Cevaplar.Org

Sultanü’l-Vâizîn (Vâizlerin Sultanı) TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ (1925-2011)

Bugün (05.03.2011) dar-ı ukbaya uful eden merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi hakkında muhterem hocamız Ali Pekcan beyefendi’nin hazırlamış olduğu çalışmayı istifadenize arz ediyor, merhum Hocaefendi’ye Cenab-ı Hak’tan rahmet


Ali Pekcan

alipekcan65@hotmail.com

2011-03-05 16:55:23

*Bugün (05.03.2011) dar-ı ukbaya uful eden merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi hakkında muhterem hocamız Ali Pekcan beyefendi’nin hazırlamış olduğu çalışmayı istifadenize arz ediyor, merhum Hocaefendi’ye Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyoruz. Cevaplar.org

Tahsil Hayatı

Konya’mızın çağımızda yetiştirdiği eşsiz şahıslardan biri olan Tahir Büyükkörükçü hocamız, 1925 Konya doğumlu… İlkokulu mahalle okulunda okur. Konya'da Karma Ortaokulu olarak bilinen meşhur okula devam eder. Üçüncü sınıfta okuduğu sıralar, bir gün Kapu Camiine gider. Cami kürsüsünde bir hoca efendi çok etkili bir üslûpla cemaate vaaz etmektedir. Vaazdan öylesine etkilenir ki, içinden 'Ben de böyle ilim sahibi ve güzel konuşan bir vaiz olsam' diye geçirir. Daha sonra bu okulu bırakarak bu vaizden dersler almaya başlar.

1940 yılında siyasi baskılara ve yasakçı tutumuna rağmen kitaplarını gömleğinin içinde saklayarak hocasından icazet alıncaya kadar tek başına kararlı bir şekilde eğitimini tamamlar. Konya'nın Meşhur hoca efendilerinden Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hocadan Hadis dersleri alır. Ebû Said Muhammed Hâdimi hazretlerinin Berika adlı eserini de, Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu Hoca'dan okur. Bu arada, o günün hafızlık merkezi olan Bulgur Tekkesinde hafızlık çalışmalarına devam eder. Fırsat buldukça da Hacı Hâki Efendi’den Farsça dersleri alır. 

Vaaz Kürsüsü- Meclis Kürsüsü- Cezaevi

Hayran olduğu Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinden de manevi ders alan Tahir Büyükkörükçü, kararlı ve titiz bir derviştir artık. Asker dönüşü, eski garaj civarındaki Boncuk Camiinde imamlığa başlar, diğer yandan da yarım kalan hafızlığını tamamlar. Çeşitli camilerde verdiği vaazlara ilgi her geçen gün artar. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ahmed Hamdi Akseki bir vesile ile Konya'ya gelir ve Tahir Hoca'nın vaazını dinler, çok beğenir. Prosedür gereği yapılan bir imtihanla Tahir Hoca Konya merkez vaizliğine tayin edilir: Yıl 1951.

1960 İhtilalına kadar ateşli ve etkili vaazlarına devam eden Tahir Hoca, İhtilalin sıkıntılı günlerinde dahi vaaz vermeye korkmadan devam eder. İki yıl sonra mahkemeye verilerek vaizlik vesikası elinden alınır ve sekiz ay konuşturulmaz. 1964 yılında Burdur'a sürgün edilir. Hocaya ceza verdiğini sananlar Burdur halkına ödül vermiştir aslında… 

1965'teki siyasi değişiklik sonrası, Konya'ya müftü olarak döner. Yedi yıla yakın devam eden müftülük döneminden sonra kendi arzusu ile tekrar kısa bir süre vaizlik yapar ve 1973 yılında emekliye ayrılır. Siyasetten hiç hoşlanmadığı halde büyüklerinin isteği ile 1977 yılında MSP (Milli Selamet Partisin)den Konya milletvekili olarak Meclise girer. 12 Eylül darbesinde tutuklanır; 'İslâmî esaslara dönülmesini ve İslâmî devlet kurulmasını istediği' iddiasıyla Askeri Mahkemece yargılanır; 11 ay cezaevinde kalır; beş yıl devam eden mahkemelerden sonra 1985'te berat eder. Cezaevinden çıkınca tekrar Kapu Camii ne döner ve vaazları 1999 yılına kadar devam eder..

İsmet İnönü’nün korkulu rüyası

1965'de Burdur'da iken Denizli'de başlayan salon konuşmaları 1960-70'li yıllarda bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Adana, Ceyhan, Kayseri, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Erzurum, Nevşehir, Karaman, Niğde, Samsun, Eskişehir, Isparta, Ankara, Maraş, Bursa...

Konuşmaları yurtta büyük coşku oluşturmuştur. 1968'deki meşhur İzmir Alsancak Spor Salonu konuşması, o günün siyasilerinin fevkalade dikkatini çekmiş ve İsmet İnönü bir meclis konuşmasında Tahir Büyükkörükçü'den söz ederek şöyle demiştir:

“Menderes’in devamı Adalet Partisi hükümetini destekleyen iki önemli şahıs var. Birisi, Said Nursi, birisi Konya Müftüsü (Tahir Hoca)...

Nasıl bir insandı?

1-Başta Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi hazretleri olmak üzere, Lâdikli Hacı Ahmed Efendi, Hacı Veyis Zade Mustafa Efendi, Muhammed Harrani Hazretleri, Musa Topbaş Efendi, Muhammed Zahid Kotku Efendi, Mekkeli Üstad Muhammed Alevi Maliki, Yahyalılı Hacı Hasan Efendi, üstad Ali Ulvi Kurucu, Havlucu Ahmed Efendi, Konyalı Dişçi Mehmed Efendi gibi nice büyükler, Necip Fazıl gibi nice üstadlar evlerini teşrif etmişlerdir. Hali hazırda yaşayan birçok zevat da evlerinde misafir olmuştur.

2-Allah dostlarına dost, düşmanlarına karşı düşmandır.

3-Mevlana hayranıdır ve binlerce Mesnevi beytini vaazlarında ezbere okur. Mehmed Akif'i çok sever; Üstad Necip Fazıl'la çok muhkem dostlukları vardır. Ali Ulvi Kurucu ile sohbetlerine doyum olmaz. 

4-Fıkıh ve tasavvufta çok titizdir. İmam-ı Azam hazretlerini çok sever ve Hanefi fıkhı konusunda lakaydiliğe asla taviz vermez.

5-Tasavvufta ölçüsü Şeriat'tır. Tasavvufa asla dil uzattırmaz, ama Şer-i Şerif'e uymayan hallere de asla itibar etmez.

6-Hayır yapmada önde olmayı sever. Yakınlarına ve çevresine, 'Nerede bir hayır işi varsa, sizin de mutlaka payınız, katkınız olsun' diye tavsiye eder. Hafızlığını tamamlayanları umreye göndererek ödüllendirir. Haftalık sohbetlerinde mutlaka para toplanır ve bir ihtiyaç sahibine yardım edilir.

7-Onun en büyük derdi İslam'ın ve Müslümanların yüzünün gülmesidir. 'Çok çile çektik. Bir iyi gün görelim, İslâm adına bir oh diyelim de öyle ölelim' der.

Müslümanlarının yüzünün gülmesi için İmam Hatip Okullarına çok özel bir önem verir; 'Yine evladım olsa hepsini İmam-Hatip'ten geçiririm' derdi. 

Basılmış eserleri

1-Hakiki Veçhesiyle Mevlana ve Mesnevi,

2-Mevlana ve Mesnevi Gözüyle Peygamber Efendimiz,

3-Müslüman Peygamberini Tanımalısın,

4-İslam'da Edeb,

5-Mübarek Ramazan ve Oruç. 

O uzun zamandır hasta olan hocamız, "Kapu camisinin aziz cemaati..." diye başlayıp Koca Akif’ten bahseden Mesneviden geçen, Hafız ile bitiren, kaçkınların yola dönmesine vesile olan, ilim adına mücadele eden ve inananların kalbinde taht kuran hocamız çok yorgundu.

Her ne kadar kürsülere çıkamıyor ve sohbet edemiyor olsa da radyolar Kon-TV ve Ribat FM, konuşmalarını bantlardan naklen vermektedir. Yurdumuzun her yöresinde halkımız onu beğeniyle ve dikkatle izlemeye devam ediyor. Hamdolsun. Hâlâ yaşlı kadınlar onun vaaz kasetlerini kıymetli bir elmas bilip saklıyor… O hastalıkla mücadele ediyor olsa da bugün onun yetiştirdiği talebeler dolaşıyor şehirleri, ülkeleri. Ebu Cehillere, Ebu Leheplere inat. Yüzlerce tebliğci, yüzlerce hatip, hoca, vaiz, gece gündüz demeden devam ediyor bayrak yarışına...

Başta Konyalılar olmak üzere Türk halkının gölünde ‘Hacı Tahir’ olarak bilinirdi.

Vaazu irşatlarında kullandığı ve yararlandığı kaynaklar:

1-Başta Kuran ve Hadis olmak üzere selef-i salihin sözleri…

2-Başta Ehl-i Beyt olmak üzere Sahabeye büyük saygı ifadeleri kullanırdı. Dört halifeden hikmetli sözler naklederdi.

3-Tasavvuf hareketlerinden bahseder, gençlere sufi klasiklerini okumalarını tavsiye ederdi.

Vaazlarında Bediuzzaman Said Nursi’den de sitayişle bahseder, onun risalelerinden alıntılar yapar, onun sözlerini inceden inceye şerh ederdi.

4-En çok nakilde bulunduğu eserler arasında, başta Gazzali’nin İhya’sı, Ebu Talip Mekki’nin Kutul-Kulûb’ü, Sadi Şirazi’nin Bostan ve Gülistan’ı, Mevlana’nın Mesnevi’si, Attâr’ın Tezkiretül Evliya’sı, İbn Arabi’nin Fütühât ve Füsûs’u, Tâhirul-Mevlevi’nin Mesnevi şerhi, Hadimi’nin Berika’sı, Mehmet Akif’in Safahat’ı, Necip Fazıl’ın Çile vd. eserleri, Bediüzzaman’ın Risaleleri, özellikle İşarat’ül-İcaz’ı saymak mümkündür.

Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal’in şiirlerinden Farsça yazılanları ezbere okur, büyük bir zevkle ondan hayırla bahsederdi.

Vaazları son derece akıcı ve feyizli idi. Birçok insan onun vaazlarından etkilenerek hidayete ermiştir.

Son olarak şunu söylemek mümkündür, ilahiyatçıların Hocamızın hayatını İslam düşüncesine ve hareketine katkıları, müslüman eğitim faaliyetlerine getirdiği yani ufukları konu alan bir doktora seviyesindeki bir araştırmayla ele alınmasında ısrarla tavsiye ederiz.

Allah Teâlâ hocamıza rahmetiyle muamele etsin. Mekânı cennet olsun. Onu hakkımızda şefaatçi kılsın. Amin, haydi şimdi, ruhuna bir Fatiha okuyalım….

Hazırlayan:

Ali Said el-Konevi-cevaplar.org

5 Mart-2011

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Murat Akbulut, 2012-04-15 14:03:47

Muhterem hocamızın cenazesine katılma şerefine erdim. Aman Allahım sevenleri tarafından uğurlanan hocamızın cenazesinde mahşeri bir kalabalık vardı.Demekki bu millet kendisine hizmet edenleri baştacı yapıyor ve asla unutmuyor.Muhterem hocama Allah tan gani gani rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KURRA HAFIZ MEHMET GÜRGÜR HOCA EFENDİ (1937-2020 )

KURRA HAFIZ MEHMET GÜRGÜR HOCA EFENDİ (1937-2020 )

Mehmet GÜRGÜR Hoca Efendi 2 Mart 1937 yılında Dumlu Nahiyesine bağlı Akdağ köyünde dünyaya

ŞEYH MUHAMMED HAFİD (1928-2001)

ŞEYH MUHAMMED HAFİD  (1928-2001)

Şeyh Muhammed Hafid hazretleri, dedesi ‘Hazret’ namıyla bilinen Muhammed Ziyauddin hz.'nin ve

ABDULĞAFUR HAS EFENDİ(1936-2007)

ABDULĞAFUR HAS EFENDİ(1936-2007)

Abdulgafur HAS Hocaefendi 1936 yılında Çat ilçesi Babaderesi köyünde dünyaya geldi. Soyu sils

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ(1890-1977)

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ(1890-1977)

Babadereli Seyyid Ahmed Efendi, Seyyid Molla Resul Efendi’nin oğludur. 1890 yılında, ailesinin

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ

1928 yılında Erzurum ili, Aziziye ilçesinin Güllüce(Eski ismi; Paşaki) köyünde doğdu.

MOLLA MUHAMMED CELALÎ

MOLLA MUHAMMED CELALÎ

On dokuzuncu asrın ikinci yarısında Bayazıt Sancağının önde gelen âlim ve müderrislerinde

MOLLA MUHAMMED KASORÎ

MOLLA MUHAMMED KASORÎ

Molla Muhammed Kasorî, Cumhuriyet döneminde Ağrı’da yetişen seçkin âlim ve mutasavvıflarda

MOLLA ABDÜLKADİR NADİR AZÎZÎ

MOLLA ABDÜLKADİR NADİR AZÎZÎ

{Ağrılı âlim ve mutasavvıf} Tam adı Abdülkadir Nadir b. Ali b. Şano b. Ali’dir. Ailesi

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi.

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

Şeyh Ahmed-i Hânî çığırının devamcısı sayılan Molla Mahmûd-i Beyâzidî, Molla Muhammed

ŞEYH ASIM EFENDİ

ŞEYH ASIM EFENDİ

Şeyh Alauddin’in üçüncü oğlu olup, Hicri 1341 yılının Mart ayında Ohin’de dünyaya gel

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesabtan korur

Ravi:İbnu Abbas(r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI