Cevaplar.Org

HZ. ÜMMÜ SELÎT (R.ANHA)

“Uhud’da başımı sağa da sola da çevirsem hep onun, benim için mukâtele ettiğini görüyordum.” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-12-15 03:54:25

"Uhud'da başımı sağa da sola da çevirsem hep onun, benim için mukâtele ettiğini görüyordum." Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)

BABASI:

Ebû Hârise.

NESEBİ:

Adiyy bin Neccaroğlu kabilesindendir.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v Ensâr'dan ilk İslâm'a girenlerdendir.

v Hayber ve Huneyn savaşlarına iştirak etmiş, gerektiğinde mücahitlere su taşımış, yeri geldiğinde de Allah Resûlü'nü (s.a.s) kâfirlerden korumak için kendi canını tehlikeye atmıştır.

HAYATI:

Ensâr'dan olan Ümmü Selît (r.anha), meşhur sahabe Ebû Saîdi'l-Hudrî'nin annesidir. Hz. Ümmü Selît ilk evliliğini Ebû Selît ile yapmıştı. Ebû Selît hicretten önce vefat etmiş, onun vefatı üzerine de Hazrec kabilesinden Mâlik İbnu Sinan el-Hudrî ile evlenmiştir. Bu evlilikten de Ebû Saîd dünyaya gelmiştir.

Ümmü Selît Medine'deki ilk Müslümanlardandır. Medine'de İslâmiyetin tebliğine başlandığı ilk zamanlarda ilk önce eşi Mâlik bin Sinan İslâm'a girmiş, Mâlik'in hemen ardından da Ümmü Selît İslâm'a intisab etmiştir. Çocukları Ebû Said'de Müslüman bir ailede büyümüştür. Ümmü Selît Resûlullah'ın Medine'ye hicret etmesinin akabinde de Allah Resûlü'ne (s.a.s) biat etmiştir.

Hz. Ümmü Selît, birçok savaşa iştirak etmiş, gazilere kırbalarla su dağıtmış, mücahitlere hizmet etmiş ve müşriklere karşı savaşmıştır. Uhud, Hayber ve Huneyn muharebelerine katılan Ümmü Selît (r.anha) için Allah Resûlü (s.a.s): "Uhud'da başımı sağa da sola da çevirsem hep onun, benim için mukâtele ettiğini görüyordum" buyurmuştur.

Ebû Saîd Uhud muharebesinde henüz 13 yaşında idi. O da savaşa katılmak istemişti ama Allah Resûlü (s.a.s) yaşının küçüklüğünden dolayı Ebû Saîd'e izin vermemişti. Fakat Ebû Saîd, çok ısrarlıydı, Resûlullah (s.a.s) O'nun şevkini kırmamış savaşa katılmasına müsaade etmişti.

Uhud Savaşına Ümmü Selît'in eşi Mâlik'de katılmış ve şehadet şerbetini içmişti. Mâlik'in şehit olmasının akabinde Ebû Saîd ve annesi Ümmü Selît pek çok sıkıntıya katlanmışlardı. Ebû Saîd'in yaşı küçüktü, onlara bakacak, rızıklarını temin edecek biri de yoktu.

Hz. Ebû Saîd, açlık yüzünden karnına bir taş bağlamıştı. Annesi Ümmü Selît: "Kalk, Resûl-i Ekrem'e git, ondan bir şey iste. Falan, filan adam Resûl-i Ekrem'e gitmiş, o da onun imdadına yetişmiştir. Filan da ona gitmiş, o da rızka nail olmuştur. Sen de git belki hayırlı olur" demişti.

Fakat Ebû Saîd annesi Ümmü Selît'e: "Hele dur bakalım, bir şey arayalım da bulamazsak öyle gidelim" demişti. Fakat bir şey bulamamıştı. Bunun üzerine huzur-u Saadete gitmeye karar vermişti. Resûlullah'ın huzuruna çıktığında O'nun hutbe irâd ettiğini görmüştü. Resûl-i Ekrem (s.a.s) hutbesinde: "İstiğna gösteren ve iffeti muhafaza eden insanları Cenab-ı Hak âlemden müstağni kılar."

Hz. Ebû Saîd, Resûlullah'ın (s.a.s) bu sözlerini dinledikten sonra bir şey istemeden geri dönmüştü. Kendisi şöyle anlatır: "Resûl-i Ekrem'den bir şey dilemeyerek döndüğüm halde Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz o kadar yoluna girdi ki, Ensâr içinde bizden daha zengin bir kimse yoktu."

Ümmü Selît'in vefat tarihi ve diğer ahvali belli değildir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Sa'lebe b. Ebî Mâlik şöyle nakleder: "Bir gün Hz. Ömer (r.a), Medineli kadınlara yün giysiler dağıtmış, elinde de yeni bir elbise artmıştı. Yanında bulunanlardan biri: "Ey müminlerin emîri, onu da nikâhınızda bulunan Ümmü Gülsûm Binti Ali'ye verin" dediler. Müslümanların halifesi Hz. Ömer: "Ümmü Selît bu elbiseye daha lâyıktır. Çünkü o, Allah Resûlü'ne biat eden Ensâr kadınlarındandır. Ayrıca Ümmü Selît, Uhud Harbi'nde su kırbalarımızı tamir etmiş ve dikmişti." dedi."

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI