Cevaplar.Org

HZ. SELMÂ BİNTİ KAYS (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) teyzesidir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-02-18 01:09:58

Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) teyzesidir.

BABASI:

Kays bin Amr.

ANNESİ:

Ragıbe Binti Zûrare.

NESEBİ:

Selma binti Kays, Benî Adiyy b. Neccar kabilesine mensup bir kadın olup Hz. Peygamber'in de teyzesidir.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Oğlu Münzir'e izafeten künyesi Ümmü Münzir olmuştur.

HAYATI:

Medineli olan Hz. Selmâ (r.anha), Kays bin Sa'sa ile evlenmiş ve Münzir adında bir oğlu olmuştur. Müslüman olup Peygamberimiz'e (aleyhissalatu vesselam) biat etmiştir.

Selmâ binti Kays şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde Ensar'dan bazı kadınlarla birlikte giderek ona biat ettim. Hz. Peygamber, Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayacağımıza, çalmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftirada bulunmayacağınıza, güzel ve iyi şeylerde kendisine isyan etmeyeceğimize dair bizden söz aldı. Ayrıca bize kocalarımıza hile yapmamamızı da söyledi. Bundan sonra ona biat edip döndük. Ben o hanımlardan birisine

"Hz. Peygamber'e tekrar git ve ona kocalarımıza hile yapmamızdan ne kastettiğini sor!" dedim. Kadın Hz. Peygamber'den bunu sorduğunda o şöyle buyurdu:

"Malını ondan habersiz alıp başkalarına vermenizdir."

Hz. Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) arkasında her iki kıbleye yönelerek namaz kılan Selmâ (r.anha), Efendimiz'den (aleyhissalatu vesselam) hadis rivayet etmiştir. Vefat yılı belli değildir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Ümmü'l-Münzir Bintu Kays (r.anha) anlatıyor: "Beraberinde Ali (r.a) olduğu halde Resûlullah (s.a.s) yanıma girdi. Ali bu sırada (geçirdiği bir hastalığın) nekâhet devresinde idi. Evimizde busr (hurma çağlası) salkımları asılı idi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) ondan yemeye başladı. Ali de yemek üzere kalktı. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Ali'ye yönelerek:
"Ağır ol, ağır ol! Sen daha nekâhet dönemindesin!" dedi ve Ali bırakıncaya kadar tekrarladı."
Ümmül-Münzir, anlatmaya devam ederek: "Ben arpa ve çöğender otundan yemek pişirip getirdim. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Ey Ali," buyurdular, "bundan al, bu sana daha faydalı!" [Ebu Davud, Tıbb 2, (3856); Tirmizi, Tıbb 1, (2038).]

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI