Cevaplar.Org

Sultanü’l-Vâizîn (Vâizlerin Sultanı) TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ (1925-2011)

Bugün (05.03.2011) dar-ı ukbaya uful eden merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi hakkında muhterem hocamız Ali Pekcan beyefendi’nin hazırlamış olduğu çalışmayı istifadenize arz ediyor, merhum Hocaefendi’ye Cenab-ı Hak’tan rahmet


Ali Pekcan

alipekcan65@hotmail.com

2011-03-05 16:55:23

*Bugün (05.03.2011) dar-ı ukbaya uful eden merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi hakkında muhterem hocamız Ali Pekcan beyefendi’nin hazırlamış olduğu çalışmayı istifadenize arz ediyor, merhum Hocaefendi’ye Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyoruz. Cevaplar.org

Tahsil Hayatı

Konya’mızın çağımızda yetiştirdiği eşsiz şahıslardan biri olan Tahir Büyükkörükçü hocamız, 1925 Konya doğumlu… İlkokulu mahalle okulunda okur. Konya'da Karma Ortaokulu olarak bilinen meşhur okula devam eder. Üçüncü sınıfta okuduğu sıralar, bir gün Kapu Camiine gider. Cami kürsüsünde bir hoca efendi çok etkili bir üslûpla cemaate vaaz etmektedir. Vaazdan öylesine etkilenir ki, içinden 'Ben de böyle ilim sahibi ve güzel konuşan bir vaiz olsam' diye geçirir. Daha sonra bu okulu bırakarak bu vaizden dersler almaya başlar.

1940 yılında siyasi baskılara ve yasakçı tutumuna rağmen kitaplarını gömleğinin içinde saklayarak hocasından icazet alıncaya kadar tek başına kararlı bir şekilde eğitimini tamamlar. Konya'nın Meşhur hoca efendilerinden Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hocadan Hadis dersleri alır. Ebû Said Muhammed Hâdimi hazretlerinin Berika adlı eserini de, Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu Hoca'dan okur. Bu arada, o günün hafızlık merkezi olan Bulgur Tekkesinde hafızlık çalışmalarına devam eder. Fırsat buldukça da Hacı Hâki Efendi’den Farsça dersleri alır. 

Vaaz Kürsüsü- Meclis Kürsüsü- Cezaevi

Hayran olduğu Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinden de manevi ders alan Tahir Büyükkörükçü, kararlı ve titiz bir derviştir artık. Asker dönüşü, eski garaj civarındaki Boncuk Camiinde imamlığa başlar, diğer yandan da yarım kalan hafızlığını tamamlar. Çeşitli camilerde verdiği vaazlara ilgi her geçen gün artar. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ahmed Hamdi Akseki bir vesile ile Konya'ya gelir ve Tahir Hoca'nın vaazını dinler, çok beğenir. Prosedür gereği yapılan bir imtihanla Tahir Hoca Konya merkez vaizliğine tayin edilir: Yıl 1951.

1960 İhtilalına kadar ateşli ve etkili vaazlarına devam eden Tahir Hoca, İhtilalin sıkıntılı günlerinde dahi vaaz vermeye korkmadan devam eder. İki yıl sonra mahkemeye verilerek vaizlik vesikası elinden alınır ve sekiz ay konuşturulmaz. 1964 yılında Burdur'a sürgün edilir. Hocaya ceza verdiğini sananlar Burdur halkına ödül vermiştir aslında… 

1965'teki siyasi değişiklik sonrası, Konya'ya müftü olarak döner. Yedi yıla yakın devam eden müftülük döneminden sonra kendi arzusu ile tekrar kısa bir süre vaizlik yapar ve 1973 yılında emekliye ayrılır. Siyasetten hiç hoşlanmadığı halde büyüklerinin isteği ile 1977 yılında MSP (Milli Selamet Partisin)den Konya milletvekili olarak Meclise girer. 12 Eylül darbesinde tutuklanır; 'İslâmî esaslara dönülmesini ve İslâmî devlet kurulmasını istediği' iddiasıyla Askeri Mahkemece yargılanır; 11 ay cezaevinde kalır; beş yıl devam eden mahkemelerden sonra 1985'te berat eder. Cezaevinden çıkınca tekrar Kapu Camii ne döner ve vaazları 1999 yılına kadar devam eder..

İsmet İnönü’nün korkulu rüyası

1965'de Burdur'da iken Denizli'de başlayan salon konuşmaları 1960-70'li yıllarda bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Adana, Ceyhan, Kayseri, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Erzurum, Nevşehir, Karaman, Niğde, Samsun, Eskişehir, Isparta, Ankara, Maraş, Bursa...

Konuşmaları yurtta büyük coşku oluşturmuştur. 1968'deki meşhur İzmir Alsancak Spor Salonu konuşması, o günün siyasilerinin fevkalade dikkatini çekmiş ve İsmet İnönü bir meclis konuşmasında Tahir Büyükkörükçü'den söz ederek şöyle demiştir:

“Menderes’in devamı Adalet Partisi hükümetini destekleyen iki önemli şahıs var. Birisi, Said Nursi, birisi Konya Müftüsü (Tahir Hoca)...

Nasıl bir insandı?

1-Başta Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi hazretleri olmak üzere, Lâdikli Hacı Ahmed Efendi, Hacı Veyis Zade Mustafa Efendi, Muhammed Harrani Hazretleri, Musa Topbaş Efendi, Muhammed Zahid Kotku Efendi, Mekkeli Üstad Muhammed Alevi Maliki, Yahyalılı Hacı Hasan Efendi, üstad Ali Ulvi Kurucu, Havlucu Ahmed Efendi, Konyalı Dişçi Mehmed Efendi gibi nice büyükler, Necip Fazıl gibi nice üstadlar evlerini teşrif etmişlerdir. Hali hazırda yaşayan birçok zevat da evlerinde misafir olmuştur.

2-Allah dostlarına dost, düşmanlarına karşı düşmandır.

3-Mevlana hayranıdır ve binlerce Mesnevi beytini vaazlarında ezbere okur. Mehmed Akif'i çok sever; Üstad Necip Fazıl'la çok muhkem dostlukları vardır. Ali Ulvi Kurucu ile sohbetlerine doyum olmaz. 

4-Fıkıh ve tasavvufta çok titizdir. İmam-ı Azam hazretlerini çok sever ve Hanefi fıkhı konusunda lakaydiliğe asla taviz vermez.

5-Tasavvufta ölçüsü Şeriat'tır. Tasavvufa asla dil uzattırmaz, ama Şer-i Şerif'e uymayan hallere de asla itibar etmez.

6-Hayır yapmada önde olmayı sever. Yakınlarına ve çevresine, 'Nerede bir hayır işi varsa, sizin de mutlaka payınız, katkınız olsun' diye tavsiye eder. Hafızlığını tamamlayanları umreye göndererek ödüllendirir. Haftalık sohbetlerinde mutlaka para toplanır ve bir ihtiyaç sahibine yardım edilir.

7-Onun en büyük derdi İslam'ın ve Müslümanların yüzünün gülmesidir. 'Çok çile çektik. Bir iyi gün görelim, İslâm adına bir oh diyelim de öyle ölelim' der.

Müslümanlarının yüzünün gülmesi için İmam Hatip Okullarına çok özel bir önem verir; 'Yine evladım olsa hepsini İmam-Hatip'ten geçiririm' derdi. 

Basılmış eserleri

1-Hakiki Veçhesiyle Mevlana ve Mesnevi,

2-Mevlana ve Mesnevi Gözüyle Peygamber Efendimiz,

3-Müslüman Peygamberini Tanımalısın,

4-İslam'da Edeb,

5-Mübarek Ramazan ve Oruç. 

O uzun zamandır hasta olan hocamız, "Kapu camisinin aziz cemaati..." diye başlayıp Koca Akif’ten bahseden Mesneviden geçen, Hafız ile bitiren, kaçkınların yola dönmesine vesile olan, ilim adına mücadele eden ve inananların kalbinde taht kuran hocamız çok yorgundu.

Her ne kadar kürsülere çıkamıyor ve sohbet edemiyor olsa da radyolar Kon-TV ve Ribat FM, konuşmalarını bantlardan naklen vermektedir. Yurdumuzun her yöresinde halkımız onu beğeniyle ve dikkatle izlemeye devam ediyor. Hamdolsun. Hâlâ yaşlı kadınlar onun vaaz kasetlerini kıymetli bir elmas bilip saklıyor… O hastalıkla mücadele ediyor olsa da bugün onun yetiştirdiği talebeler dolaşıyor şehirleri, ülkeleri. Ebu Cehillere, Ebu Leheplere inat. Yüzlerce tebliğci, yüzlerce hatip, hoca, vaiz, gece gündüz demeden devam ediyor bayrak yarışına...

Başta Konyalılar olmak üzere Türk halkının gölünde ‘Hacı Tahir’ olarak bilinirdi.

Vaazu irşatlarında kullandığı ve yararlandığı kaynaklar:

1-Başta Kuran ve Hadis olmak üzere selef-i salihin sözleri…

2-Başta Ehl-i Beyt olmak üzere Sahabeye büyük saygı ifadeleri kullanırdı. Dört halifeden hikmetli sözler naklederdi.

3-Tasavvuf hareketlerinden bahseder, gençlere sufi klasiklerini okumalarını tavsiye ederdi.

Vaazlarında Bediuzzaman Said Nursi’den de sitayişle bahseder, onun risalelerinden alıntılar yapar, onun sözlerini inceden inceye şerh ederdi.

4-En çok nakilde bulunduğu eserler arasında, başta Gazzali’nin İhya’sı, Ebu Talip Mekki’nin Kutul-Kulûb’ü, Sadi Şirazi’nin Bostan ve Gülistan’ı, Mevlana’nın Mesnevi’si, Attâr’ın Tezkiretül Evliya’sı, İbn Arabi’nin Fütühât ve Füsûs’u, Tâhirul-Mevlevi’nin Mesnevi şerhi, Hadimi’nin Berika’sı, Mehmet Akif’in Safahat’ı, Necip Fazıl’ın Çile vd. eserleri, Bediüzzaman’ın Risaleleri, özellikle İşarat’ül-İcaz’ı saymak mümkündür.

Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal’in şiirlerinden Farsça yazılanları ezbere okur, büyük bir zevkle ondan hayırla bahsederdi.

Vaazları son derece akıcı ve feyizli idi. Birçok insan onun vaazlarından etkilenerek hidayete ermiştir.

Son olarak şunu söylemek mümkündür, ilahiyatçıların Hocamızın hayatını İslam düşüncesine ve hareketine katkıları, müslüman eğitim faaliyetlerine getirdiği yani ufukları konu alan bir doktora seviyesindeki bir araştırmayla ele alınmasında ısrarla tavsiye ederiz.

Allah Teâlâ hocamıza rahmetiyle muamele etsin. Mekânı cennet olsun. Onu hakkımızda şefaatçi kılsın. Amin, haydi şimdi, ruhuna bir Fatiha okuyalım….

Hazırlayan:

Ali Said el-Konevi-cevaplar.org

5 Mart-2011

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Murat Akbulut, 2012-04-15 14:03:47

Muhterem hocamızın cenazesine katılma şerefine erdim. Aman Allahım sevenleri tarafından uğurlanan hocamızın cenazesinde mahşeri bir kalabalık vardı.Demekki bu millet kendisine hizmet edenleri baştacı yapıyor ve asla unutmuyor.Muhterem hocama Allah tan gani gani rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ŞEYH ASIM EFENDİ

ŞEYH ASIM EFENDİ

Şeyh Alauddin’in üçüncü oğlu olup, Hicri 1341 yılının Mart ayında Ohin’de dünyaya gel

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

Hicri 1334 yılı Şubat ayında Verkanıs’ta dünyaya gelen şeyh Halid, üç kardeş arasında e

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

Şeyh Alauddin efendinin birbirinden değerli üç oğlu ile iki saliha kızı vardı. En büyük o

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

Ohin ve Ohin medresesi deyince ilk akla gelen isim Şeyh Alauddin Hazretleridir. Babası Şeyh Fethu

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

Nesebi Şeyh Fethullah hazretlerinin babasının adı şeyh Abdurrahim, dedesinin adı ise şeyh Ab

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

Dostu, hocamız, hafız Abdülfettah Ebu Gudde(rahimehullahi teala) ‘Safhatu Min Sabril Ulema’ a

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

Muhammed Emin Er, Zülfügül lakabını taşıyan Hacı Zülfikâr‘ın oğlu olup, milâdî 1914,

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

3. Çan Şeyhleri’nin Osmanlı Devleti ile İlişkileri Şeyh Ahmed Elçani Hz.leri Çan camisind

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

İlim, basiret, salah ve takva ehli kimseler onu sena etmede ittifak etmişlerdir. Onun faziletleri

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-1

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-1

Seyyid Şeyh Ahmed Elçani hazretleri Kadiri tarikatı geleneğinden gelen bir ailenin mensubudur. 1

ŞEYH SAFFETULLAH-I OHİNİ(1939-1989)

ŞEYH SAFFETULLAH-I OHİNİ(1939-1989)

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Son devrin bilinmeyen büyük âlimlerinden merhum Şeyh Saffetullah-ı

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI