Cevaplar.Org

HZ. SELMÂ (R.ANHA)

Hz. Peygamber’in (s.a.s) azatlı kölesi Ebû Rafi’nin hanımı. KÜNYE VE LAKABLARI: Künyesi Ümmü Rafi’dir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-11-21 07:23:23

Hz. Peygamber'in (s.a.s) azatlı kölesi Ebû Rafi'nin hanımı.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Künyesi Ümmü Rafi'dir.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v Hane-i Saadete teklifsiz giren Hz. Selmâ, Hz. Peygamber Efendimizin kendisine ve pak zevcelerine hizmet etme bahtiyarlığına ermiştir.

v Cibril (a.s), Peygamberimiz'e (aleyhissalatu vesselam) Hz. Zeyneb binti Cahş (r.anha) ile gökte nikâhının kıyıldığı haberini getirdiği zaman Hz. Selmâ'da orada bulunuyordu. Zeyneb Validemize bu müjdeli haberi Selmâ götürmüştür. Bu müjdeli haberi duyan Hz. Zeyneb (r.anha) Allah'a hamd edip, secdeye kapanır ve bu güzel haberi kendisine getiren Hz. Selmâ'ya bileziklerini ve kolyelerini hediye eder.

v Tıbbî bilgisi de olan Hz. Selmâ aynı zamanda ebelik de yapıyordu. Hz. Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) bütün çocuklarının doğumunda bulunmuştur.

v Resûl-i Zîşan'ın (aleyhissalatu vesselam) mübarek kızı Hz. Fâtıma (r.anha) Validemiz'in vefatı öncesinde gusletmesine yardım edip vefat ederken de yanında bulunmuştur.

HAYATI:

Hz. Selmâ (r.anha), Peygamberimiz'in (aleyhissalatu vesselam) halası Hz. Safiyye Binti Abdülmuttalib'in azatlısıdır. Resûlullah Efendimiz Selmâ'yı azatlı kölesi Ebu Rafi' ile evlendirmiştir. Bu güzel evlilikten Abdullah İbni Ebî Rafi' meydana gelmiştir. Abdullah daha sonra Hz. Ali radıyallahu anh'ın hilafeti devrinde Hz. Ali'nin kâtibi olmuştur.

Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) mübarek zevcesi Hz. Hatice'den (r.anha) doğan bütün çocuklarına ebelik yapmış olan Hz. Selmâ, ayrıca Peygamberimizin bir diğer mübarek hanımı Hz. Mariye'den (r.anha) doğan Hz. İbrahim'e de ebelik yapmıştır.

Nesebi hakkında bir bilgiye ulaşamadığımız Selmâ (r.anha), Resûlullah'dan 7 hadis rivayet etmiştir. Vefat tarihi belli değildir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) zevcelerinden birine hizmet eden Selmâ adında bir kadın anlatıyor: "Resûlullah'a (aleyhissalatu vesselam) bir yara veya bir bere gelecek olsa, bana emrederdi, onun üzerine kına koyardım." [Tirmizi, Tıbb 13, (2055).]
Hadis Hakkında Açıklama:
Ulemâ, kınanın hâsıl edeceği bürûdet (soğukluk) ile yaranın hâsıl edeceği hararetin tahfif edileceğini söyler.

v Selmâ Ebû Rafi'i şikâyet etmek için Resûlullah'a geldi ve: "Ebu Rafi' beni dövüyor" dedi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Neyiniz var, niye geçinemiyorsunuz?" diye sordu. Ebû Rafi': "Ya Resûlallah! O beni incitiyor" dedi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Selmâ! Onu ne yaparak incittin?" diye sordu. Selmâ: "Onu incitecek hiçbir şey yapmadım. Fakat o namaz abdestini bozdu. Ben de: Ebû Rafi! Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) müslümanlardan birisinden gaz çıktığı zaman abdest almasını emretti, dedim, O da kalkıp beni dövdü" dedi.
Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) gülmeye başladı ve: "Ebû Rafi' O sana sadece doğruyu söylemiş.. Onu dövme" buyurdu."

v İbn Sad ve Ahmed b. Hanbel, Ümmü Rafi'den (r.anha) rivayet ediyorlar: "Fâtımâ (r.anha) hastalandı. Gün geçtikçe ölüme yaklaşıyor ve bana şöyle diyordu: "Ey anneciğim, gusletmem için bana su dök." Güzelce yıkandı. Sonra yeni elbiseler giydi. Sonra şöyle dedi: "Döşeğimi odanın ortasına ser." Döşeği serilince kıbleye yönelerek yattı. Şöyle dedi: "Ey anneciğim! Muhakkak ki vefat edeceğim saat geldi. Guslettim. Kimseye sargımı açma." Sonra vefat etti. Ali (r.a) geldi ve ona haber verildi. O da onu taşıyarak kendisinin guslü ile defnetti."

KAYNAKLAR

1- İbnu Deybe, Teysiru'l-Vüsûl ilâ Câmii'l-Usûl, trc. İbrahim Canan, Akçağ Yayınevi, İstanbul, 1993, X XI.

2- İbnu Hacer el-Askalânî, el-İsabe Seçkin Sahabeler, trc. Seyfullah Erdoğmuş, Sağlam Yayınevi, İstanbul, 2008.

3- Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabeler), trc. Tâceddin Uzun, Uysal Kitabevi, Ankara, 1991.

4- İbn Hazm, Cevâmiu's-Sîre, trc. M. Salih Arı, Çıra Yayınları, İstanbul, 2004.

5- Martin Lings, Hz. Muhammed'in (S.A.S) Hayatı, trc. Nazife Şişman, İnsan Yayınları, İstanbul, 2009.

6- Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, Bedir Yayınevi, İstanbul, (tarihsiz), I.

7- H. Mehmed Zihni Efendi, Meşâhîru'n-Nisâ, sdl. Bedreddin Çetiner, Şâmil Yayınevi, İstanbul, 1982, I.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gider

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI