Cevaplar.Org

RİND VE ZAHİD AKIL İLE KALBİN SÖYLEŞİSİ-FUZULÎ-HAZIRLAYAN: YUSUF ÖZKAN ÖZBURUN-SÜTUN YAYINLARI-İZMİR-2006

…Her kişi çabasının tamlığına göre, kendisi için ayrılan rızkı yudumlar. Bilesin ki dünyanın düzenini bozan, yaşlanmanın önüne geçen bir kazaya güven olmaz. İsteklerin elde edilmesi ve bağış kapılarının açılması bu yolda gayrete ve himmete bağlıdır. S. 21


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-04-15 06:58:59

 

…Her kişi çabasının tamlığına göre, kendisi için ayrılan rızkı yudumlar.
Bilesin ki dünyanın düzenini bozan, yaşlanmanın önüne geçen bir kazaya güven olmaz. İsteklerin elde edilmesi ve bağış kapılarının açılması bu yolda gayrete ve himmete bağlıdır. S. 21

…İlim, pir-i fani bir mürşidin nefesinin feyziyle dervişlerin ölü vücutlarına sirayet eden bir ruhtur. Dervişin hayatı, pir-i faninin nefesinin feyzindendir. Çünkü nefesin canı vardır. S. 26

Sonu yanlışa çıkan bir ilmi, akıl sahibi bir kimse nasıl sahiplenir? Eğer bir ilmin başlangıcı, kişiyi yerinden yurdundan eder, Hak yolundan ayırır, haksızlığa düşürürse onun hâli nice olur?
Doğrusu, saltanattan gafil olan bir cahil, sultanlara yanaşmaya çalışan bir âlimden daha iyidir. S. 31

Kulun kula kulluğu kula yaraşmaz. Allah-u Teâlâ, bir insanı kendisini bilmesi yönüyle diğer bir insana tercih eder, dilenci yahut padişah olması yönüyle değil! S. 32

Cahilin varsıllığı ve âlimin yoksulluğu Allah-u Teâlâ'nın kahır ve merhametiyle alakalı bir şey değildir. Bu onun hikmetinin sırlarındandır. S. 40

Allah-u Teâlâ'nın dünya nimetlerini daima cahillere vermesi hikmet gereğidir. Çünkü bilgili kişi aklıyla kolay bir şekilde cahilin sahip olduğu şeylere yaklaşabilir fakat cahilin âlime yaklaşması oldukça zordur. S. 41

Dünyada zevk ve rahat sağlayan şeyler birer tuzaktır. İlim ehli bu yolda yürümekten sakınır ve dünya ehlinden himmet elini çeker, tereddüt vadisinden uzaklaşarak bir köşeye çekilip oturur. S. 46

Dünya ile âhiret birbirine zıttır. Burada olan ne varsa orada yoktur. Dolayısıyla dünyada bedenen rahat yüzü görmeyen âhirette gönül rahatına erer. S. 46

Asıl marifet dünya zevklerini ele geçirdikten sonra onları terk edebilmektir. Aksi takdirde yoksunluk olgunluk olacaktır. S. 50-51

Bir nefs, gurbet tuzağına yakalanmadıkça meşakkatten incinmez. Gurbete düşmeyenin ilim ve sanat yolunu tutmaması şaşılacak bir şey değildir. S. 60

Yaratılışın dört mevsiminde her mihnete karşılık bir nimet verilmiştir. Acizliğe, habersizlik; güzelliğe, makbuliyet; aşka, muhabbet zevki; yaşlılığa hürmet görme nimeti bahşedilmiştir. S. 62

Unutma ki güzellik bir hazine, iffet onun kalesi, hamiyet o kalenin sözcüsüdür. Edepli insan, o kaleyi hırsızlardan korumak için gözcülüğü şiar edinen kimsedir. S. 63

Güzellik kendisini korumasını bilmeyen kişide kalmaz. Temiz güzelliğe, temiz aşk kılavuzluk eder. Şu âlemde her şey kendi cinsine meyleder. S. 64

Meyhane fitne, fesat ve şer diyarıdır
Şarap insan aklını alır
Senin gibi akıllı birinin
Bundan habersizliğine şaşılır!
S. 79

Bilmiş ol ki ruhun yakalandığı en korkunç hastalık, şeytanın vesveseleridir. Bir insanı cismani lezzetler kaplar ve ondaki şehvet güçlenirse ruh, bu hastalığa yakalanma yolundadır. Bunun belirtisi ise bir an olsun dünyevi işlerden başını kaldırmamak ve bu doğrultuda sürekli düşünmektir. S. 80

Bazı kimseleri cennet bahçesinin nimetleri, huriler ve gılmanlar, riya ile karışık bir kulluğa sevk eder. Böylece onu gerçekte arzulanması gereken şeyden uzaklaştırır. S. 80

…Her ayna aslında kabul içre bir özdür. Onda dostla düşman ayırt etmek zordur. İyi bildiklerin kötü, kötü bildiklerin iyi çıkabilir, peşin hükümlü olma. S. 85

…Kötü iş işleyen kişi, kötüyü iyiden ayıramayan kişidir. S. 87

…Suçunu itiraf edenlerin bağışlanması mümkündür. Gurur içre kulluk edenlerse her an Allah-u Teâlâ'ya isyan edebilirler. S. 88

Bilmiş ol ki aşk, insan bedeninin sedefinde ilahi bir incidir. İnsan ruhunun gerçeğidir o. Kâinat binasının temelidir. Külli akıl, irade ipinin başını ona teslim eder. Aşk anlatılmaktan uzaktır. Bunu biliyorum. Âşık ilahî zatın keyfiyetidir. S. 97

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

GELENEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ (…) Ne orijinal ne de felsefî olarak teolojik düşünce sahibi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI