Cevaplar.Org

HZ. ÜMEYYE BİNTİ KAYS (R.ANHA)

Resûl-i Zîşan (aleyhissalatu vesselam) ile Hayber’in fethine katılmış ve ganimetten O’da pay almıştı.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-12-22 14:05:46

Resûl-i Zîşan (aleyhissalatu vesselam) ile Hayber'in fethine katılmış ve ganimetten O'da pay almıştı.

BABASI:

Kays el-Gıfariyye.

NESEBİ:

Benî Gıfar kabilesindendir.

HAYATI:

Hz. Ümeyye (r.anha), Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) hicretinden sonra Müslüman olmuş, onun akabinde Medine'ye hicret edip, Efendimiz'e biat etmiştir.

Allah Resûlü (aleyhissalatu vesselam), Hayber'in fethi için hazırlıklara başladığı sırada Ümeyye Binti Kays kendi kabilesi olan Gıfaroğullarına mensup bazı kadınlarla birlikte Allah Resûlü'nün huzuruna çıkıp: "Ya Resûlallah! Biz de seninle birlikte gitmek istediğin yere (yani Hayber'e) gitmek istiyoruz. Böylece yaralılara bakar, gücümüz yettiğince Müslümanlara yardım ederiz" dedi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Allah'ın bereketi üzere" diyerek Ümeyye'nin ve diğer kadınların teklifini kabul eder. Bundan sonrasını Hz. Ümeyye şöyle anlatır:

"Onunla birlikte çıktık. Ben yaşı küçük bir genç kızdım. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) devesinde, heybenin bir gözüne beni yerleştirdi. Sabaha doğru mola verip deveyi çöktürdü. Ben de heybenin gözündeydim. Ama heybede benden gelen kan izleri vardı. İlk defa hayız görüyordum. Devenin yanında büzüştüm kaldım ve çok utandım. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) benim halimi ve kanı gördü ve şöyle dedi: "Herhalde sen hayız gördün?" Ben de: "Evet" dedim. O da: "Kendini temizle. Sonra bir su kabı al. İçine tuz at. Heybeyi kirleten kanları yıka ve geri gel" dedi. Allah bize Hayber'in fethini nasip edince, bize ganimetten hediye kabilinden boncuk ve gerdanlık gibi bazı şeyler verip, ganîmet mallarına hissedar olarak ortak etmedi. Ben de hediye kabilinden boğazımdaki bu gerdanlığı almıştım."

Hz. Ümeyye (r.anha), Hz. Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) hediye ettiği bu gerdanlığı hiçbir zaman çıkarmadı. Efendimiz'e (aleyhissalatu vesselam) olan saygısından dolayı hayız olduğu zaman hep tuzlu su ile yıkanırdı. Cenazesinin de tuzlu su ile yıkanmasını ve Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Efendimiz'in kendisine hediye ettiği gerdanlık ile gömülmeyi vasiyet etmişti.

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Evliya Çelebi'nin Doğumu(25 Mart 1611) *Edirne'nin İşgali(26 Mart 1913) *Ahmed Cevdet Paşa'nın Doğumu(27 Mart 1822) *Fatih Sultan Mehmed'in Doğumu (30 Mart 1432) *Lâleli Camii'nin Temeli Atıldı (31 Mart 1760)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI