Cevaplar.Org

IRAK’IN BÜYÜK ÂLİMLERİNDEN MUHAMMED ABDÜLKERİM BİYARA EL MÜDERRİS

Yüce ilim ve güzel ahlakla mücehhez olan allame-i cihan vasfına sahip büyük üstad Abdülkerim Biyara el Müderris, İslam âleminin gurur ve iftiharla andığı bir zat-ı muhteremdir.


Gülcemal Soylu

cevaplarorg@gmail.com

2011-04-30 06:36:16

-Dr. Ekrem Abdürrezzak el Meşhadani'nin kaleminden-

Yüce ilim ve güzel ahlakla mücehhez olan allame-i cihan vasfına sahip büyük üstad Abdülkerim Biyara el Müderris, İslam âleminin gurur ve iftiharla andığı bir zat-ı muhteremdir.

Yüce âlimimiz, (Hoz Gazi) aşiretinden Abdülkerim İbn-i Fettah ibn-i Süleyman ibn-i Muhammed, Rebiül evvel ayı 1323 hicri, 1902 miladi yılının baharında doğmuş, 30.08.2005 Miladi-25 Recep 1426 Hicri yılı Salı günü, 103 yaşında vefat etmiştir. Hayatı; ilim öğrenme, öğretme ve dini fetvalar yayınlamakla geçmiştir.

Bu zatın vefatıyla Irak ve İslam âlemi yeri doldurulmayacak bir ilim direğini kaybetmiştir. Dindar bir muhit ve aileden dünyaya gelen Abdülkerim Hoca, Irak'ın her tarafında yaygın dini okullarda okumuş, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiştir.

Şeyh Ömer Karadaği'den ilmi icazetini almıştır. Halepçe camilerinin birinde müderrislik ve imamlık yapmıştır. Halepçe'de fazla kalmayarak, Biyara beldesine giderek, Alaaddin Nakşibendî tekkesindeki dini medresede öğretmenlik yaptı. 1951 yılına kadar bu okulda eğitim veren üstad, "Abdülkerim Biyara el müderris" unvanı ile meşhur oldu.

Bağdat'taki ikametinden önce Süleymaniye ve Kerkük'te ders okuttu. Bağdat'ta Şeyh Abdülkadir(ks.) medresesinde müderrislik yaptı. Şeyh Abdülkadir Geylani Camiinde ekseriyetle hutbeleri o okurdu. Bağdat Ahmedi Camiinde imamlık yaptı. Erken olarak emekliye ayrılmasına rağmen, hayatının sonuna kadar eğitim ve fetva vermeye devam etti.

Büyük âlim, muhterem hocamız Süleymaniye'de ve İran'ın "Durud" şehrindeki Nakşibendî medresesinde eğitim vermeye devam etti. İran'dan sonra Bağdat'a dönerek, artık ömrünün sonuna kadar Şeyh Abdülkadir(ks.) medresesinde tedrisata devam ederek, büyük âlimler yetiştirdi.

Arapça, Kürtçe ve Farsça dillerinde çok telif ve eserleri var.. Makamı sabah akşam ziyaretçilerle dolar taşardı. İslam âleminden her uyruktan talebeleri vardı. Irak Din Âlimleri Rabıtası Başkanlığı yaptı.

Dini ve edebi olarak çok kitap yazdı. En önemlileri; Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Kürtçe-Arapça Sözlük, İrşad el Enam ila Efkârı el İslam, El Feraid-il Cedide, Hülasat Cevahir el Kelam, Cevahir el Fetava, Ulemauna Fi Hizmet el İlim ved Din, Risalet el Mevlid el Nebevi, Risalet'ül Mirac, Esas el Saade, el İman ve'l İslam ve daha nice eserler.

 Şeyh Abdülkerim el müderris şöhretperestliği hiç sevmezdi. Bütün ömrünü tedris, vaaz ve fetva ile geçirdi. Devlet büyüklerine yaklaşma gibi hiçbir çabası olmamıştır. İlmi vakarını daima muhafaza etmiştir. Dünya ehlinden olmadı. İlme samimiyetle sarılır, vakitlerini kitap yazmakla geçirirdi. Arapça, Kürtçe, Farsça yüzlerce eser ve yetiştirdiği yüzlerce âlim bıraktı.

Tercüme: Talebelerinden Gül Cemal Soylu/Cevaplar.org

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

omer faruk, 2011-05-09 09:13:13

bismillah, velhamdulillah, vesselatu vesselamu ala Rasulillah, emma baad, muhterem site yöneticileri, hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ederim, Rabbimiz sırat-ı mustaqim'den ayırma bizleri amin, hayırlı çalışmalar! omer

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ım! Bizi sevgin ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisiyle rızıklandır.

Tirmizi, Daavat:72-73

TARİHTE BU HAFTA

Çanakkale Deniz Zaferi 18 Mart 1915***Nevruz İlkbahar Başlangıcı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI