah, vesselatu vesselamu ala Rasulillah, emma baad, muhterem site yöneticileri, hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ederim, Rabbimiz sırat-ı mustaqim'den ayırma bizleri amin, hayırlı çalışmalar! omer

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KURRA HAFIZ MEHMET GÜRGÜR HOCA EFENDİ (1937-2020 )

KURRA HAFIZ MEHMET GÜRGÜR HOCA EFENDİ (1937-2020 )

Mehmet GÜRGÜR Hoca Efendi 2 Mart 1937 yılında Dumlu Nahiyesine bağlı Akdağ köyünde dünyaya

ŞEYH MUHAMMED HAFİD (1928-2001)

ŞEYH MUHAMMED HAFİD  (1928-2001)

Şeyh Muhammed Hafid hazretleri, dedesi ‘Hazret’ namıyla bilinen Muhammed Ziyauddin hz.'nin ve

ABDULĞAFUR HAS EFENDİ(1936-2007)

ABDULĞAFUR HAS EFENDİ(1936-2007)

Abdulgafur HAS Hocaefendi 1936 yılında Çat ilçesi Babaderesi köyünde dünyaya geldi. Soyu sils

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ(1890-1977)

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ(1890-1977)

Babadereli Seyyid Ahmed Efendi, Seyyid Molla Resul Efendi’nin oğludur. 1890 yılında, ailesinin

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ

1928 yılında Erzurum ili, Aziziye ilçesinin Güllüce(Eski ismi; Paşaki) köyünde doğdu.

MOLLA MUHAMMED CELALÎ

MOLLA MUHAMMED CELALÎ

On dokuzuncu asrın ikinci yarısında Bayazıt Sancağının önde gelen âlim ve müderrislerinde

MOLLA MUHAMMED KASORÎ

MOLLA MUHAMMED KASORÎ

Molla Muhammed Kasorî, Cumhuriyet döneminde Ağrı’da yetişen seçkin âlim ve mutasavvıflarda

MOLLA ABDÜLKADİR NADİR AZÎZÎ

MOLLA ABDÜLKADİR NADİR AZÎZÎ

{Ağrılı âlim ve mutasavvıf} Tam adı Abdülkadir Nadir b. Ali b. Şano b. Ali’dir. Ailesi

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi.

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

Şeyh Ahmed-i Hânî çığırının devamcısı sayılan Molla Mahmûd-i Beyâzidî, Molla Muhammed

ŞEYH ASIM EFENDİ

ŞEYH ASIM EFENDİ

Şeyh Alauddin’in üçüncü oğlu olup, Hicri 1341 yılının Mart ayında Ohin’de dünyaya gel

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI